Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

D

Noter

1 Fisher, R.A. (1922). On the mathematical foundations of theoretical statistics.

Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A., 222, 309-68.

Her citeret efter S. Kotz and N.L. Johnson (Eds.). Breakthroughs in Statistics,

Volume I, Springer-Verlag; New York 1992.

2 K. Sick (1965): Haemoglobin polymorphism of cod in the Baltic and the

Danish Belt Sea. Hereditas 54, 19-48.

3 Eksemplet hidrører fra L. von Bortkiewicz (1898): Das Gesetz der kleinen

Zahlen, Leipzig: Teubner.

4 Eksemplet og tallene er citeret efter Pack and Morgan (1990): A mixture

model for interval-censored time-to-response quantal assay data, Biometrics

42, 749-757.

5 Datamaterialet, dvs. tabel 5.3 og 5.4, er citeret efter E.B. Andersen (1977):

Multiplicative Poisson models with unequal cell rates. Scand. J. Statist. 4,

153-8.

6 Eksemplet stammer oprindelig fra M. Greenwood & G.U. Yule (1920): An

inquiry into the nature of frequency distributions representative of multiple

happenings with particular reference to the occurrence of multiple attacks of

disease or of repeated accidents. Journal of the Royal Statistical Society 83,

255-279. – Her i landet er eksemplet især kendt via sin forekomst i hvad der

i mere end en menneskealder har været en toneangivende lærebog i statistik,

nemlig A. Hald (1948, 1968): Statistiske Metoder, Akademisk Forlag.

125

More magazines by this user
Similar magazines