kratten - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

kratten - LKB-Gistrup

december 2012 · NR. 04 · ÅRGANG 45

LKB-hold blandt de

24 bedste i Jylland

LÆS INDE

I BLADET

Formandens ord · Sponsorstøtte til stærkt LKB-hold · Generalforsamlinger

Venskab har bestået i 40 år · Julehilsen · Kontrakt med hovedsponsor forlænget

Bank og hovedsponsor

for LKB Gistrup

badminton · fodbold · gymnastik · Motionscenter

Petanque · tennis · volleyball · bordtennis


Vi støtter sporten

og kulturen

DIN LOKALE PARTNER

- MED EGEN SERVICEAFDELING

Miljørigtige

grafiske løsninger

Vores in-house serviceafdeling sikrer,

at du som kunde får hjælp inden for kun 4 timer,

hvis uheldet er ude,

og en printer er ude af drift.

Og for at gøre det hele endnu lettere for dig,

kan du benytte samme telefonnummer,

hvad end du har brug for service, papir,

support, vejledning eller...

Du skal blot huske nummeret: 70 10 36 66

Lyngvej 3 · 9000 Aalborg

Telefon 96 35 77 77

www.novagraf.dk

BUSINESS CENTER

NORDJYLLAND A/S

Fredrikstadvej 1, Aalborg

www.partner-herning.dk

www.dokit.dk

Tlf. 70 10 36 66

altid parat til eventyr i hele verden

Spar nOrd tilbyder et internatiOnalt kreditkOrt, SOm giver dig

flekSibel handlefrihed Og tryghed, uanSet Om du OphOlder

dig inden fOr eller uden fOr landetS grænSer

- Rentefri kredit fra 30.000 kr.

(behov aftalesindividuelt med rådgiver)

- Op til 42 dages rentefri kredit på

kortforbrug

- Fordelagtig tilkøb af rejseforsikring,

der også sikrer ægtefælle/samlever

og børn på egne ferierejser uden dig

- Fordelsprogram - blandt andet rabat

på leje af bil

Og som Stjernekunde kan du

opnå ekstra fordele:

- Ekstra sikkerhed ved køb af

elektroniske ting til hjemmet fx

hårde hvidevarer og fladskærms TV

(Købsforsikring, prissikring og udvidet

reklamationsret)

- Gratis oprettelse og intet årligt kortholdergebyr

På gensyn i

Spar Nord Gistrup

Hadsundvej 346

9260 Gistrup

Tlf. 96 36 45 00


3Så gik der

endnu et år

for os alle

må det da være slut med at få de tørre politikere til at åbne

turneringen. At Peter Møller åbnede årets turnering var

ikke helt tilfældigt for det var den 32. LKB Cup i rækken og

Peter Møller spillede længe i netop trøje nummer 32. Derfor

var det oplagt, at Peter Møller fik en LKB trøje overrakt med

det pågældende nummer på ryggen inden han faldt tilbage

i rollen som leder for de to hold, han havde med fra HIK Hellerup.

Der skal her lyde en stor tak til Peter Møller for indsatsen

under vores cup og med ønsket om en god jul til hele

familien håber vi naturligvis, at vi ses igen i 2013.

Også økonomisk blev LKB Cup 2012 en kæmpesucces og

det var lidt overraskende for dels var der faktisk lidt færre

hold end i 2011 og som bekendt var de fleste norske hold

næsten halvandet døgn mindre i Gistrup end normalt. Derfor

må de mange hjælpere på de vigtige poster hele vejen

rundt i systemet have være meget økonomisk bevidste og

derfor skal der til alle hjælpere på alle niveauer lyde en stor

tak for indsatsen. Det skal der naturligvis også til den rekonstruerede

styregruppe, som det lykkedes for vores aktivitetskoordinator

at få op at stå i løbet af året.

De næsten tilbagevendende store overskud fra vores LKB

Cup gør, at både bestyrelsen og alle afdelinger får en frihedsgrad,

som mange andre klubber misunder os. Derfor

er det meget vigtigt for bestyrelsen at få synliggjort, at de

mange penge, der tjenes på de hektiske dage i den såkaldte

Kr. Himmelfartsferie, kommer alle medlemmer til gode. I

det forløbne år er der således sket en gennemgribende renovering

af cafeteriet for udover en oprydning og en maling

af lokalerne, er inventaret skiftet i håbet om at gøre lokalerne

mere indbydende.

Peter Møller med sin LKB-trøje.

Med den tilstundende højtid lige for døren igen må vi konstatere,

at nu er 2012 ved at gå på hæld. Derfor er det igen

ved at være på tide at se lidt tilbage på de ting, som vi fremover

primært vil komme til at huske 2012 for. Som de foregående

år er der heldigvis mange ting at glæde sig over i en

klub af LKB-Gistrups størrelse og i den forbindelse trænger

årets LKB Cup sig på som en af de største succeser

nogensinde. Som det har været tilfældet de sidste par år

godt og vel, kom der igen rigtigt mange hold og for en gang

skyld var vi nogenlunde heldige med vejret. Som det har

været tilfældet før, faldt den norske nationaldag også i år på

Kr. Himmelfartsdag, så de mange norske gæster kom først

fredag formiddag. På trods heraf lykkedes det at få puslet

den store fodboldturnering på plads på en sådan måde, at

nordmændene nåede med og fik samme antal kampe som

de øvrige hold. Sidst, men ikke mindst, lykkedes det i år at få

den tidligere Superliga- og landsholdspiller Peter Møller til

at åbne årets LKB Cup og det gjorde han på en medlevende

og overbevisende måde, som mange aldrig vil glemme. I

fortsættelse heraf var der flere der kommenterede, at nu

For yderligere at lokke flere til at bruge cafeteriet er der

ansat en leder til at tage friske nye initiativer og til stille og

roligt at få udskiftet varersortiment i retning mod det mere

sunde. Det er et stort og langsigtet projekt at få liv i cafeteriet

igen og hverken den nye leder eller bestyrelsen med

Charlotte Rask i spidsen i denne sammenhæng kan gøre

det uden hjælp fra medlemmerne og de enkelte afdelingsbestyrelser.

Således bør afdelingsmøder, udvalgsmøder og

evaluering af kampe og meget mere flyttes til cafeteriet fra

omklædningsrum og gange, såvel som fællesspisninger er

en mulighed for at øge det sociale sammenhold i en afdeling

eller på et hold. Det er således kun fantasien, der sætter

grænser, og planlægger I et møde i cafeteriet, må Kristian

Andersen som kantineleder meget gerne kontaktes på forhånd

med henblik på det rette traktement. Endelig er det

vigtigt at understrege, at der allerede nu er åbnet langt oftere

end tidligere i cafeteriet, så med den rette klubånd er

det ikke længere nødvendigt at drikke medbragte øl og sodavand

i omklædningsrummene eller på banerne efter

træningen, da det nu kan købes i cafeteriet. Dermed er det

enkelte medlem med til at holde kontingentet nede for jo

større omsætning, der kommer i cafeteriet, jo flere penge

får klubben at gøre godt med.


