Vælg din vårsæd med omhu... - NSCORN

nscorn.dk

Vælg din vårsæd med omhu... - NSCORN

Til samtlige jordbrugere Forædling og DLA Group side 2-3 Vårbyg - Malt side 4-5 Vårbyg - Foder side 6-7 Havre, vårhvede, raps og ærter side 8-9 Sortimentsoversigt majs side 10 Anvendelse og bejdsning majs side 11 Kernemajs / CCM Majs side 12 Majs til biogas / Vildt side 13 Gødning side 14-15 Forhandlerliste side 16 VÅRSÆD 2010 Vælg din vårsæd med omhu...


Planteforædling Nordic Seed er kommet godt fra start Nordic Seed, som er en del af DLA Group, har nu godt halvandet år på bagen. I vil møde Nordic Seed alle steder, hvor det drejer sig om udsæd af alle landbrugsafgrøder, som vi enten selv forædler, repræsenterer fra andre forædlere, eller indkøber som færdig udsæd. Nordic Seed har aktiviteter i hele Norden. Vores forædling er primært møntet på det nordiske marked, og vi koncentrerer os om at forædle byg og hvede. Som medlem af DLA Group nyder vi godt af den stadig ekspanderende udvikling i gruppen. DLA Group har på få år udviklet sig fra at være en regional spiller, til nu at være internationalt funderet. Nordic Seed er dermed i front, når DLA Group åbner nye markeder. ”Jette Andersen i gang med hvedekrydsning” Nordic Seed har stor succes med at frembringe nye og udbytterige sorter til det danske og udenlandske marked. Sorterne dyrkes allerede i Baltikum, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig samt Irland. Nordic Seed har fået nyt logo. DLA Group vil samle forsyningsselskaberne under samme flag. Den grønne linie signalerer, at DLA Group tænker grønt, har fokus på miljø og udvikling i dansk landbrug. 2


Vil plantebeskyttelsesfirmaer og store multinationale planteforædlere overtage sortsudviklingen i verden? Planteforædlingen bliver stadig mere højteknologisk. Vi ser, at de store plantebeskyttelsesfirmaer er eller vil på vej ind i planteforædlingen, som kræver mere gen-teknologi og dermed store investeringer - som kun de største firmaer kan klare. Fremtiden som hvede- og bygforædler i Europa? Nordic Seed vil gøre alt for at udvikle nye og bedre metoder inden for den traditionelle forædling. Samtidigt vil vi i samarbejde med andre jævnbyrdige forædlere tilbyde europæiske landmænd et bæredygtigt alternativ. Kim Bonde Petersen Direktør Nordic Seed Mød os på Agromek Nordic seed vil være repræsenteret på Agromek sammen med DLA Group på stand 7108 i Hal J1. Kom og se vores nye AgrowMaize- og Agrow- Grasskoncept samt andre spændende nyheder. d. 24. - 28. november 2009 3


Vårbyg – Malt Vælg maltbyg med omtanke Det er vigtigt at vælge en maltbygsort, som er anerkendt i både Danmark og resten af Europa. I vort sortiment findes såvel lovende nyheder som velkendte og højtydende maltbygsorter. Valg af maltbygsorter bør ske ud fra et kendskab til efterspørgslen, sorternes maltningsegenskaber og gerne i samarbejde med malterier. Sortsbeskrivelse Tamtam er prøvet i F,B,CZ,SE, PL,SCG,FIN,GB,IRL,LV,LT og DK, hvor sorten dominerer blandt de højestydende sorter. I DK har Tamtam deltaget i to års Landsforsøg med et gns FHT på 103 og højestydende maltbyg på markedet. Sorten er dobbelt nematoderesistent, har et middellangt strå med en god stråstyrke og et lavt proteinindhold. I 2008 havde Tamtam det laveste proteinindhold af de mest kendte sorter. Tamtam suverænt førende i malttest. Tamtam Europas mest spændende nyhed i maltbyg • Ny topsort til malt • Højestydende maltbyg • Dobbelt nematoderesistent Begrænset mængde! FHT 2009 FHT 2008 FHT 2008-2009 Tamtam 102 103 103 Quench 102 100 101 Power 98 97 98 Kilde: Landsforsøgene 4


