NIELSEN & SMITH - NSCORN

nscorn.dk

NIELSEN & SMITH - NSCORN

ØVRIGE KORNARTER

Foderrug/Triticale/Foderhavre

handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser med hensyn til

kvalitet Brødrug og handles er derfor individuelt ikke omfattet mellem af nærværende køber og afregningsaftale.

sælger og på individuelle kontraktbetingelser og er

derfor ikke omfattet af denne aftale. Triticale handles på samme betingelser som foderrug.

Foderrug/Triticale

Råvarekvalitet

Kvalitetsregulering

basis min. maks.

Rumvægt 72,0 72,0 og derover: Ingen regulering

71,9 - : Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0

Vandindhold 15,0 15,0 og derunder: Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 pct. pr. 0,5 pct. over basis

16,1 - : Tørstoffradrag 0,15 pct. pr. 0,1 pct. over 16,0

Urenheder

Fastlægges ved prøverensning

Fradrag: 0,1 pct./0,1 pct. point + rensegebyr

Meldrøjer 0,0 meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-pct. kr./hkg % vægtfradrag

0,00 - 0,04: - -

0,05 - 0,50: 15,00 3,0

0,51 - 1,00: 15,00 6,0

1,01 - 3,00: 15,00 10,0

3,01 - 5,00: 15,00 15,0

5,01 - : Individuel aftale

Foderhavre

Råvarekvalitet

Kvalitetsregulering

basis min. maks.

Rumvægt 54,0 54,0 og derover: Ingen regulering

53,9 - : Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0

Vandindhold 15,0 15,0 og derunder: Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 pct. pr. 0,5 pct. over basis

16,1 - : Tørstoffradrag 0,15 pct. pr. 0,1 pct. over 16,0

Urenheder

Fastlægges ved prøverensning

Fradrag: 0,1 pct./0,1 pct. point + rensegebyr

Grynhavre handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor

ikke Grynhavre omfattet handles af nærværende individuelt afregningsaftale.

mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser og

er derfor ikke omfattet af denne aftale.

6 Tlf. 64329

8888

More magazines by this user
Similar magazines