Både sportsligt og økonomisk blev LKB Cup 2012 en stor succes.

Året 2012 blev også året, hvor LKB-Gistrup fik forretningsfører

nummer to i klubbens historie for efter eget valg trak

Bent Sørensen sig pr. 31.12.2011. Det var en dag, som rigtigt

mange har frygtet for i mange år med dag ét uden Mr. LKB,

men den ansatte i jobbet, Lone Laursen, har gjort det rigtigt

godt og har markeret sig stærkt på kontoret. Hun er således

ikke bange for at gå i front for at få løst nogle ting og det

gælder ikke mindst overgangen til vores nye EDB-system

hen over sommeren, hvor der sammen med kasserer Hardy

Pedersen har været rigtigt meget at se til. Således skulle

samtlige medlemmer registreres på ny med andre og flere

data end tidligere for at kunne udnytte de mange muligheder

i systemet. Det har været en meget stor opgave, men

fordelene begynder nu at melde sig ved den daglige brug. I

forbindelse med kontoret er der sket mange forbedringer i

kælderen i det gamle klubhus for det tidligere mødelokale

ved trappen er nu indrettet til kontor, mens det tidligere

kontor er indrettet til mødelokale og arbejdsrum for vores

inspektør Jan Jensen og kampfordeler med mere Bent Sørensen.

Endelig er den længe ønskede gennemgang til den

gamle hal blevet etableret ud mod indgangen og hal 2, men

desværre er den del ikke gjort færdig endnu, da der mangler

depotplads for at kunne få det sidste væk.

Sportsligt er det blevet til en oprykning til serie 4 for andenholdet

i fodbold hos herreseniorerne, mens førsteholdet i

hovedparten af sæsonen var med i den øverste halvdel af

puljen her i efteråret. De mange ungdomshold i fodbold,

herunder ikke mindst holdene i Mesterrækken, har repræsenteret

LKB på bedste vis og der gøres et stort arbejde for

at holde sammen på tingene i den store afdeling. En stor

afdeling er gymnastik absolut også og de havde igen en

række meget spændende hold at tilbyde, da den nye sæson

startede. De var også først med tilmelding og registrering

samt betaling i LKB’s nye EDB-program - Conventus - og

det gik heldigvis over al forventning.Badminton, tennis og

desværre også bordtennis, kæmper derimod hårdt for at

vække interesse hos mulige medlemmer så kender du nogen,

der er til en af de pågældende idrætsgrene, er der

masser af plads, så det er bare at møde op for her er nye

medlemmer særdeles velkomne. Det samme gælder naturligvis

også i volleyball, hvor der tilbydes Kids volley og

Teen volley, og i petanque er der efter den kraftige baneudvidelse

også plads til flere medlemmer. Netop det at få

plads til flere medlemmer har Gistrup Motionscenter gjort

noget ved for efter en ombygning af de hidtidige lokaler, er

det lykkedes ikke bare at få mere plads, men også at få flere

og nye maskiner ind i lokalerne. De nye lokaler vil blive vist

frem i forbindelse med et ”åbent hus-arrangement” i nær

fremtid. I efteråret har LKB været tæt på at få en afdeling i

basketball op at stå, men der mangler i øjeblikket interesserede

spillere så har du lyst til at være med, må du meget

gerne ringe til LKB’s kontor. Jo flere der melder sig, jo hurtigere

kommer afdelingen i gang.

Til sidst skal der lyde en stor tak til vores støtteforeninger og

til de mange, der gør et stort stykke arbejde i Bankocenter

Danmark på Lundeborgvej i Aalborg Øst. Der skal naturligvis

også lyde en stor tak til vores mange sponsorer med

hovedsponsor Spar Nord i spidsen og til de mange udvalg,

der sørger for, at hverdagen fungerer i LKB. Endelig vil jeg

også rette en stor tak til samtlige ledere og trænere samt

frivillige i alle afdelinger i øvrigt for en stor indsats i 2012 og

med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår håber

jeg, at vi ses igen i LKB i 2013.

Hovedformand Kjeld Mølbæk


Sponsorstøtte til stærkt LKB-hold

5

Gennem en længere årrække har et målrettet arbejde i

ungdomsafdelingen ført til, at ønsket om at komme med i

JBU's bedste rækker for ungdomsholdene, nemlig mesterrækkerne,

lykkes i stadigt større omfang. Således har klubben

i år haft tre hold med samtidigt i det fine selskab, men

denne gang er det ikke klubbens bedste U17-hold, der er

placeret i den bedste række. Det pågældende LKB-hold er

her i efterårssæsonen 2012 at finde i JBU's A-række og

selvom holdet har gjort det udmærket, bliver det ikke til et

kredsmesterskab denne gang for det mesterskab går helt

sikkert til ubesejrede Løgstør, der har været suveræn gennem

hele sæsonen. Det talentfulde LKB-hold har fået nyt

tøj at spille i af hovedsponsoren SparNord og formelt blev

tøjet overrakt inden kampen med FC Vesthimmerland, der

Gistrup stadion blev besejret med 9-1 af et meget velspillende

hjemmehold.

Kunderådgiver Jette Laustsen fra Spar Nord i

Gistrup ses til venstre på billedet, hvor spillerne

viser det nyt sæt tøj frem

Mølbæk

LKB-hold blandt

de 24 bedste i Jylland

For at LKB-Gistrups talentfulde U14 hold i JBU’s absolut

bedste række, Mesterrække M1, kunne tage sig flot ud, når

de skulle møde Superligaklubberne AaB og Randers Freja

samt FK Viborg fra 1. division udover stærke hold fra 2. division

og Danmarksserien som Thisted FC, Holstebro, Hjørring

IF og Frederikshavn fI, sørgede LKB-Gistrups hovedsponsor

Spar Nord for, at holdet fik et helt nyt sæt tøj at

spille i. Da afdelingsdirektør Finn Bertelsen forleden formelt

afleverede tøjet, havde han også ti helt nye bolde med

til holdet, så nu kan talenterne holde træningen ved lige hen

gennem vinteren. Umiddelbart efter, at billedet blev taget,

spillede holdet mod det ubesejrede tophold fra Randers

Freja. Gæsterne havde til lejligheden lånt Superliga-holdets

bus og alt i alt spillede Freja så overbevisende, at der

ikke kunne pilles ved sejren på 5-0 til topholdet. Der er kun

tre puljer med hver otte hold i hele Jylland så der er ingen

tvivl om, at de unge LKB’ere er kommet i fornemt selskab

efter en meget flot forårssæson, der gav oprykning fra Mesterrække

M2.

Afdelingsdirektør Finn Bertelsen (bagerst th) med

de mange spillere og bolde

Mølbæk


Støtteforeningen LKB's Venner

nyder stor opbakning

Der var igen i år meget stor opbakning, da Støtteforeningen

LKB’s Venner holdt en efterhånden meget gammel tradition

i hævd ved at holde fugleskydning den første søndag i

oktober på Gistrup skole.

