Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

129

projektion 113

punkt-notation 6

regression

– logistisk 47

regressionsanalyse 98

– multipel lineær 99

– simpel lineær 99, 101

regressionslinje

– estimeret 29

regulær normalfordeling 76

residual 28, 99

residualkvadratsum 28, 82

residualvektor 82

responsvariabel 98

række 89

rækkevirkning 90

– test 94

sammenhængende model 91, 92

sandsynlighedssimplex 24

semidefinit 113

signifikansniveau 34

skalarprodukt 113

skøn 3, 19

spaltningssætningen 78

spor (i lineær algebra) 114

standardnormalfordeling 75

statistisk hypotese 33

statistisk model 3, 5

stikprøvefunktion 19

stokastisk vektor 73

Student 41

sufficient datareduktion 5, 6

systematisk variation 15, 84

søjle 89

søjlevirkning 90

– test 94

t-fordeling 41, 43

– tabel 124

– tæthedsfunktion 41

t-test 40

– tostikprøveproblemet 42

test 33, 34

– ensidet 41

– F -test 82

– kvotienttest 33

– t-test 41

– tosidet 41

testsandsynlighed 33, 34

teststørrelse 33

tilfældig variation 15, 84

tosidet test 41

tosidet variansanalyse 89, 105

tostikprøveproblem

– t-test 42

– uparrede observationer 14

totalgennemsnit 91

transponeret matrix 113

trinomialfordeling 10

uafhængig variabel 98

unbiased estimator 19

underrum 113

variabel

– afhængig 98

– forklarende 98

– forklaret 98

– uafhængig 98

variansanalyse

– ensidet 84

– tosidet 89

variansanalyseskema 87

varianshomogenitet 87

– tostikprøveproblemet 45

variansmatrix 73

variation

– inden for grupper 86, 93

– mellem grupper 86

– systematisk 15, 84

tilfældig 15, 84

vekselvirkning 90

vekselvirkningsvariation 93

vektor 113

vektorrum 113

More magazines by this user
Similar magazines