Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

C

Tabeller

I før-computer-æraen var tabelværker over blandt andet fordelingsfunktioner

og inverse fordelingsfunktioner for de gængse fordelinger et

uundværligt arbejdsredskab for den praktisk arbejdende statistiker. De

følgende sider indeholder nogle få mindre eksempler på sådanne statistiske

tabeller.

Til orientering: For en sandsynlighedsfordeling med strengt voksende og

kontinuert fordelingsfunktion F og for et tal α ∈ ] 0 ; 1 [ defineres α-fraktilen

x α som løsningen til ligningen F (x) = α. (Hvis F ikke vides at være

strengt voksende og kontinuert, kan man definere mængden af α-fraktiler

som det afsluttede interval med endepunkter sup{x : F (x) < α} og

inf{x : F (x) > α}.)

117

More magazines by this user
Similar magazines