De meget ihærdige sælgere havde på imponerende vis

solgt ikke færre end 5373 skud på forhånd til de 29 tilmeldte

skytter så det var absolut ikke skud, der var mangel på.

Det blev da heller ikke tilnærmelsesvis til så mange skud,

inden samtlige 13 metalplader var skudt ned på den lille

fugl. Til stor glæde for vennerne var der mange nye ansigter

med i år både blandt deltagerne generelt og blandt skyt-

terne så det tegner godt for fremtiden. Der var også en afslappet

og hyggelig atmosfære undervejs og da Lis Mortensen

med sikker hånd holdt styr på skytterne, lykkedes det at

få den sidste plade skudt ned en time før sidste år. Der var

også stor opbakning blandt sponsorerne til de mange præmier

til de personer, der havde købt netop det skud, der fik

de aktuelle plader ned. Umiddelbart efter at et skud er

solgt, bliver det nummeret og sat navn på, så når skuddet

bliver ”udtrukket” på dagen er det let at finde tilbage til,

hvem der købte det udslagsgivende skud.

Kjeld Mølbæk

Næstformanden i LKB’s Venner Leif Nielsen (tv)

overrækker en flot kurv til årets fuglekonge 2012

Der blev skudt gentagne gange mod den lille fugl

I det følgende nævnes de i alt 13 skytter med tilhørende vindere, der havde købt de afgørende skud

Citronen: Michael Mortensen Birger Brix Christensen

Næbbet: Thomas Junkerbo Kristina Lindholm

Kronen: Frantz Stride Lis Mortensen

Nakkepladen: Leif Nielsen Anders Toft Hansen

Halsen: Poul Jensen Betty Rasmussen

Højre vingespids: Jørgen Thybo Elinor Jensen

Venstre vingespids: Jørgen Thybo Jesper Bakholt

Højre vingebånd: Poul Jensen Anton Bonderup

Venstre vingebånd: Jan Rasmussen Kusk Kristensen

Højre klo: Jørgen Thybo Anders Toft Hansen

Venstre klo: Michael Mortensen Bukh

Halen: Edmond Georgi Michael Mortensen

Brystet: Søren Sekkelund Casper Trøjborg


7

Seniorhold i

fodbold rykkede op

LKB-Gistrups andethold er til

foråret tilbage i serie 4

Det har i flere sæsoner været det klare mål for LKB-Gistrups

seniorafdeling i fodbold at få en oprykker og vigtigst

af alt har det naturligvis været førsteholdet, som det handlede

om. Det er imidlertid svært med de mange stærke lokale

hold i JBU’s serie 3 og der kommer til stadighed meget

stærke hold ned som nedrykkere fra serie 2.

Netop af hensyn til at få en større bredde at vælge spillere

fra til førsteholdet har det naturligvis også været et stort

ønske at få andenholdet op i serie 4. Det har imidlertid knebet

til dato og så sent som sidste år var Gistrup-holdet i serie

5 én kamp fra at rykke ned i serie 6 til de skjulte og glemte

talenter. Det skete heldigvis ikke og siden da er det gået

fremad for holdet er blevet stærkere og stærkere og består

af en god blanding af rutinerede spillere og unge talenter.

Undtagelsesvis var der her i efterårssæsonen to af de i alt

seks hold i kredsen, der kunne rykke op og det viste sig at

blive en stor hjælp for LKB’erne. Fra start til slut på sæsonen

var Gudumholm således en meget stor konkurrent til

førstepladsen for det meget stabile LKB-hold, der kun har

tabt en enkelt kamp i hele sæsonen og det var til Aalborg

Chang, der længe var med i kampen om at rykke op i serie

4. Udover det ene nederlag blev det til to uafgjorte kampe og

de fald begge i første runde af efterårsturneringen, hvor det

ude blev til uafgjort 2-2 mod Gudumholm og uafgjort til et

hold fra Storvorde/Sejlflod, som burde være slået men som

netop den dag kunne mønstre et stærkt hold. Set i bakspejlet

blev førstepladsen i puljen reelt afgjort i topkampen på

Gistrup stadion mod Gudumholm for efter et brag af en

kamp vandt hjemmeholdet med 5-4 og blev derfor bedst

indbyrdes.

Alt i alt var der lagt op til et brag af en sidste spillerunde, når

Gudumholm skulle møde Aalborg Chang, mens LKB skulle

spille mod Storvorde/Sejlflod. Da sidstnævnte ikke kunne

stille hold til sæsonens sidste kamp, var oprykningsfesten

ved at gå i vasken for at fejre en oprykning uden at have

været på banen er heldigvis ikke det samme. Derfor tilbød

førsteholdet i serie 3 at spille en træningskamp mod andenholdet

for netop den lørdag skulle førsteholdet heller ikke

spille, da KB 81 havde trukket sit hold. Dermed fik begge

hold en god oplevelse og pudsigt nok stoppede lørdagens

massive regn, da træningskampen blev sat i gang. Lad os

blot konstatere, at serie 3-holdet vandt og da Gudumholm

og Aalborg Chang spillede uafgjort, endte LKB-Gistrup

førstepladsen med 23 point for ti kampe og en målscore på

35-17, mens Gudumholm med ligeledes 23 point endte med

en målscore på 36-16.

mølbæk


Venskab har be

I forbindelse med afviklingen af den 32. LKB Cup midt i maj

måned kunne LKB-Gistrup og de tyske gæster fra SV Toondorf

Lohe fejrede et usædvanligt jubilæum for netop i år var

det 40 år siden, at de to store fodboldklubber indledte det

meget tætte samarbejde.

Allerede i forbindelse med åbningsceremoni Kr. Himmelfartsdag

Gistrup stadion, hvor Peter Møller erklærede

den 32. LKB Cup for åben, blev jubilæet fejret, da LKB-Gistrups

hovedformand overrakte Heinz Becherer fra SV Toondorf

Lohe en stor buket blomster under store klapsalver

fra de mange deltagere. Om aftenen blev jubilæet markeret

med et lille traktement for nogle udvalgte ledere fra LKB

samt de mange deltagende ledere fra Toondorf og det blev

en meget hyggelig aften for alle.

Den tilfældige start tilbage i 1972

Samarbejdet tog sin begyndelse tilbage i 1972, hvor SV Toondorf

Lohe havde sagt ja tak til en invitation til at komme

på besøg hos norske Vindbjart IL i Kristiansand, der i dag

også er hyppig deltager i den årlige cup i Gistrup. Dengang

var det noget af en tur at skulle fra Tyskland til Norge så for

at dele turen op i to dele, gjorde tyskerne et ophold i Gistrup.

Ved den lejlighed mødtes LKB's Bent Sørensen med tyske

Heinz Becherer for første gang og de to fandt hurtigt ud af at

få et formaliseret samarbejde op at stå. Det blev således

aftalt, at nogle ungdomshold fra LKB skulle på besøg i Toondorf

allerede i påsken 1973 og det er sket lige siden hver

eneste år i påskedagene.