Quench Stabilt højt udbytte • Højt udbytte • Gode maltningsegenskaber • Kendt i hele Europa FHT 2009 FHT 2007-09 Nedknækning i aks 2008 Quench 102 102 3,5 Power 98 98 6,5 Prestige 89 90 5,5 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse Quench er Danmarks største maltbygsort og velkendt i hele Europa. Den har i alle afprøvningsårene vist et særligt højt udbytte. Quench har gode dyrkningsegenskaber, herunder dobbelt nematoderesistens. Ved svampebeskyttelsen vælges et middel, som er effektivt mod bygrust. Henley Sikre maltegenskaber • Afsætningssikkerhed til højeste maltbygpris • Gode dyrkningsegenskaber • Høj sortering FHT 2005-2009 FHT 2009 Holeby Sortering Kerner over 2,5 mm (%) 2009* Henley 98 103 97 Quench 103 102 92 Power 99 102 86 Kilde: Landsforsøgene. * Foreløbige resultater 7/10-09. Sortsbeskrivelse Henley har vist gode og sikre maltegenskaber alle år. Henley har således i 2009 igen ydet et meget højt udbytte på Sydsjælland og er sammen med den høje sortering en af de mest attraktive maltbygsorter, der kan dyrkes i området. Henley er en kendt sort hos malterne, og godkendelsesprocenten for sorten ligger meget højt. Maltbyg Efterspørgslen på maltbyg til ølbrygning har gennem de seneste år været stigende, bl.a. i Rusland og Asien. Da valg af sorter til maltbyg bør ske ud fra et kendskab til efterspørgslen, rådgiver vi dig gerne. 5


Vårbyg - foder Foderbyg skal være sundt og have høj foderværdi Ved valg af vårbygsort skal der ud over udbyttet lægges vægt på en lav modtagelighed over for de mest udbredte svampesygdomme. Der bør ligeledes vælges sorter med lav tendens til nedknækning af strå og aks. Anvender du vårbyggen til svinefoder, bør du vælge en sort med et højt udbytte af foderenheder (FEsv) pr. ha. Til udlægsmarker og helsæd vælges sorter med mindre halmmængder, der favoriserer udlægget og giver et bedre foder. Bemærk Foruden de rene sorter tilbydes sortsblandinger med den bedste sammensætning. Sortsbeskrivelse Varberg ligger i toppen i gennemsnit af alle afprøvningsår og er dermed det sikre valg, når der skal produceres mange byg FE pr. ha. Som tillæg giver Varberg en relativ stor halmmængde og yder god konkurrence over for ukrudtet. Varberg er stråstiv og har meget svag tendens til nedknækning af aks. Varberg har gode dyrkningsegenskaber og en stærk resistens mod ramularia, bygrust og skoldplet. Varberg • Det bedste valg, når der skal såes foderbyg • Stærkt strå og stor halmmængde • God resistens mod bygrust og skoldplet FHT 2007-09 min. 350 FE mere pr. ha end Keops FHT 2008 FEsv pr. 100 kg 2008 FEsv pr. Ha 2008 Varberg 103 105 103,1 6176 Keops 102 101 100,6 5805 Simba 101 104 102,5 6089 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse Calcule har deltaget i Landsforsøgene siden 2007. Den har i alle afprøvningsår givet et højt stabilt udbytte. Sorten har særdeles gode dyrkningsegenskaber med en stærk resistens mod de tabsgivende sygdomme. Calcule God sort med høj foderværdi • Højt udbytte af FEsv pr. 100 kg. • God sygdomsresistens FEsv pr. 100 kg 2008 FHT 2009 Calcule 107,3 99 Fairytale 105,4 98 Simba 102,5 99 Kilde: Landsforsøgene 6


