adhd 2012 - ADHD: Foreningen

adhd.dk

adhd 2012 - ADHD: Foreningen

adhd 2012 Viden - Handling - Trivsel Årets konference om ADHD Den 6. og 7. september 2012 på Hotel Nyborg Strand


adhd 2012 Viden - Handling - Trivsel I 1982 stiftede en gruppe af pårørende ADHD-foreningen, og her 30 år efter er sagen bestemt ikke blevet mindre vigtig – men måske mere nuanceret. Derfor er det en stor fornøjelse endnu en gang at slå dørene op for vores årlige ADHD-konference med et særdeles nuanceret program. Vi kan i år byde på oplæg fra både udenlandske og danske forskere, der alle har et til fælles; ønsket om at dele deres viden om ADHD. Og for at sikre, at den gode viden kan anvendes, har konferencen også fokus på handling; altså hvad skal der til for at bringe viden over i praksis. For det er, når viden omsættes til praksis, at den bliver til gavn for dem, der har behov, og den bidrager til bedre trivsel for børn, unge og voksne med ADHD – og for deres pårørende. I år vil vi sammen med professor Edmund Sonuga-Barke (UK) se på ikke-medicinske behandlingsformer og på hvordan, der kan handles på disse i praksis. Vi vil sammen med professor Loretta Giorcelli (AU) se på succesfulde inklusionsstrategier for børn med ADHD, så vi sikrer et godt og udbytterigt skoleforløb. Lektor Søren Dalsgaard vil tage os med ind i ungdomslivet med ADHD og skærpe vores opmærksomhed på de faktorer, vi skal handle på for at opnå trivsel og en vellykket overgang til voksenlivet. Og Adjunkt Maja Lundemark Andersen vil berige os med sin viden om udfordringer og potentialer for voksne med ADHD, hvad angår relationer. Hvis livet med ADHD kun handlede om ADHD, så ville det være lettere at håndtere for samfundet, og vi ville måske være længere med at udvikle effektive sammenhængende tilbud. Men for at mestre og trives i livet med ADHD handler det om så meget andet også. Konferencens temablokke sætter fokus på det at have ADHD og kunne mestre livets daglige udfordringer både som barn, ung og voksen med ADHD. Her præsenterer førende danske eksperter deres viden om forskellige aspekter af det levede liv med ADHD samt giver konkrete bud på mestring og inviterer til debat. Så kom og vær med, når vi byder op til to dage fyldt med viden, læring og netværksdannelse – vi glæder os til at se dig! Jette Myglegaard Formand Camilla Louise Lydiksen Direktør år – med mere end 30 dedikerede medarbejdere


Hovedtalere 01 hovedoplæg Non-pharmacological therapies for ADHD: Can they be made to work? v/ Edmund Sonuga-Barke (UK) (Oplægget er på engelsk og simultantolkes) Som det er nu, er centralstimulerende medicin den oftest anvendte og mest effektive behandling af ADHD. Selv om medicin har en markant effekt for mange patienter i form af kortsigtet symptomkontrol, er der begrænsninger i mange andre sammenhænge: normalisering af symptomer er sjælden; langtidseffektiviteten er uklar; nogle funktionsområder er uforbedrede; bivirkninger er almindelige men sjældent alvorlige; overgang fra forsøg til normalpraksis kan være problematisk; mange patienter og pårørende ser ikke medicin, som det rigtige valg for deres familie. Derfor er der et presserende behov for at udvikle effektive ikke-farmakologiske behandlingsformer, som kan komplimentere den medicinske behandling. Oplægget vil komme omkring en bred vifte af ikke-farmakologisk behandlingsmuligheder og behov. Undervejs vil der være fokus på alt fra den filosofiske kontekst til værdien af tidlig intervention og evidensbaseret udvikling. Edmund Sonuga-Barke Professor i Psykologi og Udviklingspsykopatologi ved University og Southampton. Edmund Sonuga-Barke er direktør for Developmental Brain-Behavior Laboratory og for Institute of Disorders of Impulse and Attention og chefredaktør for Journal of Child Psychology & Psychiatry. Derudover har han deltaget i arbejdet med at udvikle europæiske guidelines og har forsket og publiceret om en række forskellige aspekter af ADHD i forhold til f.eks. gener, kognitiv terapi og neurologi. år – med vækst og stærke resultater


