Download dokument (PDF) - Byfornyelsesdatabasen

erhvervsstyrelsen.dk

Download dokument (PDF) - Byfornyelsesdatabasen

Arkitektskolen Aarhus

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet


• Udvikle et værktøj til at vurdere styrker og

svagheder i en bygnings boværdi

9 BYBILLEDET

10,00

1 ENERGI 2 MILJØ

8 ÆLDRE- OG

HANDICAPVENLIG

ADGANG

5,00

0,00

3 INDEKLIMA OG

LUFTKVALITET

7 KOMFORT OG

BEKVEMMELIGHED

6 SOCIALE

KVALITETER

4 SUNDHED OG

HYGIEJNE

5 ARKITEKTUR OG

RUMLIG

FLEKSIBILITET


• Et værktøj til værdisætning af den bæredygtige

boværdi (overblik på et øjeblik)

• Et værktøj der kan anvendes både af fagfolk og

lægmand. Værdierne kan altid kontrolleres, fordi

barometret er ”share ware”

• Et værktøj til analyse af gode eksempler

• Et værktøj til planlægning af bæredygtig boværdi


• Byggebranchen

Viden om temaer og kriterier for at vurdere en

bygnings boværdi

• Rådgivere

Analysere styrker og svagheder i forbindelse med

planlægningen af en energirenovering

• Beboere

Illustrere mulighederne for at forbedre boværdien i

forbindelse med en energirenovering

• Boligsøgende

Sammenligning af boværdien i forskellige boliger


• Etageejendomme opført før 1950, omfattet af

byfornyelsesloven

• Almene boliger

• Private boliger


• Analyse af eksisterende certificeringssystemer, LEEDS, BREAM,

DGNB m.fl., rammer og krav i Bygningsreglementet (BR10) og

tilhørende vejledninger, samt studier af forskellige kilder jf.

litteraturlisten

• Efterfølgende har vi gennemgået alle kriterierne og spørgsmål i

forhold til at

• Det skal være relevant i renoveringssammenhæng

• Der er den nødvendige dokumentation

• Der ikke skal anvendes målinger for at bruge BBBarometeret

• Afslutningsvist er de forskellige kriterier vægtet i forhold til hinanden


9 temaer

34 kriterier

135 spørgsmål


1. ENERGI

2. MILJØ

3. INDEKLIMA OG LUFTKVALITET

4. SUNDHED & HYGIEJNE

5. ARKITEKTUR OG INDRETNING

6. SOCIALE KVALITETER

7. KOMFORT OG BEKVEMMELIGHED

8. ÆLDRE OG HANDICAPEGNET

9. BYBILLEDET


3.1 Termisk indeklima (4)

3.2 Ekstern Luftkvalitet (3)

3.3 Intern Luftkvalitet (7)

3.4 Ventilation (5)

3.5 Akustisk miljø (4)

3.6 Dagslys og udsyn (3)

3.5 Akustisk miljø

• Er der eksterne støjende

kilder inden for 100m?

• Er der stillet støjdæmpende

krav til vinduesramme og

rude?

• Er der registreret

støjproblemer fra tekniske

installationer i lejligheden?

• Er der registreret

støjproblemer mellem

lejlighederne?


• Utætte vinduer og døre, overgange imellem gulv og

vægge, mellem vægge og tag påvirker komforten i

lejligheden. Det kan testes ved en såkaldt ”Blowerdoor”

og en termografering, der bl.a. kan afsløre

komfortforringende kuldebroer.


• Udskiftning af vinduer giver mulighed for at tilføre

lejligheden et større vinduesareal, samtidig med at

vinduernes uværdi forbedres. Lys har stor betydning for

velbefindende og dermed boligkvaliteten.


Det akustiske miljø påvirkes af ekstern støj fra trafik, industri,

intern støj fra tekniske installationer og trinlyd fra naboer.

Intern støj kan afhjælpes i forbindelse med en

energirenovering,

ved udskiftning af vinduer, renovering af installationer eller

forbedring af etageadskillelserne.


Ægrisgade 4-8

København

Rapport – genereret af værktøjet

BBBarometer


RAPPORT


RAPPORT


RAPPORT


RAPPORT


RAPPORT


RAPPORT


9 BYBILLEDET

8 ÆLDRE- OG

HANDICAPVENLIG ADGANG

10,00

1 ENERGI

8,00

2 MILJØ

6,00

4,00

2,00

0,00

3 INDEKLIMA OG

LUFTKVALITET

7 KOMFORT OG

BEKVEMMELIGHED

4 SUNDHED OG HYGIEJNE

6 SOCIALE KVALITETER

5 ARKITEKTUR OG RUMLIG

FLEKSIBILITET

Lystrup Centervej

9 BYBILLEDET

8 ÆLDRE- OG

HANDICAPVENLIG ADGANG

10,00

1 ENERGI

8,00

2 MILJØ

6,00

4,00

2,00

0,00

9 BYBILLEDET

3 INDEKLIMA OG 8 ÆLDRE- OG

LUFTKVALITET HANDICAPVENLIG ADGANG

10,00

1 ENERGI

8,00

2 MILJØ

6,00

4,00

2,00

0,00

3 INDEKLIMA OG

LUFTKVALITET

7 KOMFORT OG

BEKVEMMELIGHED

4 SUNDHED OG HYGIEJNE

7 KOMFORT OG

BEKVEMMELIGHED

4 SUNDHED OG HYGIEJNE

6 SOCIALE KVALITETER

5 ARKITEKTUR OG RUMLIG

FLEKSIBILITET

6 SOCIALE KVALITETER

5 ARKITEKTUR OG RUMLIG

FLEKSIBILITET

Søpassagen, København

Odensegade, Aarhus

More magazines by this user
Similar magazines