Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

sofartsstyrelsen.dk

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

mitéer, at der udveksles synspunkter og forskningsbaseret viden om maritime teknologier.

En forudsætning for, at Danmark kan præge regeldannelsen, er, at de danske repræsentanter

kan trække på forskere og forskningsbaseret viden, herunder ved direkte inddragelse

af forskere. Eksempelvis har Danmark inden for de sidste 10 år bidraget væsentlig

til det nye regelværk vedr. skibes lækstabilitet samt bidraget til den seneste revision af

High Speed Coden (2000).

Transportsatsning i EU’s 7. rammeprogram

Udvikling af transportområdet er prioriteret med et specifikt transportprogram i det 7.

rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration. Rammeprogrammet

er gældende fra 2007 til 2013 31 .

Transportprogrammet har 6 temaer:

• Bæredygtig transport.

• Bidrag til modalt skift og forebyggelse af overfyldte transportkorridorer.

• Sikring af bæredygtig byudvikling.

• Sikkerhed.

• Styrket konkurrenceevne

• Tværgående synergi og understøttende initiativer

Kommissionen udarbejder hvert år et arbejdsprogram, der er grundlaget for udbud under

programmet. Ved udarbejdelsen heraf støtter Kommissionen sig til råd fra en lang række

eksterne kilder, fx Waterborne TP. De maritime organisationers europæiske organisationer

spiller en central rolle, herunder redere, værfter og udstyrsleverandører.

I det foreliggende udkast til arbejdsprogrammet for 2008 ventes klimaændringerne og

reduktion af CO 2 emissioner at blive fastlagt som det overordnede mål for indsatsen. Der

anlægges en holistisk tilgang, hvor ønsket om nedsættelse af CO 2 emissioner vil være

udgangspunktet for disponering af emner inden for de nævnte temaer. For det maritime

område er følgende temaer relevante:

• Bæredygtig transport: Indsatsen vil bl.a. sigte på udvikling af renere skibe, infrastrukturer

og miljøvenlige industrielle processer (produktion, drift, vedligeholdelse

og ophugning).

• Fremme af modalt skift og forebyggelse af overfyldte transportkorridorer:

Fremme af renere transportvalg og nedbringe forurening som følge af overbelastede

transportkorridorer er i centrum.

• Sikkerhed: Indsatsen vil sigte mod udvikling af innovative konstruktioner og design

med udgangspunkt i alternative fremdrivningsmidler til brug i skibene.

31 EU’s rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling – FP. Rammeprogrammerne er basis for

forskning og teknologisk udvikling. Det er igennem rammeprogrammerne, at EU's forskningsmidler udmøntes.

Kommissionens nuværende 7. rammeprogram løber i perioden 2007 til 2013.

29

More magazines by this user
Similar magazines