Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

18 Den statistiske model

ln(Lufttryk)

3.4

3.3

3.2

3.1

••

••• • •


30

28••


Lufttryk

26

24

22


••

••

•• •


195 200 205 210

Kogepunkt

Figur 2.1 Forbes’ målinger: Lufttryk afsat mod Kogepunkt (nederst), og

logaritmen til Lufttryk afsat mod Kogepunkt (øverst). – Trykket er målt i

‘inches Kviksølv’, temperaturen i °F.

Opgave 2.2

Binomialfordelingen blev defineret som fordelingen af en sum af uafhængige

identisk fordelte 01-variable (definition 2.10 side 19 i Del 1).

Overvej hvordan man kan generalisere denne definition til en definition af

multinomialfordelingen som fordelingen af en sum af uafhængige variable.

More magazines by this user
Similar magazines