Tyskerne på genvisit

I aftalen lå også, at flere tyske ungdomshold skulle på genvisit

hos LKB samme år i dagene omkring Kr. Himmelfartsdag

og for at gøre det lidt mere interessant for gæsterne,

blev der i de kommende år arrangeret en lille turnering

med deltagelse af flere omegnsklubber. Det var i starten en

beskeden turnering, men den voksede sig stille og roligt

større i de kommende år og da det i anledningen af LKB-

Gistrups 40 års jubilæum i 1981 blev besluttet at udvide turneringen

markant, var den senere så populære LKB Cup

blevet en realitet.

Mr. LKB, Bent Sørensen (tv) hilser på Heinz Becherer fra

SV Toondorf Lohe

Privat indkvartering

I de første mange år var besøgende hos hinanden baseret

på privat indkvartering og det betød, at de gæstende tyske

spillere boede privat hos jævnaldrende spillere fra Gistrup.

Det førte i den grad til en lang række venskaber ikke bare

spillerne imellem, men også mellem lederne.


9

estået

i 40 år

Mens de unge spillere nu indkvarteres på skoler, bor en

række af de tyske ledere den dag i dag privat hos ledere i

LKB, når den årlige cup afvikles. De fleste gange har SV

Toondorf Lohe 3-4 hold med i Gistrup, som det var tilfældet

netop her i 2012, men det højeste antal har været ni tyske

hold.

Et glædeligt gensyn

Venskabsklubben holder til i den nordøstlige del af Hamborg

og havde her i sommer omkring en lille snes pige- og

drengehold med i diverse lokale turneringer i ungdomsfodbold.

Derudover har SV Toondorg Lohe, der akkurat som

LKB har omkring 500 medlemmer i fodboldafdelingen,

også normalt fem seniorhold og det bedste af disse spiller

som regel med i en række, der efter danske forhold svarer

til serie 1.

Med de tætte kontakter til Gistrup gennem mange år har

Heinz Becherer år efter år lejet det samme sommerhus i

Hals i en periode af cirka fire uger i maj/juni måned og igen

i et par uger i september/oktober. Det skete i rigtigt mange

år naturligvis sammen med hustruen, men hun afgik desværre

ved døden for få år tilbage. Det pågældende sommerhus

blev i sin tid fundet af LKB's tidligere inspektør

Viggo Jensen, så Heinz Becherer, der har tillært sig at tale

flydende dansk, er blandt et utal af venner, hver gang han

kommer på visit i Gistrup.

Festlighederne omkring det usædvanlige jubilæum sluttede

i weekenden den 16. - 18. november, hvor en flok fra

LKB-Gistrup først var på besøg i Toondorf til en lille fest,

mens det dagen efter gjaldt opgøret i Bundesligaen mellem

HSV og gæsterne fra Mains.

mølbæk


Gistrup Motionscenter

indkalder til afdelingsmøde

torsdag den 31. januar 2013 kl. 20.00 i klubhuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af beretning ved afdelingsformanden

4. Orientering om økonomi

5. Valg af afdelingsformand

6. Valg af økonomiansvarlig

7. Valg af 3 øvrige udvalgsmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Indkomne forslag

10. Evt.

Ombygning i Motionscentret

I løbet af sommeren fik Motionscentret foretaget en ombygning,

som har givet både lidt mere plads i ”maskinrummet”

samt shinet lokalerne op. Den største forandring er dog, at

indgangspartiet blev flyttet, og vi dermed har fået mulighed

for at få vores egne omklædningsrum og dermed hele centret

under egen lås og slå. Desuden er alle vægge blevet

malet og sidst men ikke mindst, har vi fået udvidet ”maskinparken”

med en skulder- og en ben-curl maskine. Ombygningen

har også betydet at skranken er flyttet ud til den nye

indgang, hvor der også er blevet plads til en lille hyggekrog.

Kom og prøv et af holdene!

Hvis du har lyst til at se, om et af vores hold skulle være

noget for dig, kan du få en gratis prøvetime. Du skal bare

henvende dig i motionscentret mandag til torsdag mellem

18-20, hvor der er bemanding, så booker vi første ledige

plads til dig.

Åbningstider i julen

Motionscentret vil være lukket 24. og 31. december. Samtlige

hold i træningssalen holder desuden lukket hele uge 52

- med mindre andet aftales med holdinstruktøren.

Til slut vil vi fra Gistrup Motionscenter ønske alle

Rigtig glædelig jul og godt nytår

- tak for i år!

Piloxing

Årets nye holdtilbud er Piloxing, som er en kombination af

pilates, boksning og dans. Det er allerede en stor succes, og

der er rift om pladserne på holdet. Vores Zumba-hold tiltrækker

ligeledes mange deltagere – i det hele taget har

alle vores hold god og stabil deltagelse.


Afdelingsmøde i

Petanque

Afdelingsmøde i

gymnastikafdelingen

11

Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab og budget

5. 2013 - Hvordan griber vi det an! (Vi skal have aftalt

datoer)

a. Træning:

I. Hvor mange træningsaftener – evt. eftermiddagstræning?

II. Hvornår starter vi?

III. Vintertræning – skal det fortsat være søndag

formiddag ?

b. Limfjordsturnering

- Hvor mange hold

- Hvordan sikrer vi, at også nye spillere kommer med

på hold?

- Orientering om turneringsform

c. Træningsaftner med instruktør (foråret)

d. Grillaften

e. LDM double

f. Øl petanque / andre stævner

g. Klubmesterskab

h. Afslutningsfest

i. Landsstævne 2013

6. Valg

a) Petanqueudvalg (Nuværende: Jan, Edmond og Ernst)

1. afdelingsformand

2. økonomiansvarlig

3. øvrige udvalgsmedlemmer

b) Festudvalg (Nuværende: Sonja, Mille og Inger).

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Forslag til behandling på afdelingsmødet skal afleveres

skriftligt til Jan Pedersbæk, senest 3. februar 2013.

Gymnastikafdelingen indkalder til afdelingsmøde søndag

den 20. januar 2013 kl. 11 på musiktorvet på Gistrup Skole,

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af formandens beretning v/ Lene Michelsen

4. Fremlæggelse af regnskab 2012 og budget 2013 v/ Nina

Bødker

6. Indkomne forslag (skal afleveres til formanden senest

den 10. januar 2013)

7. Valg af afdelingsformand

8. Valg af økonomiansvarlig

9. Valg af 3 udvalgsrepræsentanter

10. Valg af 1. og 2. suppleant

11. Evt.

Vi håber, at mange har lyst til at komme og høre om

- og sætte præg på - gymnastikafdelingen. Vel mødt!