02 hovedoplæg Successful Inclusive Educational Practices for Learners with ADHD: The continuing search for best practice v/ Lorettta Giorcelli (AU) (Oplægget er på engelsk og simultantolkes) I dette Hovedoplæg vil Professor Loretta Giorcelli adressere det komplekse emnefelt om inklusion af elever med ADHD i det almene skolesystem. Hun vil undervejs trække på sin store erfaring fra arbejdet i australske klasseværelser og på sit kliniske arbejde med elever og forældre. Undervejs vil hun præsentere ideer, som kan være relevante som inspiration for støttemulighederne i skoler. Som en del af oplægget vil hun skitsere differentieringsstrategier, praksis omkring reaktioner på indsatser og et ’universaldesign for læringsprincipper’s rolle i centrale for udvikling af ´best practice´ på inklusionsområdet for elever med ADHD i succesfulde skoler. Loretta Giorcelli Professor og ekspertkonsulent i specialundervisning. Loretta Giorcelli startede som speciallærer tilbage i 60’erne og har siden været involveret i et hav af initiativer omkring specialundervisning og inklusion. Fra 2004 til 2007 var hun del af et stort projekt omkring inklusion af børn fra specialundervisning i almenskolen i Australien. Hun har i dag sit eget konsulentfirma og rådgiver en bred vifte af offentlige og private organisationer, skoler, lærere og forældre både i Australien og ude omkring i verden. 03 hovedoplæg Unge med ADHD og deres livssituation v/ Søren Dalsgaard Oplægget vil præsentere den nyeste viden om nogle af de faktorer, som spiller ind på ungdomslivet med ADHD og fokusere på de udfordringer, som netop unge med ADHD kæmper med både i forhold til risikoadfærd og sociale problemtikker. For hvordan ser livet egentlig ud for unge med ADHD og hvad er den nuværende viden omkring kort- og langtidseffekter af behandlingen for ADHD? Søren Dalsgaard Ph.d., lektor og centerleder for det nyoprettede Kompetencecenter for ADHD, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense. Søren Dalsgaard har gennem årene beskæftiget sig med mange aspekter omkring både børn, unge og voksne med ADHD. Han har forsket en del i emnet og har udgivet flere artikler i både danske og udenlandske fagtidsskrifter. år – med fingeren på pulsen


04 hovedoplæg Relationer og ADHD hos voksne – udfordringer og potentialer. v/ Maja Lundemark Andersen Alle mennesker indgår i relationer til andre mennesker, og det er nødvendigt at kunne begå sig blandt andre på ”en passende” måde – både i forhold til arbejde og uddannelse, men også blandt venner og bekendte. Når ADHD diagnosen sætter sig igennem, kan det betyde vanskeligheder med at skabe, fastholde og udvikle relationer for den enkelte. Denne præsentation handler om, hvordan unge voksne med ADHD selv beskriver de vanskeligheder og muligheder, de oplever i relation til deres familier, børn og venner både når de ser tilbage på deres liv og helt aktuelt. Der sættes fokus på de unge voksnes egne oplevelser og beskrivelser, og dermed danner deres udsagn afsæt for, hvordan voksne med ADHD kan styrke deres relationer i fremtiden, men der sættes også fokus på, hvordan andre gennem viden og kommunikation kan styrke rummelighed og accept i hverdagen. Maja Lundemark Andersen Adjunkt ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Maja Lundemark Andersen har i mange år beskæftiget sig med ADHD fra en samfundsvidenskabelig vinkel. I 2009 udgav hun en ph.d. afhandling om den betydning ADHD, som diagnose tillægges, og hun har deltaget i flere forskningsprojekter omkring identitet og sociale indsatser. år – der har haft betydning for de mange


Aalykkeprisen I 2011 uddelte ADHD-foreningen for første gang Aalykkeprisen. Prisen går til en person, der har ydet en indsats for foreningens arbejde, som ligger udover det sædvanlige. Prisen overrækkes på konferencen og består af et nummereret litografi af Troels Trier samt en check på 5000 kr. Du kan indtil 1. august nominere kandidater til dette års Aalykkepris via vores hjemmeside www.adhd.dk Fest med Short-Cut Short-Cut spiller de største dansehits, dem du absolut må danse til og synge med på. Og det gør de med en energi og stemning, så du ønsker, at festen aldrig stopper. Når Short-Cut indtager scenen er det med et festfyrværkeri af lyd, lys og energi – samt en masse overraskelser. Peter Lund Madsen Læge, dr.med. og hjerneforsker Peter Lund Madsen vil fredag eftermiddag afslutte vores konference ved at sætte fokus på hjernen og ADHD. Peter er en flittig foredragsholder og blandt andet kendt for sine mange optrædener på TV ofte i selskab med sin bror, Anders Lund Madsen. Peter er specialiseret i hjernes funktion og i sindslidelser. Han er desuden ved at uddanne sig til speciallæge i psykiatri. Størstedelen af vores hjernekapacitet bruges til at afkode sociale signaler, og vi er programmeret til at reagere på samme måde, som vi bliver behandlet. Den dårlige stemning er som en omgangssyge. Vrisseri føder vrisseri. Peter Lund Madsen, helse.dk år – der har ført os fra kaos til forældretræning