Publican Gode dyrkningsegenskaber og stabilitet • Stabilt udbytte • Gode dyrkningsegenskaber • Dobbelt nematoderesistens og Mlo FHT 2009 FEsv pr. 100 kg 2007 Tendens til lejesæd (1-9) 2008 Publican 97 108,6 2 Fairytale 98 108,0 2 Simba 99 103,7 4 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse Publican har i årene vist sin styrke med et godt udbytte. Den har gode dyrkningsegenskaber med resistens mod bladplet og har desuden dobbelt nemato- og Mlo-resistens mod meldug. Publican har en høj foderværdi med 108,6 FEsv pr. 100 kg og er velegnet til udlæg af græs. JB Flavour Stabil sort med høj foderværdi • Tidlig sort • Høj foderværdi • Lav modtagelighed for bygrust FHT 2007-09 FEsv pr. 100 kg 2008 JB Flavour 101 104,9 Anakin 101 103,3 Simba 101 102,5 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse JB Flavour har nu været i Landsforsøgene de sidste 3 år med et gns udbytte på FHT 101, samt en høj foderværdi. JB Flavour har gode dyrkningsegenskaber og en god stråstyrke. Sammen med udbyttestabiliteten er JB Flavour et godt valg, når der skal vælges foderbyg. Sorten er tidligt moden og har et mellemlangt strå. Simba Velkendt sort med stabilt højt udbytte • Højt stabilt udbytte • Mlo og nematoderesistent • Velegnet til helsæd FHT 2005-09 Lejesæd 2009 Simba 102 0,1 Fairytale 102 0,3 Anakin 102 0,2 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse Simba har gennem alle år givet et højt udbytte, men er nu ved at vise lidt nedgang i udbyttet med FHT 99 i 2009. Simba har gode strå- og resistensegenskaber. Simba har Mlo resistens mod meldug, samt dobbelt nematoderesistens. Simba er velegnet til helsæd. 7


Havre Havre er en særdeles god forfrugt til hvede Ved valg af havresort skal der, ud over udbyttet og anvendelsen, lægges vægt på sorternes stråegenskaber, modningstidspunkt, meldugmodtagelighed samt resistens mod havrenematoder. Dyrkes ofte vårsæd på arealet, vælges sorten Havre Dominik, der er Danmarks eneste dobbelt nematoderesistente sort. Som noget nyt kan du til sæsonen vælge den nye sorte havresort Zorro, der udbyttemæssigt er på niveau med gul havre. Zorro er særdeles velegnet til bl.a. hestefoder. Sortsbeskrivelse Dominik har deltaget i Landsforsøgene siden 2004. Alle år har den vist et markant merudbytte overfor måleblandingen. Det høje udbytte, gode dyrkningsegenskaber og den dobbelte nematoderesistens gør Dominik helt unik og bør derfor vælges, hvis der er tvivl om nematoder i marken. Dominik har et højt indhold af FEsv pr. 100 kg. Strålængden er lav til middel, og Dominik har lav tendens til lejesæd. Dominik Eneste dobbelt nematoderesistente havresort • Højt stabilt udbytte • Højt indhold af FEsv pr. 100 kg. FHT 2009 FHT 2007-09 FEsv / 100 kg 2006-08 Dominik 103 104 93,7 Pergamon 100 102 89,1 Freddy 97 100 87,4 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse Flämmingsgold er en ny spændende havresort. Den har deltaget 2 år i Landsforsøgene og har markeret sig begge år med et meget højt udbytte. Sorten har gode dyrkningsegenskaber, lav tendens til lejesæd og en lav modtagelighed for meldug. Dermed er Flämmingsgold et godt valg, når der skal vælges havresort til den kommende sæson. Flämmingsgold Ny havresort med topudbytte • Højt udbytte • Gode dyrkningsegenskaber • Lav modtagelighed for meldug FHT 2009 Flämmingsgold 105 Buggy 102 Scorpion 104 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse Sort havre dyrkes som gul havre. Zorro har gode stråegenskaber og ligger udbyttemæssigt på niveau med de gule havresorter. Mange hesteopdrættere foretrækker sort havre til fodring. Zorro Hestens foretrukne havresort • Godt alternativ til alm. havre • Høj foderværdi og fedtindhold • Særlig egnet til iblanding i foder Foto: sort havre 8


