KUNST I UDSATTE BOLIGOMRÅDER - Byfornyelsesdatabasen

ebst.dk

KUNST I UDSATTE BOLIGOMRÅDER - Byfornyelsesdatabasen

KUNSTEN OG DE UDSATTE

BOLIGOMRÅDER

beboere uden

tilknytning til

uddannelses eller

arbejdsmarkedet

- beboere

uden tilknytning

til uddannelses

eller arbejdsmarkedet

- beboere uden

tilknytning til

uddannelses eller

arbejdsmark-

Æstetiske edet fællesskaber

- beboere

uden tilknytning

til uddannelses

som alternativ eller til arbejdsmarkedet

destruktive - beboere aktiviteter uden

tilknytning

uddannelses

ler arbejdsmarkedet

- beboere

uden

ning til uddannelses

eller arbejdsmarkedet

- beboere uden

tilknytning

uddannelses

ler arbejdsmarkedet

- beboere

uden

ning til uddannelses

eller arbejdsmarkedet

- beboere uden

tilknytning

uddannelses

ler arbejdsmarkedet

- beboere

uden

ning til uddannelses

eller arbejdsmarkedet

- beboere uden

tilknytning

uddannelses

ler arbejdsmarkedet

-

dømte

til

for overtrædelse

el-

af straffelov,

våbenlov

eller tilknyt-

lov om euforiserendfer

- dømte for

overtrædelse

til

straffelov, el-

våbenlov

eller lov om

euforiserende

tilknyt-

stoffer - dømte

for overtrædelse

til

af straffelov,

el-

våbenlov eller lov

tilknyt-

om euforiserende

stoffer - dømte

for

felov,

overtrædelse

til

ler lov

våbenlov el-

om euforiserende

stoffer

el-

-

beboere uden

tilknytning til

uddannelses eller

arbejdsmarkedet

- beboere

Nye måder at

arbejde med borgerinvolvering

Bedre image til områderne

Publikumsudvikling

Intern sammenhængskraft

uden tilknytning

til uddan-

Positive og

kompetenceudviklende

indvandrere

nelses eller arbejdsmarkedet

fra ikke-

og efterkommere

sociale fællesskaber

vestlige

- beboere uden

lande - indvandrere

tilknytning til

og efterkommere

uddannelses eller

arbejdsmark-

lande - in-

fra ikkevestligdvandreredet

- beboere

og efterkommere

d ø m t e

uden tilknytning

til uddan-

lande - in-

fra ikkevestlige

for overtrædelse

eft-

af

nelses eller arbejdsmarkedet

og

dvandrere

- beboere uden

erkommere

fra ikkevestlige

straffelov,

tilknytning til Kunstneriske udtryk

uddannelses eller

arbejdsmark-

kan afspejle beboernes dvandrere

lande - in-

og våbenlov

efterkommeredet

- beboere tanker, drømme, kultur fra mv. ikkevestlige

eller lov

lande - indvandrere

om og euforis-

uden tilknytning

til uddan-

efterkommere

fra

ikke-- indvandrere

og efterende

stoffer

ikke-- dømte

nelses eller arbejdsmarkedet

lande dvandrere for - in-

overerkommere

fra

vestlige

og erkommere eft-

- beboere uden

fra vestlige trædelse ikke-

af

lande dvandrere - in-

og Kunsten kan

tilknytning til

erkommere straffelov,

eft-

give

oplevelser fra vestlige ikke-

lande for

dvandrere våbenlov

- beboere in-

uddannelses eller

arbejdsmark-

og erkommere eft-

fra såvel som ikkevestlige

eller lov

stof-

lande dvandrere - in-

og udefrakommende

erkommere eft-euforiserende

ind-

stof-

af

fra ikkevestlige

lande - edet - beboere

uden tilknytning

til Gensidig uddanmerfevandrere

efterkom-

og

ikke--indvandrererkommere

og for eft-

over-

fra - dømte

nelses eller arbejdsmarkedet

meningsudveksling

fra vestlige ikke-

- beboere uden

lande dvandrere trædelse - in-

af

tilknytning mellem beboere til og

og erkommere eft-

uddannelses eller

arbejdsmark-

kunstnere

lande dvandrere - in-

fra straffelov,

vestlige ikke-

dømte

edet - beboere

og

våbenlov

trædelse erkommere eftfelov,

for over-

uden tilknytning

til uddanfer

eller

af straf-

fra vestlige eller ikke-

lov

foriserende

våbenlov

lov om

lande

eudvandrere

- in-

overtrædelse

stofnelses

eller arbejdsmarkedet

euforiserende

og om

erkommere eft-euforiserende

straffelov,

- dømte for

af våben-

fra vestlige ikke-

stoffer

eller

-

lov

dømte

- beboere uden

lande dvandrere - in-

stoffer

eft-- dømte

for af overtrædelse

straffelov,

tilknytning våbenlov til eller og erkommere

om euforiserende

uddannelses stoffer eller

arbejdsmark-

- dømte

fra

vestlige ikke-

for overtrædelse

lande vandrere - for ind-

overtrædelse

felov, ler lov våbenlov om euforiserende

stoffer efterkom-

og

edet -

elmere

ikke--

- fra

HETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO -

- GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETT

ETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO -

- GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETT

HETTO - GHETTO -

HETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO -

ETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETT

HETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO

-

-

G

HETTO

- GHETTO

- GHETTO

- - GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHETTO

- GHET

- GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETT

-

ETTO - GHETTO - GHETTO -GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - G

HETTO - GHETTO - GHETTO -

HETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO -

- GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETT

ETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - G

HETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO -

- GHETTO - - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHET

ETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - G

HETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO -

- GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETTO - GHETT

ETTO - GHETTO - GHETTO -

More magazines by this user
Similar magazines