år – hvor vi er nået ud og har gjort en forskel


program Torsdag d. 6. september 9.00-10.00 Registrering og kaffe med rundstykker 10.00-10.30 Velkomst og åbningstale v/ Social- og integrationsminister Karen Hækkerup 10.30-12.00 Hovedoplæg 1 Non-pharmacological therapies for ADHD: Can they be made to work? v/ Edmund Sonuga-Barke, UK (simultantolkes) 12.00-13.00 Frokostbuffet 13.00-15.00 Temablok A (parallelle spor) A1. ADHD-foreningens forældretræningsprogram a2. Samarbejde mellem skole og forældre A3. Sundhed og livsstil a4. I uddannelse og beskæftigelse med ADHD - Erfaringer fra kommunale projekter 15.00-15.30 Kaffe og kage 15.30-17.00 Hovedoplæg 2 Successful Inclusive Educational Practices for Learners with ADHD: The continuing search for best practice v/ Loretta Giorcelli, AU (simultantolkes) 18.00 ADHD-foreningen byder på et lille glas i foyeren og Aalykkeprisen overrækkes 19.00 Fødselsdagsfestmiddag 22.00 Short-cut spiller op til fest og dans år – hvor ADHD er blevet sat på dagsordenen


program Fredag d. 7. september 9.00-10.30 Hovedoplæg 3 Unge med ADHD og deres livssituation v/ Søren Dalsgaard 10.30-10.45 Pause 10.45-12.00 Hovedoplæg 4 Relationer og ADHD hos voksne – udfordringer og potentialer v/ Maja Lundemark Andersen 12.00-13.00 Frokostbuffet 13.00-14.30 TEMablok B (parallelle spor) B1. Risikoadfærd B2. Inklusion B3. Kognitiv adfærdsterapi for voksne med ADHD B4. Teknologiske hjælpemidler 14.30-14.50 Kaffe og kage 14.50-15.20 Temablok B fortsætter 15.30-16.00 Afslutningsforedrag v/ Peter Lund Madsen 16.00 Farvel og tak for denne gang år – der er endt i en sund debat om inklusion og trivsel


Temablok A, torsdag kl. 13.00-15.00 A1. ADHD-foreningens forældretræningsprogram v/ forældretræner Marianne Christensen og projektleder Anna Furbo Rewitz ADHD-foreningen har udviklet et forældretræningskursus, som kan hjælpe forældre med at forstå, håndtere og hjælpe deres barn med ADHD. Forældrene lærer at fokusere mere på det positive, skælde mindre ud, mindske antallet af konflikter og få mere struktur og ro på hverdagen. Kurset henvender sig til forældre til børn med ADHD i alderen 3-9 år. På kurset bliver de præsenteret for værktøjer og metoder, der er rettet mod en nemmere hverdag. I denne temablok er der mulighed for at afprøve forskellige metoder, samt høre mere om kursets indhold og resultater. A2. Samarbejde mellem skole og forældre v/ formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte og projektleder i Forældrerådgivningen Solveig Gaarsmand Forældrenes rolle i forhold til skolen er jævnligt til debat. For hvilken rolle bør de egentlig have i forhold til skolens faglige og pædagogiske arbejde. I denne temasession præsenterer Benedikte Ask Skotte viden blandt andet fra nogle EU-projekter, om hvordan forældre både kan være rollemodeller, advokater og sparringspartnere. Derefter præsenteres forskellige konkrete problemstillinger fra netop forholdet mellem skole og forældre, som de ses fra Forældrerådgivningens perspektiv samt bud på relevant rådgivning. A3. Sundhed og livsstil v/ afdelingslæge, ph.d. Allan Hvolby, børne-og ungdomspsykiatrisk afd., Esbjerg og ph.d.-studerende fra KU Louise Beltoft Borup Andersen Hvad ved vi om sammenhængen mellem ADHD og den livsstil mennesker med ADHD har? I foråret 2012 præsenterer forskere fra Københavns Universitet en rapport bestilt af Socialministeriet. Den giver et overblik over den eksisterende viden om forholdet mellem ADHD og kost og kommer med anbefalinger for fremtidens forskning på området. Kom og få indblik i konklusionerne. Også søvnvaner forbindes med mestring af ADHD. I dette tema præsenteres den nyeste forskning omkring søvnvaners betydning. A4. I uddannelse og beskæftigelse med ADHD - Erfaringer fra kommunale projekter v/ fuldmægtig i Socialstyrelsen Rasmus Bruun og projektledere fra de konkrete projekter I denne temablok præsenteres et udvalg af de 9 udviklingsprojekter, som i 2010 blev sat i gang under overskriften ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’. Projekterne er alle forankret i projektkommunerne Slagelse, Vejle og Århus. Der vil være fokus både på de opnåede erfaringer fra initiativer, som sigter på at støtte personer med ADHD i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og på hvad det har af betydning for indsatsen overfor mennesker med ADHD i årene, som kommer. år – med mere end 30 dedikerede medarbejdere


