KUNST I UDSATTE BOLIGOMRÅDER - Byfornyelsesdatabasen

ebst.dk

KUNST I UDSATTE BOLIGOMRÅDER - Byfornyelsesdatabasen

Indledning

Debatten om Danmarks udsatte boligområder er,

mens denne undersøgelse er blevet gennemført, atter

blusset op.

De udsatte boligområder karakteriseres ved nogle

generelle fællestræk: Der er en høj andel af etniske

minoriteter fra ikke-vestlige lande samt en høj andel

beboere uden for arbejdsmarkedet. Derudover

opleves der store problemer med børn og unge,

hærværk og utryghed samt et dårligt ry, som præger

mange af områderne.

Der er investeret mange penge i områderne over

de sidste 20 år, men udviklingen synes ikke at have

vendt, hvilket afspejles i den igangværende diskussion

omkring Danmarks udsatte boligområder anno

2010 2 .

Incitamentet for at gennemføre denne undersøgelse

bunder i en antagelse om, at brugen af

kunst til udviklingen af udsatte boligområder kan

være med til at skabe en forandring både indadtil

og udadtil – i samspil med de eksisterende tiltag.

Midlertidige kunstinterventioner bruges i stigende

grad til at skabe liv og forandring i byrummet, særligt

i kommercielle områder, men også mindre byer

og kommuner bruger kunsten til at brande sig som

attraktive steder.

Eksempler fra kunstprojekter i de udsatte boligområder

nævnes også på de større konferencer, hvor

særligt den involverende, dialogbaserede tilgang

synes at rumme en række potentialer. Og det er

netop det aspekt, det involverende, der har været

afgørende i forhold til at identificere og udforske

de kunstprojekter, som er centrale for denne undersøgelse.

I denne inspirationsguide kan du således læse om

fire igangværende kunstprojekter i fire forskellige

boligområder: Urbanplanen på Amager, Gellerupparken

i Århus, Vollsmose i Odense og Nøjsomhed

i Helsingør.

De fire kunstprojekter er konkrete eksempler, der

kan fungere som inspiration, og som kan forholdes

direkte til den efterfølgende skitsering af mulige

fremtidsscenarier, hvor der er særligt fokus på de

udsatte boligområder.

De fire kunstprojekter er udvalgt i samspil med projektets

følgegruppe, og der er foretaget en række

kvalitative interviews i forbindelse hermed. En liste

over følgegruppen og interviewede kan ses bagest i

inspirationsguiden.

I forbindelse med undersøgelsen har IFF gennemført

en megatrendanalyse og udviklet fire mulige

fremtidsscenarier i samspil med projektets

følgegruppe. Megatrendanalysen og fremtidsscenarierne

er overfladisk beskrevet her – men er uddybet

i hovedrapporten.

Fremtidsscenarier er et redskab til at sætte ord på

en uforudsigelig fremtid med henblik på at inspirere

og skabe et grundlag for diskussion – på strategisk

og praktisk niveau.

IFF har derfor udviklet nogle konkrete spørgsmål

I, som boligorganisation, kommune eller kunstner,

kan arbejde med i forbindelse med visioner for og

udviklingsarbejdet omkring og i de udsatte boligområder

– med kunsten som en integreret del.

2.

Regeringen oktober 2010: Ghettoen tilbage til samfundet

5

More magazines by this user
Similar magazines