Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

sofartsstyrelsen.dk

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Et samlet program vil dernæst bidrage til synlighed og synergi imellem det brede felt af

discipliner, som forskning i maritime miljø- og energieffektive teknologier og systemer

spænder over.

Samtidig skal der ske en fortsat udvikling af kvantiteten i kæden fra den forskningsbaserede

undervisning til kandidatproduktionen og ud i de enkelte virksomheder.

10. Strategiens implementering

Inden for det danske bevillingssystem falder forskning og udvikling af miljø- og energieffektive

teknologier og systemer i dag primært ind under det strategiske forskningsprogram

for Energi- og Miljø og Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram.

I begge programmer er der fokus på vedvarende energiteknologier. Der er kun

ved særlige, bl.a. miljømæssige hensyn mulighed for at give tilskud til fossilt fyrede

energisystemer. Dernæst er der mulighed for finansiering igennem Det Frie Forskningsråd

af projekter af mere grundlagsskabende karakter.

I EU-systemet er der mulighed for finansiering igennem EU’s 7. rammeprogram under

programmet for transport.

Den foretagne gennemgang peger på, at der er behov for at udbygge forsknings- og demonstrationsaktiviteterne

energi- og miljøområdet i Det Blå Danmark, herunder etablering

af et strategisk maritimt forskningsprogram.

33

More magazines by this user
Similar magazines