Staff - EG A/S

eg.dk

Staff - EG A/S

1. Angiv her den næste ledige skemalægningsperiode ved at klikke på Listepilen

2. Vælg med Listepilen, hvor mange uger frem du vil skemalægge for

3. Klik på knappen Videre for at komme videre til næste billede.

Bemærk

Du kan skemalægge 2, 4, 6, 8, 12 eller 16 uger ad gangen. Husk også at angive det rigtige ugenummer for

start.

2.2 Oversigt

Når udrulningen er foretaget, vil du kunne gennemgå planerne uge for uge. Du kan rette til for eventuelle

søndagsåbninger eller byttede vagter m.m. Det gør du ved at skrive direkte i planerne, der er rullet ud.

I ugeskemaet er også tre totalkolonner.

Kolonnen Timer

Angiver arbejdstimerne ekskl. pause for medarbejderen.

Kolonnen Periode

Angiver periode-totalen. Det indikerer, om medarbejderen rammer sin 16-ugers norm.

Staff version 2.78.0.0 Brugervejledning, januar 2012 Side 13 af 29