Opgaver til Kirchhoffs love. - dirac

dirac.ruc.dk

Opgaver til Kirchhoffs love. - dirac

Opgave 1: Fire modstande med R 1 = 25Ω,R 2 = 15Ω,R 3 = 40Ω og

R 4 = 20Ω er forbundet til et 12V batteri som vist på figur 1. Beregn

erstatningsmodstanden for de fire modstande. Find strømmen i hver

enkelt modstand.

Figur 1

Opgave 2: Betragt kredsløbet i figur 2. Hvad skal værdien af R 2 være,

hvis strømmen gennem den skal være 2A, givet at ǫ 1 = 6.0V, ǫ 2 = 10.0V

og R 1 = 2.0Ω?

Figur 2

Opgave 3: To batterier begge med samme elektromotoriske kraft ǫ, men

med forskellig indre modstande R i og R i ′ sættes i parallel og forbindes

til en ydre modstand R. Find strømmen gennem hvert batteri.

Opgave 4: Find strømmene gennem de to modstande i figur 3. Modstandene

er R 1 = 10.0Ω og R 2 = 8.0Ω og de elektromotoriske kræfter

ǫ 1 = 10.0V og ǫ 2 = 12.0V. Hvilken effekt leverer 12-V batteriet?

Opgave 5: Betragt kredsløbet i figur 4. Modstandene er R 1 = 4.0Ω,

R 2 = 4.0Ω og R 3 = 2.0Ω. Den elektromotoriske kraft af batteri 2 er

ǫ 2 = 8.0V. Hvad skal den elektromotoriske kraft ǫ 1 af batteri 1 være,

hvis batteri 2 skal oplades?

1


Figur 3

Figur 4

Opgave 6: To batterier med indre modstande er forbundet som på figur

5. Idet R 1 = 0.50Ω, R 2 = 0.20Ω, ǫ = 12.0V og ǫ ′ = 6.0V, R i = 0.025Ω,

R ′ i = 0.020Ω, skal man finde strømmene i R 1 og R 2 .

Figur 5

Opgave 7: Fem modstande med R 1 = 2.0kΩ,R 2 = 4.0kΩ,R 3 = 6.0kΩ,R 4 =

2.0kΩ og R 5 = 3.0kΩ er forbundet til et 12V batteri som vist på figur

6. Find strømmen i hver enkelt modstand. Hvad er potentialforskellen

mellem punkterne P og P’?

Opgave 8: To batterier med ǫ 1 = 6.0V og ǫ 2 = 3.0V er forbundet med

2


Figur 6

tre modstande,R 1 = 6.0Ω, R 2 = 4.0Ω og R 3 = 2.0Ω,som på figur 7.

Beregn strømmen i hver modstand og i hvert batteri.

Figur 7

3

More magazines by this user
Similar magazines