På gymnastikafdelingens vegne

Nina Bødker, formand

Afdelingsmøde i

Tennis

Tirsdag den 22. januar 2013

kl 19.13 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Økonomisk orientering

5. Indkomne forslag

6. Sæson 2013

7. Indstilling til valg af formand

8. Indstilling til valg af økonomiansvarlig (næstformand)

9. Valg af øvrige udvalgsmedlemmer

10. Eventuelt

Tennisudvalget, Søren Dahl


Kronborgs Køreskole

40 84 49 78

www.c-kronborg.dk

Teori: Boulevarden 35, 9000 Aalborg

Claus Kronborg

Mølletoften 1 • 9260 Gistrup

Tlf. privat: 98 31 49 78

MIDTBUS

Jylland

Kørekort til:

Bil • Bil+stor trailer • Motorcykel

Nyt hold hver måned

Astrupvænget 24 • 9632 Møldrup • Tlf. 2131 2131

BØGSTED A/S

Din forhandler af Fiat, Alfa Romeo & Mitsubishi i Aalborg

Hadsundvej 113-115 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 40 22

www.boegsted-as.dk

EKSTRA BRÆNDSTOF TIL HJERNE OG MUSKLER


Årsmøde i

fodboldafdelingen

Årsmøde i

badminton

13

Fodboldudvalget har besluttet at vi forsøger igen med at få

samlet afdelingens trænere, leder og medlemmer til en

drøftelse af nogle af de udfordringer og planer vi har for

fodbolden i LKB-Gistrup. Vi vil gerne opfordre alle interesserede

at møde op og tage del i debatten og planlægningen

af den nye sæson.

Så vil du være med til at bestemme hvad vi skal arbejde med

i 2013 - så mød op!

Årsmødet vil finde sted lørdag den 19. januar 2013

kl. 9.00 - ca. 15.00.

Forventet program (vil afhænge af antal tilmeldte!):

Kl. 09.00 - 09.30 Velkomst og morgenmad

Mandag den 28. januar 2013

kl. 19.30 - 21.00

Dagsorden for mødet

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v. /Jette Bangshaab

3. Regnskab 2012 og budget 2013 v./Jette Bangshaab

4. Valg til afdelingsudvalget i badmintonafdelingen

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse af perspektiver og planer for 2013

v/afdelingsudvalget

7. Eventuelt.

Vel mødt!

kl. 09.30 - 12.30

kl. 12.30 - 13.15

kl. 13.15 - 14.00

kl. 14.00 - 14.45

kl. 14.45 - 15.15

Debat og gruppearbejde (mikro, børne,

ungdom, senior og old boys)

Frokost

Opsamling på formiddagens debat og

gruppearbejde

Sæson 2012, valg til fodboldudvalget,

fremlæggelse af budget 2013,

indkomne forslag

Kaffe

På afdelingsbestyrelsens vegne

Jette Bangshaab

Formand for badmintonafdelingen

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have en forhåndstilkendegivelse

af, hvor mange der kommer senest tirsdag

den 8. januar 2013. Enten til Bent (lkb-gistrup@mail.tele.dk)

eller Martin (mboeg@ boegsted-as.dk). Her kan man også

fremsende evt. forslag, hvis man har noget, der ønskes behandlet

på Årsmødet. Endeligt program og hvor årsmødet

skal afholdes vil komme ved opslag på hjemmesiden.

Vel mødt - Fodboldudvalget


Gistrup Autolakering

& Karosseri-Værksted

Alt i autolakering

og autoreparation

Tlf./Fax 98 31 41 71

Hadsundvej 323

9260 Gistrup

Vi bygger grønt

Nyanlæg - villaanlæg pleje og vedligeholdelse

af grønne arealer

Buus & Co.

v/Teddy Jørgensen

Kobbelhøjvej 9 · 9260 Gistrup

Telefon 98 31 52 50 · www.buus-anlaeg.dk

Pokaler • Indgravering • Medaljer

Thøger Larsens Vej 10 · 9200 Aalborg SV · Tlf. 96 52 96 52

info@jyskerhvervsservice.dk · www.jyskerhvervsservice.dk

SMYKKER & URE

v/ Hanne og John Andersen

Vejgaard Torv - 98 13 89 86

AALBORG CITY • 98 12 16 22


LKB-Gistrup

afholder generalforsamling

LKB`s Venner

afholder generalforsamling

15

onsdag den 27. februar 2013

kl. 19.00 i klubhuset

Lørdag, den 16. februar 2013

kl. 11.00 i Spar Es

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2

Pkt. 3

Pkt. 4

Pkt. 5

Pkt. 6

Pkt. 7

Pkt. 8

Pkt. 9

Hovedformandens beretning

Kassereren fremlægger regnskabet

Indkomne forslag

Godkendelse af arbejdsprogram, budget og fastsættelse

af kontingent

Valg af bestyrelse:

a. Valg af hovedformand

b. Valg af aktivitetskoordinator

c. Valg af et medlem af bestyrelsen

Godkendelse af formænd for afdelinger.

Formand for:

· Badminton

· Fodbold

· Gymnastik

· Motionscenter

· Petanque

· Tennis

· Volleyball

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Pkt. 10 Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være

hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens

afholdelse.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant

8. Eventuelt

I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive serveret

et let traktement, hvor tilmelding er nødvendig senest den 9.

februar 2013 til: venner@lkb.dk eller ved henvendelse til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Finn Hassing, formand for LKB`s Venner

Julehilsen

Nu nærmer julen sig hastigt og et nyt år tager snart

sin start.

Derfor vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke

hjælper ved LKB Cuppen , sælger af julekalender,

sponsorer, erhvervsdrivende, og den lokale befolkning

for den støtte og opbakning der er udvist ved

de arrangementer som LKB´s Venner igennem

2012 har afholdt.

Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et godt nytår.

Venlig hilsen

Finn Hassing

Formand


Julehilsen fra gym

Nu er efterårssæsonen ved at nærme sig sin afslutning, og

julen og juletiden står for døren. Mon julemanden kommer

på besøg hos vores børnegymnaster? Mon han har godter

med i sækken?

Gymnastiksæsonen 2012-2013 fik en rigtig god start, og

endda med et helt nyt tilmeldings- og betalingssystem.

Dette har fungeret rigtig godt - med enkelte små udfordringer.

Vi har fyldt op på flere hold, andre har stadig plads til

flere, og enkelte hold har vi desværre ikke kunnet oprette

pga. for få tilmeldte. Men med 350 medlemmer er vi en stor

afdeling, som har aktiviteter 6 af ugens 7 dage.

Men der trænes hårdt i både gymnastiksalen og hallen. For

som noget nyt, er det lykkedes os at få plads til 3 springhold

i hallen. Dette har givet optimale træningsforhold for de

ældste springgymnaster, og det er jeg sikker på de alle nyder!

Det har krævet nogle store investeringer af air-redskaber,

men absolut det hele værd!

Spring er en af de aktiviteter der er populære, og hvor vi

også ser de store børn – teenagerne. Vi har i alt 5 springhold

for både drenge og piger fra 0. klasse op til 18-20 år.

