Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

sofartsstyrelsen.dk

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

For at kunne etablere en forskningsplatform for et givet område, er der følgende forudsætninger:

• Et forskningsmiljø på internationalt niveau.

• En international konkurrencedygtig erhvervsklynge.

• Et tydeligt behov for forskningsbaserede løsninger.

• Et potentiale til at ny teknologi kan give innovationsgennembrud.

I Danmark er Det Strategiske Forskningsråd blevet det centrale sted, hvorfra der iværksættes

strategiske forskningsprogrammer, jfr. senere.

På europæisk plan har teknologiplatformene betydning for udmøntningen af rammeprogrammerne

for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

Deltagere i strategisk forskning

Myndigheder, forskningsinstitutionerne og erhvervslivet indgår i et tæt samspil om udviklingen

af strategisk forskning.

Myndighederne fungerer som initiativtager til kortlægning af samfundets og erhvervslivets

behov og som formidler i det politiske system. Det er også myndighederne, der på

baggrund af de politiske beslutninger opstiller rammen for den strategiske forskning.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er den primære initiativtager, men flere ministerier,

bl.a. Transport- og Energiministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

har udviklet handlingsplaner og forskningsstrategier inden for forskellige områder. I

forbindelse med aftalen om udmøntningen af globaliseringsmidlerne, er der identificeret

nye strategiske forskningsområder inden for havmiljø, bæredygtig udnyttelse af de marine

ressourcer og transport.

Det Strategiske Forskningsråd er repræsentant for myndighederne. Rådet har som et af

sine overordnede mål at styrke samfundets vidensbasis og tekniske kunnen, og at sikre

at forskningsbaseret viden omsættes til værdiskabende innovation og vækst. Rådet skal

selv opsøge nye tendenser og foretager som en del af globaliseringsstrategien en bred

kortlægning af samfundets og erhvervslivets behov for forskning i løbet af 2007-2008

(FORSK 2015 – jfr.senere). Rådet godkender også ministerierne forskningstiltag. Det

har ikke bevillingskompetence.

Til at udmønte de strategiske forskningsprogrammer er der nedsat programkomiteer,

men opgaven kan også overdrages til Det Frie Forskningsråd. Her administreres forskning,

der er baseret på forskernes egne initiativer 38 . Programkomiteers arbejde har bl.a.

taget udgangspunkt i innovationsaccelererende forskningsplatforme 39 , og der er udarbejdet

teknologiske fremsyn o.l. Hensigten er at etablere et kvalificeret beslutnings-

38 Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og fem faglige forskningsråd.

39 Et redskab, der i de senere år har været anvendt af Det Strategiske Forskningsråd til at identificere strategiske

forskningsområder.

39

More magazines by this user
Similar magazines