Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

sofartsstyrelsen.dk

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

FORSK 2015

Grundlaget for at identificere og prioritere indsatsområderne for den strategiske forskning

skal ifølge aftalen om udmøntningen af globaliseringspuljen forbedres. Det skal ske

igennem en løbende kortlægning af de forskningsmæssige behov, som samfunds- og erhvervsudviklingen

skaber og af forskningsinstitutionernes forudsætninger for at løse

dem. Tilsvarende gælder for opdyrkning og understøttelse af erhvervsmæssige styrkepositioner.

Erhvervslivet, det sociale område, sundhedsområdet og samfundet som helhed er omfattet

af kortlægningen, der har titlen FORSK 2015.

FORSK2015 gennemføres i tre faser:

• Processen indledes med en bred kortlægning af de udfordringer som samfundsog

erhvervsudviklingen skaber og som strategisk forskning kan bidrage til at

håndtere.

• Identificering af en række afgrænsede og sammenhængende forskningstemaer,

der kan danne grundlag for målrettede strategiske forskningssatsninger.

• Vurdering af forskningstemaernes erhvervs- og samfundsmæssige potentialer og

af Danmarks forskningsmæssige forudsætninger for at realisere dem.

Høringer, dialogprocesser med blandt andet ministerier, institutioner og interesseorganisationer

er et vigtigt element i kortlægningen. Der er dernæst nedsat et ekspertpanel bestående

af 8 faglige ressourcepersoner med et bredt kendskab til de udfordringer, Danmark

står over for og til dansk forskning. Gruppens opgave er at analysere resultaterne

af kortlægningen og på den baggrund udvikle et forslag til vigtige strategiske forskningstemaer

for Danmark. Gruppens forslag til forskningstemaer skal høres af et brugerpanel.

Panelet vil bestå af 40-50 deltager, der bredt skal repræsentere erhvervslivets

og samfundets efterspørgsel af forskning.

Kortlægningen, der ønskes foretaget hvert fjerde år, skal munde ud i et katalog over vigtige

temaer for fremtidig strategisk forskning, der vil være til forhandling ved finanslovsforhandlingerne

i 2008.

Finansiering af strategisk forskning

Det Strategiske Forskningsråd

Inden for strategisk forskning bruges tre typer af bevillingsformer:

• Strategiske forskningscentre bruges som bevillingsform, hvor der er behov for et

fokuseret miljø på højt videnskabeligt niveau med en stor strategisk betydning

og et stort erhvervs- og samfundsmæssigt potentiale. Centrene kan have både

forskningsinstitutioner og virksomheder 40 som deltagere og har en centerkerne

40 Virksomhedsstøtte til forskning kan gives i henhold til Gruppefritagelsesforordningen for små og mellemstore

virksomheder eller EU’s de minimis-regel, der omfatter både små og store virksomheder. Det

Strategiske Forskningsråd har ansøgt om at få EU-godkendelse (notifikation) af de støtteformer, der indgår

i forskningsprogrammerne. En afgørelse forventes i 2007.

41

More magazines by this user
Similar magazines