Vårhvede, Vårraps, Ærter Sortsbeskrivelse Alora har deltaget i 2 års Landsforsøg med et gns FHT på 104. Alora har et relativt kort strå med en særdeles god stråstyrke. Begrænset mængde. Vårhvede Alora Højt udbytte og god kvalitet • Højestydende A7 kvalitet på markedet • Kort strå med god ståstyrke • Høj hektolitervægt FHT 2009 FHT 2008 Hektoliter kg/hl 2009 Alora 102 105 80,5 Amaretto 100 108 79,8 KWS Scirocco 95 - 80,1 Sortsbeskrivelse Bedste helsædsært på markedet, kombinerer højt udbytte i AE med et højt råprotein indhold og få kg tørstof pr. FE. Dette gør Javlo helsæd til et godt supplement til majsensilage, da ærtehelsæd er let og hurtigt omsættelig, så de højestydende malkekøer kan æde nok. Vårraps / Ærter Helsæd Javlo Danmarks bedste helsædsært • Høj fordøjelighed • Kan dyrkes med byg eller i ren bestand • Godt supplement til majsensilage Sortsbeskrivelse Amaretto har igen givet et højt udbytte i Landsforsøgene med FHT 100. Sammen med Amarettos gode kvalitets- og dyrkningsegenskaber er Amaretto et godt valg. Amaretto har svag tendens til lejesæd. Kilde: Landsforsøgene Amaretto Højt udbytte og god kvalitet • Stabilt højt udbytte • Gode kvalitets- og dyrkningsegenskaber • Velkendt sort i industrien FHT 2009 FHT 2005-09 Gulrust (%) dækning 2006-08 Amaretto 100 105 4,2 KWS Scirocco 95 95 16,0 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse Sidste år steg interessen for ærter markant. Casablanca kom derefter direkte i Landsforsøgene og kom ud med et højt udbytte på FHT 118. Casablanca er en gul ært med en passende afgrødehøjde. Den har gode dyrkningsegenskaber og en lav tendens til lejesæd. Sorten er halvbladløs. Casablanca Ny markært • Højt merudbytte • 7,5 Hkg mere end måleblandingen • Gode dyrkningsegenskaber med god afgrødehøjde FHT 2009 Kerneudbytte (hkg/ha) 2009 Afgrødehøjde ved høst (cm) 2009 Casablanca 118 47,8 70 Hector 105 42,7 74 Exclusive 91 36,7 70 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse Trappe har igen i år været den højestydende vårhvede med et FHT på 105. Trappe har særdeles gode resistensegenskaber og en god stråstyrke. Trappe er modtagelig for gulrust, men dog ikke mere end de andre sorter, som markedsføres. Trappe Højestydende vårhvedesort • Topudbytte år efter år • Gode resistensegenskaber • God stråstyrke FHT 2009 FHT 2005-09 Gulrust (%) dækning 2006-08 Trappe 105 110 8,0 Amaretto 100 105 4,2 KWS Scirocco 95 95 16,0 Kilde: Landsforsøgene Sortsbeskrivelse Hunter og Clipper er gode sorter, når det gælder vårraps. Begge sorter kendetegnes med høje udbytter og højt indhold af olie. Hunter deltog sidst i Landsforsøgene 2007 - Gns 2003-07 = FHT 102 Hunter og Clipper Dyrk vårraps • Sorter med høje udbytter • Gode dyrkningsegenskaber • Højt olieindhold FHT 2008 % Olie i tørstof 2008 Clipper 107 50,1 Lyside 100 45,2 Pluto 100 48,0 Kilde: Landsforsøgene 9


