Staff - EG A/S

eg.dk

Staff - EG A/S

4 Sign-In

I Sign-In registreres de daglige komme-gå-tider online, dvs. på en pc. Når medarbejderen møder, tastes en

Sign-In-kode, og når medarbejderen går, indtastes Sign-In-koden igen. Hvis ønsket, kan dette også benyttes

til at styre medarbejdernes pauser. De logger sig dermed ind med Sign-In-kode ved pausestart og -slut.

Sign-In kan i din butik foregå på tre måder:
Ved simpel kodeindtastning med keyboard

Ved simpel kodeindtastning på touch-skærm

Ved aflæsning af den ansattes højre/venstre pegefinger

4.1 Sign-In, daglig registrering

Sign-In virker nøjagtig som et elektronisk stempelkort. Nedenstående billede viser de ansatte, der er på arbejde,

samt hvem der er til pause.

Bemærk

Hans Jensen har allerede afholdt 20 min. pause.

4.2 Sign-In-godkendelse

Inde i Sign-In-godkendelsen skal man tage stilling til Sign-In-tiderne holdt op imod den faktiske plan, medarbejderen

har haft planlagt. Listen over Sign-In-tider er sorteret efter dato, og listen indeholder kun de

Sign-In-tider, der kræver, at du som bruger tager stilling til, hvad lønvagten endeligt skal være. Sign-Ingodkendelsen

ligger under Guider.

Staff version 2.78.0.0 Brugervejledning, januar 2012 Side 20 af 29

More magazines by this user
Similar magazines