Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

Stikord

additivitetshypotesen 90

– estimation 92

– test 93

afhængig variabel 98

anvendt statistik 3

asymptotisk χ 2 -fordeling 34

asymptotisk normalfordeling 20

baggrundsvariabel 16, 47, 98, 102

balancerede tilfælde, det 93, 94

Bartletts test 87, 89

billedrum 113

binomialfordeling 9, 17, 18

Cauchys funktionalligning 110

celle 89

central estimator 19, 26, 27

centralt variansskøn 29

Cramér-Rao uligheden 21

definit 113

designmatrix 100

dosis-respons model 49

eksempler, generelle

– 01-variable 6, 21, 35

– binomialfordeling 7, 22, 35

– enstikprøveproblemet i normalfordelingen

12, 25, 40, 83

– enstikprøveproblemet i Poissonfordelingen

11, 24

– ligefordeling, kontinuert 12, 25

– lineær regression, simpel 16, 28

– multinomialfordelingen 23, 38

– sammenligning af binomialfordelinger

8, 22, 36

– tostikprøveproblemet i normalfordelingen

14, 27, 42, 87

eksempler, konkrete

– C-vitamin 15, 28, 44

– dyrkningsforsøg med kartofler

94

– Forbes’ barometriske målinger

17, 30

– hestespark 11, 25

– indianere i Peru 106

– kvælning af hunde 86, 103

– lungekræft i Fredericia 55

– lysets hastighed 14, 26, 41

– rismelsbiller 7, 8, 22, 36, 37, 47

– torsk i Østersøen 10, 24, 38

– ulykker på granatfabrik 67

ensidet test 41

ensidet variansanalyse 84

estimat 3, 19

estimation 3, 19

estimator 19

– central 19

– unbiased 19

estimeret regressionslinje 29

F -fordeling 45, 82

– tabel 120

– tæthed 82

F -test 82, 93

F -teststørrelse 85

faktor (i regression) 102

Fisher, R.A. (1890-1962) 4

fittet værdi 99

flerdimensional normalfordeling 77

flerdimensional stokastisk variabel

73

127

More magazines by this user
Similar magazines