Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

3.3 Opgaver 31

3.3 Opgaver

Opgave 3.1

I eksempel 5.6 i Del 1 argumenteres der for at antal mider på et æbleblad er

negativt binomialfordelt. Opskriv modelfunktion og likelihoodfunktion, og udregn

på baggrund af de foreliggende observationer estimater over parametrene

i fordelingen.

Opgave 3.2

Find variansen på variansestimatoren s 2 i enstikprøveproblemet i normalfordelingen.

Opgave 3.3

Find middelværdien af maksimaliseringsestimatoren bσ 2 over variansen, når vi

har at gøre med et enstikprøveproblem i normalfordelingen.

More magazines by this user
Similar magazines