Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

Indhold

1 Indledning 3

2 Den statistiske model 5

2.1 Eksempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 Estimation 19

3.1 Maksimaliseringsestimatoren . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2 Eksempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.3 Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4 Hypoteseprøvning 33

4.1 Kvotienttestet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.2 Eksempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.3 Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5 Nogle eksempler 47

5.1 Rismelsbiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.2 Lungekræft i Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.3 Ulykker på en granatfabrik . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6 Den flerdimensionale normalfordeling 73

6.1 Flerdimensionale stokastiske variable . . . . . . . . . . . . 73

6.2 Definition og egenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

7 Lineære normale modeller 81

7.1 Estimation og test, generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

7.2 Enstikprøveproblemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

7.3 Ensidet variansanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.4 Bartletts test for varianshomogenitet . . . . . . . . . . . . 87

7.5 Tosidet variansanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

7.6 Regressionsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

7.7 Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

A En udledning af normalfordelingen 109

B Nogle resultater fra lineær algebra 113

1

More magazines by this user
Similar magazines