VEJE TIL EN FOSSILFRI ENERGIFORSYNING - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk

VEJE TIL EN FOSSILFRI ENERGIFORSYNING - Ea Energianalyse

2035 – Minimal udbygning

2035 – Basis (Lille pakke)

Transmissionsforhold

Figurerne viser det årlige flow i TWh i 2035 på transmissionslinjerne til og fra

Danmark for de tre scenarier.

De overordnede tendenser er:

- Øgede sydgående flows især imod Tyskland (og Holland) også fra Sverige og

Norge via Danmark.

- Reduceret østgående netto transmission. Dette skyldes blandt andet øget

vindproduktion i Østersøområdet

- Øget samlet transmission i begge retninger på transmissionsforbindelserne.

Forbindelsen til Holland (som i scenariemodellen føder ind i Sydtyskland) er

kraftigt anvendt sydgående i Basis- og ”Markant udbygning”-scenariet. Det

skyldes blandt andet flaskehalsene i transmissionssystemet mellem

Nordtyskland og Midttyskland.

2035 – Markant udbygning (Stor pakke)

BETYDNINGEN AF GODE TRANSMISSIONSFORBINDELSER

10

More magazines by this user
Similar magazines