Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

sofartsstyrelsen.dk

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Ad kapitel 8. Prioriterede forsknings- og udviklingsområder

Det overordnede mål er at nedbringe emissioner ved transport med skib. Med udgangspunkt

i analysen af udfordringer for det Blå Danmark kan der peges på en række områder,

som fremover skal fremmes bl.a.:

• Effektiv og målrettet nedbringelse af emissioner på kort sigt igennem forskning

og udvikling af såvel ny som kendt teknologi og systemer.

• Nedbringelse af emissionerne på lang sigt ved forskning og udvikling i alternative

teknologier og systemer.

• Effektivisering og optimering af transportkæden.

Samtidig skal indsatsen tilrettelægges, så der sker en fortsat udbygning af Det Blå Danmarks

konkurrenceevne, en konkurrenceevne med en global forankring.

Ad kapitel 9. Investering i forskning og innovation og kapitel 10. Strategiens implementering

Rammerne for forskning og udvikling af miljø- og energieffektive maritime teknologier

og systemer skal styrkes. Dette skyldes de markante problemer/udfordringer på miljøog

energiområdet, men som indebærer et globalt markedspotentiale. Samtidig er der et

forsknings-, udviklings- og innovationsmæssigt potentiale at bygge på i det offentlige og

i det private system.

Stabile rammer med en længere tidshorisont er nødvendige, ikke mindst for at opnå det

fulde udbytte af de investerede midler. Et samlet program skal bidrage til synlighed og

synergi imellem det brede felt af discipliner, som forskning i maritime miljø- og energieffektiv

teknologier og systemer spænder over.

02. English summary 1

The Cluster must have a strong foothold against future challenges within maritime environmental

and energy efficient technologies and systems. Research, development and

innovation are thus of great significance.

Ad chapter 1. Future challenges for the Danish Maritime Cluster

The challenges are based on an increased demand for global and regional transportation.

It should be handled efficiently, at the same time as the pressure on the environment will

have to be reduced. In addition, new international and more stringent requirements for

ship emissions of CO 2 , SO x , NO x and other hazardous substances and gases are to be expected.

Furthermore, an increase in oil prices is expected to make sea transport more expensive.

Emissions should be reduced in relation to ship construction, operation, maintenance

and recycling. This requires development, production, marketing and application of environmental

and energy effective technologies and systems.

1 Is identical to the Danish resumé.

5

More magazines by this user
Similar magazines