Lev Vel Mødestedet Klubben – 4.4.2011

lvvl.dk

Lev Vel Mødestedet Klubben – 4.4.2011

Lev Vel Mødestedet

Klubben4.4.2011


I kommer til at høre om…

Kort introduktion til Mødestedet

Brugerstudierne – hvilke, hvordan og med hvem

De allerførste indsigter fra brugerstudierne Mulige konceptideer

Næste skridt i projektet


Kort introduktion til

Mødestedet


Mødestedet

Projektet udvikler nye løsninger, der øger de ældres fysiske og mentale fitness

gennem leg, oplevelser og socialt samvær i fysiske og virtuelle rum

Den gruppe vi designer til kendetegnes ved at være ældre, som i udgangspunktet har

behov for mental og fysisk fitness som forebyggelse

Projektet har 18 partnere; private, offentlige og vidensinstitutioner


Hvor langt er vi?

Fase 1

Platform &

potentiale

Fase 2

Spor Fase 3

Idé

Fase 4

Prototype- &

produktudvikling

Fase 5

Test &

brugerevalue

ring

Fase 6

Skalering

Juli - december

2010

November 10 - februar

2011

Marts –juni

2011

Maj – oktober

2011

Juni – december

2011

Januar – Febuar

2012

Brugerstudier

Innovationsspor

Delt ny viden fra brugerstudier

Commitment til roller

Tværgående aktiviteter

Konceptudvikling – prototyper og

servicedesign

Etablering af projektet

Delt nuværende viden

Hvem er det vi designer til

Succeskriterier for Mødestedet

Præsentation af teknologier

Mulige mødestedskoncepter


Brugerstudierne – hvilke,

hvordan og med hvem?


Brugerstudierne

KU Sund

Interviews, deltagerobservation,

selvdokumentation - Wiedergården, Gladsaxe

kommune

Følge Center for playwares test af prototyper

Afprøvning af Telenoider /”robotdukker” –

Svendborg

DTU

Modulære fliser - Ældre og børn i Gentofte

kommune

Modulære fliser – Københavns kommune,

aktivitetscenter

Modulære fliser – Dansk Fitness

ITU

Yogamåtter – VUC i København

Storytellingværktøj – specialeprojekt

Antropologiske studier (skal gennemføres)


De allerførste indsigter fra

brugerstudierne


Det gode ældreliv,

teknologiforståelse og

aktivitet

Aske Juul Lassen, Center for Sund Aldring

9

Af Aske Juul Lassen, Center for Sund Aldring. Må ikke videresendes eller citeres uden forfa;ers accept


Indsigter – Det gode ældreliv

’Aldring har ikke noget med mig at gøre’ – Aldring på en armslængde

De syge ægtefæller går ud over det sociale liv – Sygdom er en motivator til aktivitet

Sundhed er frugt og grønt – først sekundært er det motion

En generation der er vant til at spare

De travle pensionister

Det rutineprægede liv – Aktiviteter og travlhed skemalægges og gøres regelmæssigt

ET MØDESTEDKONCEPT

• Skal ikke minde en om alderen

• Skal have fokus på helbred og være et frirum

• Må gerne inkludere mad, men det skal ikke være for fint

• Skal passe ind i et travlt liv

• Må gerne kunne blive en rutine – have et fast skema

Af Aske Juul Lassen, Center for Sund Aldring. Må ikke videresendes eller citeres uden forfa;ers accept


Indsigter – Teknologiforståelser

Teknologi bringer familien sammen på tværs af rum vs. rigtig kommunikation foregår ikke på

en skærm

Teknologi udstilles hvis det er anskaffet på eget initiativ, men skjules hvis det kommer fra

lægen. Man vil ikke udstille sin sygdom

ET MØDESTEDKONCEPT

• Skal, hvis det inkluderer teknologi, bestemme sig for om det vil henvende sig til de ældre ældre

eller de yngre ældre – forskellen på teknologiforståelse er enorm

• Skal, hvis det indebærer synlig teknologi og skal integreres i et mødested, komme på eget eller

venners initiativ, ikke på lægens

Af Aske Juul Lassen, Center for Sund Aldring. Må ikke videresendes eller citeres uden forfa;ers accept


Indsigter - Aktiviteter og

mødesteder

Aktivitetscentre er et sted man møder mennesker og dyrker aktiviteter, ikke et sted man får nye

venner

Aktivitetsdogmet: Sofaen og fjernsynet er fjenden, mens aktivitetscenteret associeres til

alderdom

ET MØDESTEDKONCEPT

• Skal ikke nødvendigvis skabe venskaber der rækker ud over situationen

• Skal overveje hvem man taber på gulvet ved at fokusere på mere aktivitet, og hvordan man

bruger begrebet aktivitet

Af Aske Juul Lassen, Center for Sund Aldring. Må ikke videresendes eller citeres uden forfa;ers accept


Næste skridt i projektet


Næste skridt…

Fokus på konceptudvikling

Designinterventioner

Identifikation af protoyper


Tak!

Trine Plambech

Projektleder Mødestedet

trine.plambech@alexandra.dk

Tlf. 30236622

More magazines by this user
Similar magazines