Temablok B, fredag kl. 13.00-15.20 B1. Risikoadfærd OBS: temaet er delvist på svensk v/ psykiater Mie Bonde og overlæge i psykiatri Ylva Ginsberg (SE) Under dette tema vil Mia Bonde præsentere viden og erfaringer fra sin tilknytning til Stofrådgivningen og sætte fokus på sammenhængen mellem ADHD og misbrugsproblemer. Ylva Ginsberg fra Stockholm vil præsentere sin viden omkring ADHD i forbindelse med den svenske kriminalforsorg. I Sverige arbejder man direkte med udredning og indsatser til indsatte med ADHD på Norrtäljeanstalten, hvor hun er projektleder. B2. Inklusion v/ psykolog Dorte Damm og en repræsentant fra skoleområdet Psykolog Dorte Damms præsenterer sin forskning omkring inklusionsarbejdet i den danske folkeskole i forhold til ADHD. Hvad viser hendes undersøgelser, og hvilke konsekvenser bør det have for, hvordan vi forholder os til og arbejder med inklusion af børn og unge med ADHD. Få også indblik i hvordan man helt konkret arbejder med inklusion i forhold til ADHD i skolerne og lær om deres resultater. B3. Kognitiv adfærdsterapi for voksne med ADHD v/ speciallæge i psykiatri og specialist i kognitiv adfærdsterapi Marianne Geoffroy Voksne med ADHD har udfordringer i hverdagen, som ikke kan behandles med medicin alene. ADHD-medicin kan opleves, som om man får en slags ’brille’ på, der gør, at man pludselig kan erkende, hvorfor man har haft det svært. Mange har behov for at blive vejledt i den fase, hvor diagnosen og medicinen giver plads til en ny selvforståelse, og man har behov for hjælp til at skelne mellem hvilke vanskeligheder, der er betinget af ADHD, og hvilke der ikke er det. En række problemstillinger der stadig vil være svære. I oplægget vil der bl.a. være fokus på kalendertræningens specifikke relevans og på rollespil som metode. B4. Teknologiske hjælpemidler v/ psykolog Mikala Lousdahl Liemann og en konsulent fra Videncenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS) Med udgangspunkt i et oplæg om hvilke funktionsnedsættelser ved ADHD som teknologien kan have løsninger i forhold til – og hvilke der måske ikke er så relevante, vil der under dette tema blive præsenteret forskellige teknologiske platforme og typer af teknologier, som kan udgøre potentielle støtteredskaber. Derudover vil oplægsholderne komme med konkrete eksempler på teknologiske hjælpemidler, som kan være relevante i forhold til mange mennesker med ADHD. år – med vækst og stærke resultater


Praktiske oplysninger Tid Torsdag d. 6. september kl. 9.00 til fredag d. 7. september kl. 16.00. Sted Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 31 31, www.nyborgstrand.dk Indkvartering Der er et begrænset antal enkeltværelser. Indkvartering på Hotel Nyborg Strand vil fortrinsvis ske på dobbeltværelser. Ved mange overnattende konferencedeltagere vil andre hoteller blive inddraget. Værelser reserveres efter først til mølle princippet på Hotel Nyborg Strand. Herefter tages andre hoteller i brug. Pris Prisen for at deltage i konferencen er 3975 kr. Ved indkvartering på dobbeltværelse tillægges pr. person 560 kr. Ved indkvartering på enkeltværelse tillægges pr. person 880 kr. Prisen for konferencen er inklusiv forplejning, festaften og konferencemateriale. Alle priser er eksklusiv moms. Tilmelding Du tilmelder dig via hjemmesiden www.adhd.dk. Ved tilmelding skal du vælge hvilke temablokke, du ønsker at deltage i. Hurtig tilmelding tilrådes, da der er et begrænset antal pladser på de forskellige temablokke. Ved overtegning på en temablok tillader ADHD-foreningen sig at fordele de sidst tilmeldte på de øvrige temablokke. Afbud Tilmelding er bindende. Evt. afbud skal meddeles skriftligt. Ved afbud før d. 1. august betales 50 %. Ved afbud efter d. 1. august betales 100 % ADHD-foreningen tager forbehold for justeringer i programmet. ADHD-foreningen har modtaget støtte til trykning af programmet fra Shire ADHD-foreningen Rugårdsvej 101 5000 Odense C Denmark Tlf. +45 70 21 50 55 Fax: +45 63 13 42 60 Mail: info@adhd.dk www.adhd.dk

More magazines by this user
Similar magazines