(Microsoft PowerPoint - CABI Marianne Saxtoft Akutjob i en idr ...

files.conferencemanager.dk

(Microsoft PowerPoint - CABI Marianne Saxtoft Akutjob i en idr ...

FRIVILLIGE FORENINGER

-Nye veje til job

DIF s udviklingskonference 28. januar 2013

Oplæg seniorkonsulent Marianne Saxtoft

Side


Hvad laver Cabi?

Nyhedsbreve

•Styrelsen for

Fastholdelse og

Rekruttering

•Ministerier

•Beskæftigelsesregionerne

•Kommuner

Evaluering

Lovgivning

Metode

r

• Personer med handicap,

fleksjobbere og

førtidspensionister

• Indvandrere og efterkommere

• Sygefravær

• Ledige med andre

problemer med ledighed

• Virksomhedernes sociale

ansvar (CSR)

Konferencer

•Lokale

beskæftigelsesråd

•Branche-

Analyser

Web

Praksis

Analyse

Netværk

Jobcentre

Virksomheder

organisationer

•Interesseorganisationer

•Jobcentre

•Virksomheder

Projekter

Forskning

Prioriterer

Målretter

Metodeudvikler

Presse

Lovgivning

Best

pratice

Læring

30.01.2013 Side 2


Hvad kan vi tilbyde?

30.01.2013 Side 3


Hvem er Cabi?

Forskellige uddannelses- og erhvervsbaggrunde gør vores tilgang til projekter unik

30.01.2013 Side 4


Alle skal med

• Efterlønsreform

• Fleksjobreform

• Førtidspensionsreform

• Kontanthjælpsreform

• SU reform

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 5


Foreningerne tilbyder

Meningsfyldte

aktiviteter

Rollemodeller

Kompetenceudvikling

Fællesskaber

Identitet

Lokale

netværk

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 6


Borgeren tilbyder

Bred vifte af

kompetencer målrettet

foreningens opgaver - fx

serviceopgaver,

bogholderi og it

Lavt

omkostningsniveau

Funktion tilpasset

foreningens behov

Fleksibelt timetal

DIF´s udviklingskonference 28. januar

2013

30.01.2013

Side

7


Partnerskaber

Partnerskaber skaber rammer for samarbejde mellem:

• Frivillige foreninger

• Virksomheder

• Kommuner

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 8


Partnerskabsproces

Find nøglepersoner med engagement og indsigt i formålet

Find nøglepersoner i kommunens foreningsliv

• personer, som kan repræsentere foreningerne

• personer med erfaring fra samarbejde med kommunen og lokale virksomheder

Find nøglepersoner fra lokale virksomheder

• personer fra foreningernes sponsorsamarbejder

• personer, som kan repræsentere lokale netværk af virksomheder/erhvervsklubber

Find nøglepersoner i kommunale forvaltninger

• personer, som kan repræsentere kommunens kultur- og fritidsforvaltning

• personer, som kan repræsentere kommunens jobcenter

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 9


Fyraftens-kickoff for partnerne

• Præsentation af partnerskabsideen

• ”What s in it for me” – hvilken værdi ser parterne i

partnerskabet?

• Hvad er vores fælles vision for partnerskabet?

• Hvem deltager i partnerskabsprocessen:

• arbejdsgruppe(nøglepersoner)

• styregruppe(ledelser)

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 10


Forpligtende samarbejde

• Kendskab til egne roller, opgaver og

forventninger til samarbejde

• Kendskab til øvrige partners roller, opgaver

og forventninger om samarbejde

• Samarbejdsaftale med beskrivelse af

parternes roller, opgaver, samarbejde og

mødefora/mødeform

• Konkrete aftaler om roller, opgaver og

samarbejde med inddragelse af borgeren

hvordan?

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 11


Kommunikationsplan

Kommunikationsplan - intern

og ekstern kommunikation

• interessenter/målgrupper?

• produkter?

• medier?

• tidsplan

• ansvarlig?

Kommunikationspartnere

• lokale presse/medier

DIF´s udviklingskonference 28. januar

2013

30.01.2013

Side 12


Tilbud til borgeren

Virksomhedspraktik

Skånejob

TILBUD TIL

BORGEREN

Job med

løntilskud

Fleksjob

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 13


Jobskabelse - fleksjob

• Personer med en lille arbejdsevne skal ind i fleksjobordningen

• Fleksjobansatte får kun løn for den arbejdsindsats de reelt

yder

• Lønnen bliver suppleret med tilskud fra kommunen op til

indtægt på 36.400 kr.

• Personer med laveste indkomst får højeste tilskud

• Økonomisk incitament til at øge timetallet

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 14


Lønnen i fleksjob

• Løn fra arbejdsgiver for det antal timer medarbejderen

reelt yder

• Medarbejderen får et supplerende tilskud på op til

16.700 fra kommunen

• Tilskuddet aftrappes med 30% indtil 13.000. Derefter

aftrappes tilskuddet med 55% indtil 36.400 kr.

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 15


Hvor mange ansatte med tilskud?

• Én person for hver fem ansatte – dog tilladt med en

ansat med løntilskud eller i praktik i virksomhed med 0 –

50 ansatte.

• Herudover én person med løntilskud pr. 10 ordinært

ansatte

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 16


Links til partnerskabserfaringer og lovstof

www.cabiweb.dk/frasporttiljob

www.cabiweb.dk/lovstof/fastholdelse/fleksjob+-

+fra+2013

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 17


Cabi-eksperter

• Seniorkonsulent Bente Nissen:

- fleksjob og førtidspension

• Seniorkonsulent Marianne Saxtoft

- ungeindsatser

- frivillige foreninger og

organisationer i

beskæftigelsesindsatsen

• Se mere på

www.cabiweb.dk/spoergeksperten

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 18


Eksempler

• Fra Bænken til Banen - Brøndby IF

• Fra Sport til Job – AaB, Nakskov Boldklub,

Bokseklubben Ørnen Nakskov, Boldklubben Skjold m. m.

• Give Atletklub

DIF´s udviklingskonference 28. januar 2013 30.01.2013 Side 19

More magazines by this user
Similar magazines