Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk

Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

Mulige årsager til et fald i skadestuekontakter pga. voldsudsættelse

I den tidligere rapport vurderede vi de mulige årsager til det registrerede fald i skadestuekontakter

pga. voldsudsættelse inden for de seneste 3-4 år. Hertil anvendte vi data i Ulykkesregisteret, der

som beskrevet rummer mere detaljerede oplysninger om skadestuekontakter til fire forskellige

skadestuer i Danmark.

Der var i 2008 og 2009 er en omtrent fordobling i kontakter, der er registreret som ’anden

kontaktårsag’ og et tilsvarende samlet fald i kontakter registreret som ulykker eller vold (Figur 4) .

Der er således tale om en ændring i registreringskriterier (eller mangel på overholdelse af kriterier)

– og ikke en reel nedgang i skadestuekontakter pga. voldsudsættelse.

Figur 4. Registreringen i kontaktårsag ved skadestuekontakter i perioden 1995-2009.

600000

500000

400000

300000

200000

Hjemme/fritidsulykke

Køretøjsulykke

Arbejdsulykke

Arbejds– og køretøjsulykke

Vold

100000

Selvmordsforsøg

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Anden kontaktårsag

Når der i Landspatientregisteret foreligger data for hele 2011 vil det blive analyseret, om der over

de seneste fire år er sket en markant ændring i det samlede antal skadestuekontakter pga. vold,

selvmordsforsøg og ulykker og om fordelingen mellem disse kontaktårsager er ændret. Analysen

vil omfatte en sammenligning med data i Ulykkesregisteret for 2010, men ikke 2011, idet den udvidede

registrering på de fire skadestuer, desværre, er ophørt ved udgangen af 2010.

I de følgende afsnit præsenteres udviklingen i de procentvise fordelinger af voldsskader

blandt mænd og kvinder i forhold til aldersgrupper, sted for voldsudøvelsen, skaders lokalisation

og skademekanisme. Her er medtaget data om første semester i 2011.

9

More magazines by this user
Similar magazines