Spring 3, som er fra 5.klasse og opefter, har været på træningsweekend

i Gudumholm. Her blev der øvet både spring

og rytmeserier til langt ud på aftenen. Gymnasterne var

selv med til at lave mad, rydde op og sørge for en fantastisk

weekend. Forældre, og formanden som inviterede sig selv,

fik en lille smagsprøve på en rytmeserie og nogle af de

spring gymnasterne havde øvet. Trods manglende musikanlæg,

nattesøvn og kræfter fik vi indtryk af, at holdet her er

målrettet og træner meget seriøst samtidig med, at det sociale

kammeratskab dyrkes. Her er bestemt noget at glæde

sig til ved opvisningen 2013.

CorePowerHoop-kvinderne arbejder flittigt

Flere af de andre springhold arbejder på en lignende træningsweekend

i foråret 2013.

Sjip har nogle år haft færre gymnaster end vi oplever i 2012.

Interessen her har været enorm, og begynderholdet har

haft en længere venteliste. Det har heldigvis været muligt,

at flytte nogle gymnaster til holdet for de øvede, og derved

har vi fået plads til de fleste fra ventelisten. Vi håber at kunne

sende nogle af de øvede sjippere til konkurrence til foråret.

For rytmepigerne har opstarten denne sæson været lidt af

en sej kamp, for træningstiden kolliderer desværre med

andre aktiviteter for denne aldersgruppe. Derfor har vi i

denne sæson slået 2 hold sammen, som dækker fra 1.-6.

klasse.

Køllen svinges!

Far og søn leger


17

mnastikafdelingen

Er man et yngre barn, kan man tage sin far i hånden lørdag

formiddag, hvor gymnastiksalen omdannes til et stort legeland.

Her er råhygge, høj musik og vild leg - det bedst for

både store og små.

Har man mere lyst til at dele træningen mellem både mor

og far, er det søndag formiddag det sker. Her synges sanglege,

trænes motorik og leges på redskaber. Tænk at have

en sjov og dejlig time med fuld opmærksomhed fra mor eller

far.

Er man dreng eller pige under skolealderen, men kan klare

en træning uden mor eller far, har vi også flere hold for

dem. Her fyldes gymnastiksalen 3 gange om ugen af 25

energiske og glade børn, som får trænet deres motorik

gennem lege, dans, boldspil og redskabsbaner. Energiniveauet

er højt, og der er fuld fart på!

Der er også mulighed for at røre kroppen, hvis man er voksen.

Om mandagen træner kvinder CorePowerHoop. Det er

en grundtræning af korset-muskulaturen, kondition og mavemusklerne

får en omgang med de tunge powerhoops.

Om tirsdagen finder man 20 kvinder i balance, for den er

nemlig nødvendig for at kunne træne på den store træningsbold.

Her er det dejligt med god plads i hal 2.

Mænd har også deres eget hold. Her bliver der trænet kondition

og styrke, og der holdes øje med formen gennem små

lege og konkurrencer. Mændene slutter med en omgang

basketball.

Flere hold arbejder hen mod DGI-opvisninger i marts 2013,

hvor de skal møde andre hold fra hele Nordjylland. Dette er

et nyt tiltag, som vi håber, bliver taget vel imod blandt alle

vores gymnaster fra skolealderen. Her er der inspiration at

hente, og det er en oplevelse, som stævner er for andre

sportsgrene. Sæsonen slutter med vores egen opvisning

søndag den 7. april 2013. Der er generalprøve lørdag den 6.

april 2013. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Men før det

bliver opvisningstid, inviterer vi til fastelavnsfest søndag

den 10. februar 2013. Hvad skal du klædes ud som? Fastelavnsfesten

er for alle i Gistrup, så tag familien, naboerne

og vennerne med til en sjov og underholdende eftermiddag,

hvor der skal kåres kattekonger, spises fastelavnsboller og

leges sjove lege. Man behøver altså ikke være medlem af

gymnastikafdelingen!

Her midt i sæsonen, skal lyde en stor tak til alle instruktører

og hjælpeinstruktører, som hver uge planlægger og gennemfører

træning på de i alt 17 hold til stor glæde for vores

350 gymnaster. I inspirerer, er rollemodeller og yder en

kæmpe indsats for, at alle vores gymnaster går fra træning

med sved på panden og smil på læben – for det er I rigtig

gode til! Derudover vil jeg sende en særlig tak til medlemmerne

af gymnastikbestyrelsen, som alle yder et stort arbejde.

Dette arbejde er ikke altid lige synligt, men er nødvendigt

for at afdelingen kan fungere, og for at vores dygtige

instruktører og hjælpeinstruktører kan koncentrere sig om

deres indsats i gymnastiksal og haller. Vi har et rigtig godt

fundament at arbejde med og ud fra, og dette går det muligt

at gymnastikafdelingen er i konstant udvikling – at vi kan

tilbyde en bred vifte af holdtyper for alle aldersgrupper.

Alle med tilknytning til gymnastikafdelingen ønskes hermed

en glædelig jul samt et godt nytår. På gensyn til endnu

flere gode, sjove og svedige oplevelser i gymnastikafdelingen

i 2013!

Tungen lige i munden

Hilsen Lene Michelsen

formand for gymnastikafdelingen


Autoværksted

Reparation og service

Plade- og karrosseriarbejde

Klargøring til syn

Salg og montering af:

Aircondition · Oliefyr · Alarm

Satellit TrackingAlarm · Navigation

Læderkabiner · Chiptuning

Sænkning · Alu. fælge

FANTASTISK VELSMAGENDE BRØD

www.jba.dk

Sagavej 54, 9260 Gistrup

Telefon 98 31 47 79

E-mail: jba@jba.dk

www.jba.dk

Nøvlingvej 23 · 9260 Gistrup · Tlf. 9831 4043

Vælg dansk benzin

og olie - 24 timer i døgnet

Hårde hvidevarer og el-artikler

Nordjylland

Tlf.: 70 10 20 33

El-Salg Center

Otto Mønsteds Vej 6

9200 Aalborg SV

Lige overfor Dreisler Storkøb Tlf. 98 18 11 · Fax 98 18 05 26

SALON

DAME-HERRESALON

Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Tirsdag-fredag . . . . . 8.30 - 17.00

Lørdag . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 12.00

Sagavej 7 · 9260 Gistrup

98 24 44 62

Parkering lige ved døren

Gistrup Pizza

og grillhus

Åbningstider

man-lør 11 - 21

søndag 12 - 21

98 31 44 00

HADSUNDVEJ 381

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER- GRILLRETTER

Sagavej 58C · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 46 55 / 40 86 56 19

E-mail: nordj.bl@post.tele.dk · www.nordj.dk

KLINIK FOR FODTERAPI

statsaut. fodterapeuter

Mette B. Egeberg & Anne K. Madsen

Roden 2 ● 9260 Gistrup ● ☎ 96 36 60 70 ● www.gistrupfodterapi.dk

Tilskudsmuligheder: “danmark” & den offentlige sygesikring

Kronborgs køreskole

www.c-kronborg.dk

Mølletoften 1, Gistrup

Teori: Boulevarden 35, Aalborg

Bil + Bil m. trailer

Kontakt for

tilmelding

+

Dorte 40 77 95 79

Claus 40 84 49 78

Kørekort!

