1-6064 Damagervej - Boligforeningen 3B

3b.dk

1-6064 Damagervej - Boligforeningen 3B

Et godt klima

En boligafdeling med mange beboere er

et miniaturesamfund, hvor man mere eller

mindre er afhængige af hinanden. Det er

derfor naturligt at opstille nogle almindelige

regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen.

Det er i alles interesse, at husordenen

bliver overholdt. Det vil skabe ro og orden

for beboerne samt medvirke til at holde

bebyggelsen og friarealerne i pæn stand

- og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne

lavest mulige.

Det er af stor betydning, at forældrene

husker at vejlede deres børn.

Husk også, at det, der ødelægges,

skal alle - over huslejen - være med til

at betale.

Ejendommens funktionærer og afdelingsbestyrelse

har pligt til at medvirke til, at

gældende ordensreglement bliver overholdt,

og beboerne har ret til at påtale

overtrædelser.

Til overholdelse af god ro og orden i

ejendommen påhviler det enhver lejer

at overholde de bestemmelser, som afdelingsbestyrelsen

træffer, herunder

husordens generelle regler.

Den enkelte lejer er ansvarlig

over for gæsters overtrædelser.

Affald

Af hygiejniske grunde skal alt

køkkenaffald, også dåser og

lignende, være indpakket i affaldsposer,

inden det kastes i affaldsskakten eller i

containerne.

Aviser og tomme flasker må hverken

smides i affaldsskakten eller i containerne,

men skal lægges i de dertil opstillede

papir- og flaskecontainere.

Storskrald skal anbringes i storskraldscontaineren

i containergården. Lågerne

til containergården samt containerlåg skal

holdes lukkede.

Afløb

I badeværelse samt køkkenvask skal beboeren

sørge for at holde afløb rene.

Altaner

Henstilling af effekter samt tøjtørring og

luftning af sengetøj skal foregå under altanhøjde.

Ansvar

Beboerne må selv stå til ansvar for overtrædelser

af sundheds-, bygnings- og

politivedtægter og holde boligforeningen

skadesløs.

Antenner og paraboler

Antenner og paraboler - uden for lejligheden

- må ikke opsættes uden skriftlig

tilladelse fra boligforeningen.

Bad og toilet

Badning må ikke finde sted mellem

kl. 24.00 og 6.00. I toilet-skålen

må intet smides, som kan tilstoppe

afløbet.

2

More magazines by this user
Similar magazines