Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

66 Nogle eksempler

Tabel 5.9 Oversigt over den første fremgangsmåde.

Model/Hypotese −2 ln Q f ε

M: vilkårlige parametre

H: multiplikativitet

22.65 24–9=15 godt 5%

M: multiplikativitet

H: fire ens byer

5.67 9–6= 3 ca. 20

Tabel 5.10 Oversigt over den anden fremgangsmåde.

Model/Hypotese −2 ln Q f ε

M: vilkårlige parametre

H: multiplikativitet

22.65 24–9=15 godt 5%

M: multiplikativitet

H: de tre byer ens

0.40 9–7= 2 godt 80%

M: de tre byer ens

H: de fire byer ens

5.27 7–6= 1 ca. 2

3. Test hypotesen i forhold til den aktuelle grundmodel.

4. a) Hvis hypotesen accepteres, så har vi derved fået en ny aktuel

grundmodel (nemlig den gamle med de simplifikationer som

den accepterede hypotese giver).

Fortsæt da med punkt 2

b) Hvis hypotesen forkastes, så slut. Data beskrives da ved den

senest anvendte grundmodel.

Begge de anvendte fremgangsmåder tog udgangspunkt i den samme Poissonmodel,

de adskiller sig udelukkende ved valgene af hypoteser i punkt 2.

Tabel 5.9 og 5.10 giver oversigter over de to fremgangsmåder.

I den første fremgangsmåde tages skridtet fra den multiplikative model

til »fire ens« på én gang, hvilket giver en teststørrelse på 5.67, som,

da den kan fordeles på 3 frihedsgrader, ikke er signifikant. I den anden

fremgangsmåde spalter vi op i

1. multiplikativitet → »tre ens«, og

2. »tre ens« → »fire ens«,

og det viser sig så at de 5.67 med 3 frihedsgrader spaltes op i 0.40 med

2 frihedsgrader og 5.27 med 1 frihedsgrad, hvoraf den sidste er temmelig

signifikant.

Det kan undertiden være hensigtsmæssigt at foretage en sådan trinvis

testning. Man bør dog ikke stræbe efter at spalte op i så mange tests som

muligt, men kun teste hypoteser der er rimelige i den foreliggende faglige

sammenhæng.

More magazines by this user
Similar magazines