NYT HOLD

hver måned


Kontrakten med hovedsponsor blev forlænget

19

LKB-Gistrups nye formand for sponsorudvalget, Jens Pedersen,

kunne som en af de første opgaver skrive under på

en ny kontrakt med hovedsponsoren Spar Nord, der igen

gælder i tre år. Der er som i den foregående kontrakt tale

om, at det lokale pengeinstitut skal være synlig ved en række

arrangementer i klubben og det gælder ikke mindst i

forbindelse med kåringen af årets LKB’er. Derudover får

LKB fortsat spillertøj med logo på efter nærmere aftale og

som hidtil skal Spar Nords logo også være på alt brevpapir

og konvolutter med mere fra LKB-Gistrup, akkurat som vores

hovedsponsor naturligvis skal være meget synlig på

klubbens hjemmeside.

Som noget nyt arbejder LKB-Gistrup intenst på at få sat tre

info-skærme op om aktiviteter i klubhuset med meget

mere. I den forbindelse er det også muligt at få en annonce

eller to med på de nye info-skærme, så formanden for

sponsorudvalget hører naturligvis gerne fra firmaer, der vil

have en annonce kørende med jævne mellemrum på det

nye system. Det er tanken at sætte en skærm i den nye foyer

ved hovedindgangen og ved indgangen til Gistrup Motionscenter

samt omklædningsrummene i kælderen under den

nye hal. Endelig er det i den nye kontrakt med hovedsponsorer

aftalt, at den tredje skærm skal være synligt udefra i

Spar Nords lokaler ved rundkørslen, således at alle i og

omkring indkøbscentret kan følge med i de mange aktiviteter

og tilbud. For den nye sponsorudvalgsformand, Jens

Pedersen, er det således meget vigtigt, at klubben efter

bedste evne får markedsført sponsorer og annoncører

bedst muligt, ikke bare over for de omkring 1800 medlemmer,

men også i lokalsamfundet som helhed.

På billedet ses til venstre afdelingsdirektør Finn Bertelsen

og til højre Jens Pedersen i færd med at underskrive kontrakten

gældende frem til efteråret 2015

Kjeld Mølbæk

Nyt fra Tennis

· Ny afdelingsledelse

· Banerne forbedres løbende

Men først et Referat: Søren Dahl blev énstemmigt valgt til

såvel ordstyrer og referent. Beretningen blev efter en ultrakort

diskussion godkendt. Efterfølgende blev Søren Dahl

indstillet til valg af formand - uden applaus. Til slut takkede

SD for pressensfremmøde – Så følte han sig knap så alene.

Sådan lød referatet af afdelingsmødet i 2006 – det kunne

stort set være dækkende for alle møderne siden 2005 –

men i 2013 bliver det anderledes.

Da vil vi efter kampvalget have besat alle pladser i tennisudvalger

på det velbesøgte afdelingsmøde, som vi blev nødt til

at flytte til større lokaler. Ungdomsudvalget genopstår og

den afgåede formand takker for fremmødet, og lover at

hjælpe den nyvalgte formand i gang med arbejdet , så banerne

kan være klar til standerhejsning.

JA, sådan bliver det når du og alle andre i afdelingen har

begivet sig til afdelingsmøde torsdag d. 22 januar kl 19.13,

for efter at være skrevet i mandtal at deltage i det årlige afdelingsmøde.

De nye vindsejl og banenet kommer op i en fart. Minitennisbanen

og softboldene bliver en stor succes, der forbedrer

alles teknik. Træneren kommer en gang om ugen og

torsdag er der spil sammen aften/eftermiddag. Det bliver

skønt.

Indtil da Glædelig og godt nytår til alle i LKB

Søren Dahl


-

INDBRUD SKER

IKKE KUN FOR NABOEN

BESKYT DIT HJEM

MED EN PRIVATALARM

KR. 4.500,-

inkl. moms, levering og montering

INGEN

ABONNEMENTNE

Aut. el-installatør

Jens

Melgaard

Troensevej 19F · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 9815 6563 · info@jens-melgaard.dk · www.jens-melgaard.dk

Støt LKB-Gistrup

Nu introducerer vi en ny måde, hvorpå du kan

støtte LKB. Det hedder ForeningsEl og betyder,

at LKB får 2 øre for hver kilowatttime

(kWh), du bruger. Så hvis du indgår en aftale

om ForeningsEl, støtter du LKB døgnet rundt,

hver dag, hele året.

Mange bække små!

2 øre pr. kilowatttime lyder som en ubetydelighed.

Men hvis blot 100 installationer

tilmelder sig ForeningsEl, kan LKB få ca.

10.000 kroner om året. Faktisk er det sådan,

at jo flere der tilmelder sig, jo flere penge får

LKB.

Alle kan deltage!

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan

støtte LKB via ForeningsEl, og uanset hvor i

landet du bor, kan du støtte LKB via ForeningsEl.

Du kan også tilmelde dit sommerhus, din

forretning eller lignende, så det kan hurtigt

blive en succes.

Konkurrencedygtig pris!

ForeningsEl er baseret på SpotPris. Prisen

er variabel og fastsættes måned for måned.

Vores erfaringer de sidste tre år har været, at

det giver en slutpris, der er flere øre billigere

end forsyningspligtprisen. Prisudviklingen

kan ses i nedenstående tabel eller den kan

følges på www.energinord.dk.

Dog skal du være opmærksom på at der skal

betales et abonnement på kr. 125, når du

køber el til spot pris.

Sådan tilmelder du dig!

Du kan tilmelde dig på www.energinord.dk/

LKB-Gistrup eller ved at ringe til Energi Nords

kundeservice på 9936 9875.

Du kan også tage fat i Edmond Georgi fra

Sponsorudvalgt, som kan hjælpe med

tilmeldingen.

På vegne af LKB

Kjeld Mølbæk og Sponsorudvalget

2007 2008 2009

Forsyningspligtpris 33,98 52,85 36,60

ForeningsEl 28,14 46,07 30,84

Besparelse pr. kWh 5,83 6,78 5,76

Årlig besparelse i DKK.* 233,2 271,2 230,4

* Den årlige besparelse er udregnet med udgangspunkt i et gennemsnitsforbrug på 4.000 kWh årligt.


Fastelavnsfest

- for alle byens borgere

Gymnastikafdelingen

arrangerer fastelavnsfest

i den gamle hal

søndag den

10. februar 2013

21

Kom og slå katten af

tønden og deltag i

sjove fastelavnslege!

Nærmere information følger

på www.lkb-gistrup.dk

Nyt fra Petanqueafdelingen

Nu nærmer vi os året afslutning, og der spilles stadig petanque

– der sker hver søndag formiddag. Herudover er der

jævnligt stævner i ridehaller i Nordjylland.

Som nævnt i sidste nr. af Kratten deltog petanqueafdelingen

ifb. Torvedagen. Der var ikke mange, der havde mod til at

prøve at spille på pladsen, men enkelte fik da prøvet det. Og

det ser ud til, at dagen har skaffet et par nye medlemmer til

afdelingen.

Klubmester

Det årlige klubmesterskab blev afholdt i starten af september.

Her blev det Bent Willadsen som løb med mesterskabet.

Stort tillykke til Bent.

Stævner

7. oktober afholdt Dall deres årlige stævne i Sekstet. Vi blev

desværre nødsagt til at aflevere pokalen, som vi vandt sidste

år, men vores to hold blev henholdsvis nr. 3 og nr. 5 ud af

de 14 deltagende hold.

Afslutningsfest

Den 2. november holdt petanqueafdelingen sin afslutningsfest.

Vanen tro med deltagelse fra en stor del af afdelingen.

Det blev en rigtig hyggelig aften.

Vintertræning

Vi er nu gået over til vintertræning - søndag fra kl. 10-12, når

vejret tillader. Det er startet godt, for vejret har vi ikke kunne

klage over. Så i det meste af oktober, har der været pænt

fremmøde til søndagstræningen.

Landsstævne 2013

I 2013 holder DGI landsstævne i Esbjerg. Her er der pt. 9 af

petanqueafdelings medlemmer, som har meldt sig. Vi håber

selvfølgelig på, at der også kommer deltagere fra andre

afdelinger i LKB. Det er tredje gang petanqueafdelingen

deltager og de 2 foregående gange har det være en rigtig

god oplevelse at deltage i DGI’s landsstævne.

Vi håber selvfølgelig på at Landsstævnet 2017 bliver afholdt

i Aalborg. Vi håber, vi har ydet et lille bidrag til at Aalborg

vinder, da flere af klubbens medlemmer var i Karolinelund

fra at vise petanquesporten frem for det udvalg, der afgør

hvor stævnet skal placeres – afgørelse falder i december

måned,

Afslutningsvis vil jeg ønske en rigtig glædelig jul og et godt

nytår til alle.

Jan Pedersbæk


Vi sikrer dine værdier

og tilbyder et bredt

udvalg indenfor:

• Pengeskabe

• Nøgleskabe

• Computersikring

Du kan også gå ind på www.safeshoppen.dk og se

vores brede sortiment af kvalitetsprodukter inden for

sikkerhed etc. til yderst konkurrencedygtige priser!

Sagavej 5 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 34 66

Fax 98 32 39 11 · E-mail info@daneta-security.dk

www.daneta-security.dk

STØT

din lokale

klub

bliv

ANNONCØR

Skipperen’s

Hundesalon

Ja, ja vovse, jeg skal nok huske

vores tid på Skipperen Hundesalon

v/ Anette Hansen

Hadsundvej 376 - 9260 Gistrup

Telefon 9832 2022

GISTRUP

TANDLÆGE

NIELS BO HANSEN

Nøvlingvej 23a • Tlf. 9832 3233

www.gistruptand.dk

Vi giver dig smilet tilbage

DAME- & HERRE-

FRISØR

Hadsundvej 334 · 9260 Gistrup

Telefon 98 32 33 00

ÅBNINGSTIDER

Tirsdag - torsdag . . . . . . kl. 9.00 - 17.30

Fredag . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00 - 18.00

Lørdag . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00 - 12.00

Tømrer & snedkerfirma

Frede D Nielsen A S

NÅlemagervej 4 • Postboks 528 • 9100 aalborg

telefoN 96 30 28 00 • www.frededNielseN.dk

v/ Thomas Korsholm Christensen

Sagavej 50 · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 49 07 · 40 18 50 20

www.jyskautocenter.dk

lidt ud over det sædvanlige

ANLÆGSGARTNEREN

v/ Lars Rasmussen · Sagavej 16 · 9260 Gistrup

98 33 35 84 · 22 31 52 90

SuperBrugsen Gistrup

Nøvlingvej 25 | 9260 Gistrup | Tlf. 98 31 40 33

Åbningstider: Mandag-Fredag: 09.00-20.00 · Lørdag: 09.00-17.00 · 1. søndag i måneden kl. 10-17

Sagavej 16

9260 Gistrup

VVS

GISTRUP VVS

GISTRUP

v/ Hans Rasmussen

VVS & blik

…et signal for kvalitet…

98 31 14 07

23 80 71 94

Gistrup · Fjellerad · Aalborg · Aalestrup

tlf. 70 235 225 · www.togf.dk

Slagteren og Kokken i Gistrup · Nøvlingvej 21

Telefon 98 31 40 36 · www.slagteren-kokken.dk


KRATTEN

AFDELINGERNE

BESTYRELSEN

Udgives af LKB-Gistrup. Bladet udkommer

4 gange årligt i 3900 eksemplarer

og uddeles til samtlige husstande

i Gistrup, Nøvling, Sdr. Tranders og

universitetsområdet samt til alle medlemmer

og annoncører.

Badminton

Jette Bangshåb - 9831 5330

jette.bangshaab@gmail.com

Fodbold

Martin Bøgsted - 2529 5067

mboeg@boegsted-as.dk

Formand

Pressekontakt og PR-ansvarlig

Kjeld Mølbæk - 2164 5104

Kasserer

Hardy Pedersen - 2229 1271

hardy.pedersen@gmail.com

23

LKB-GISTRUP

Er stiftet i 1941. På programmet er

badminton, fodbold, gymnastik, petanque,

tennis, volleyball og motionscenter.

Medlemstallet har passeret

1500 (aktivitetsmedlemmer).

LKB

LKBs administration

Lone Laursen - 9831 5354

lkb@lkb.dk

Kontortid: mandag og tirsdag kl. 10-12

og onsdag kl. 16-18

LKBs inspektør

Jan Jensen - 2029 5354

inspektor@lkb.dk

Gymnastik

Lene Michelsen - 4099 3781

lene@michelsenweb.dk

Motionscenter

Anette Funder - 4081 1558

motionscenter@lkb.dk

Petanque

Jan Pedersbæk - 9831 4252

jan@pedersbaek.dk

Tennis

Søren Dahl - 9831 4071

sdahl@daks.dk

Volleyball

Hans Henrik Møller - 9832 3083

hmh@neas.dk

Aktivitetskoordinator

Jens Tom Toft Jensen - 4052 7331

jens.tom@mail.dk

Charlotte Rask - 2231 6131

rask-lassen@9260.dk

Mette Justesen - 9831 4997

familien-justesen@mail.dk

Suppleant

Søren Dahl -9831 4071

sdahl@daks.dk

Suppleant

Edmond Georgi - 2372 8117

eggeorgi@gmail.com

LKBs Cafeteria

9831 5754

LKB’S

HJEMMESIDE

På webadressen www.lkb-gistrup.dk findes

alle oplysninger om klubbens organisation og

om afdelingernes aktiviteter og resultater.

DEADLINE

Stof til KRATTEN nr. 1 2013 skal være redaktionen

i hænde senest 11. marts - mail kratten@lkb.dk


Tryk og layout: Novagraf A/S · www.novagraf.dk

More magazines by this user
Similar magazines