AgrowMaize sortiment 2010 - helsæd Meget tidlige sorter FHT for udbytte Udbytte stivelse Tørstof % Kg tørstof pr. FE FK NDF Plantehøjde 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 Kaspian 99 100 108 123 41,8 42,1 1,10 1,15 62,4 60,3 220 LG3181 102 96 99 111 107 106 39,9 36,3 1,12 61,1 230 ES Regain 104 104 99 109 112 101 38,4 35,7 1,12 1,22 1,15 60,6 57,5 57,6 225 Adept 103 106 102 109 115 107 37,3 34,5 1,09 1,19 1,11 63,7 61,2 61,4 216 Ormeau 105 109 37,1 1,12 61,3 228 KXA 8006 105* 106* 36,1* 1,13* 62,1* 239* Treasure 98 102 97 102 115 99 36,0 36,0 1,14 1,21 1,16 61,1 59,5 60,2 231 Chalice 102 99 102 104 106 108 35,5 34,8 1,17 1,25 1,12 61,6 57,7 61,1 233 Artist 102 102 108 110 39,2 37,0 1,10 1,20 63,9 60,2 217 Hawk 100 95 99 103 103 106 37,0 35,1 1,13 1,26 1,13 60,2 57,5 58,8 233 Destiny 97 93 98 102 103 105 37,0 36,5 1,15 1,25 1,14 59,1 55,9 58,8 228 * Lovbestemt værdiafprøvning 2008 Tidlige sorter FHT for udbytte Udbytte stivelse Tørstof % Kg tørstof pr. FE FK NDF Plantehøjde 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 Podium 109 111 35,5 1,14 59,5 217 Pavarotti 104 107 101 104 110 101 34,5 32,4 1,13 1,20 1,14 62,8 59,9 61,4 219 Beethoven 108 107 106 108 111 105 34,4 32,3 1,17 1,25 1,15 59,2 57,4 59,1 242 Utopia 106 108 34,4 1,17 59,2 242 Patrick 104 104 108 105 108 110 34,2 31,7 1,16 1,27 1,17 59,2 56,9 58,2 229 Sunny 106 103 34,1 1,13 61,1 214 Katy 110 108* 110 109* 34,0 33,2* 1,16 1,23* 60,7 57,4* 237 Anvil 109 112 107 113 120 111 34,1 32,8 1,14 1,21 1,14 59,7 57,8 58,8 236 Paddy 108 110 103 103 113 105 34,4 31,9 1,15 1,24 1,17 61,2 58,5 59,3 226 Claxxon 105 105 100 105 104 103 34,8 32,3 1,12 1,22 1,12 60,9 57,7 60,1 214 * Lovbestemt værdiafprøvning 2007 Middeltidlige sorter FHT for udbytte Udbytte stivelse Tørstof % Kg tørstof pr. FE FK NDF Plantehøjde 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 Azelo 111 106 109 102 33,8 30,8 1,15 1,25 61,8 58,8 233 ES Ration 104 99 33,7 1,12 62,8 207 Sustella 108 107 33,6 1,13 61,5 227 Ravenna 101 96 100 104 102 104 33,5 31,9 1,12 1,21 1,11 62,8 60,0 61,8 223 Saludo 111 110 104 112 110 104 32,9 31,2 1,13 1,23 1,16 60,3 57,5 58,7 244 NK Bull 110 112 104 108 116 103 32,7 30,8 1,11 1,19 1,12 60,7 57,9 59,1 212 Aphodite 110 111 103 112 32,9 31,6 1,17 1,24 59,6 56,4 242 NK Jasmic 111 107 109 104 33,6 30,8 1,15 1,23 59,6 57,8 234 Tassilo 103 102 99 100 102 97 34,0 31,7 1,15 1,22 1,14 59,5 58,5 59,2 223 Sildige sorter FHT for udbytte Udbytte stivelse Tørstof % Kg tørstof pr. FE FK NDF Plantehøjde 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 Ambrosini 108 111 107 114 33,6 31,0 1,18 1,25 57,8 55,8 232 Cerutti 101 103 101 104 110 102 33,0 31,0 1,12 1,18 1,14 64,0 61,2 61,1 218 Ludixx 109 108 32,9 1,13 58,9 231 Formula 108 108 107 105 106 102 32,9 30,8 1,10 1,20 1,12 62,8 59,5 61,6 217 SUE 109 104 32,6 1,15 58,5 213 ES Marco 111 109 32,2 1,18 57,4 243 Banguy 102 104 102 102 103 101 31,0 29,7 1,15 1,20 1,15 60,7 58,6 59,9 218 10 Kilde: Landsforsøgene


Anvendelse og bejdsning - helsæd, kernemajs og majs til biogas Meget tidlige sorter Majs til ensilage Kolbemajs / (CCM) Kerne- / Modenhed Biogas Ubejdset Standard bejdset Mesurol Bejdset Poncho Kaspian LG3181 ES Regain Adept Ormeau KXA 8006 Treasure Chalice Tidlige sorter Majs til ensilage Kolbemajs / (CCM) Kerne- / Modenhed Biogas Ubejdset Standard bejdset Mesurol Bejdset Poncho Coryphee Podium Pavarotti Beethoven Utopia Patrick Sunny Katy Middeltidlige sorter Majs til ensilage Kolbemajs / (CCM) Kerne- / Modenhed Biogas Ubejdset Standard bejdset Mesurol Bejdset Poncho Aurelia Azelo ES Ration Sustella Ravenna Saludo NK Bull NK Ravello Sildige sorter Majs til ensilage Kolbemajs / (CCM) Kerne- / Modenhed Biogas Ubejdset Standard bejdset Mesurol Bejdset Poncho Ambrosini Cerruti Ludixx Formula SUE ES Marco 11


Kernemajs CCM Majs / Majs til biogas Kernemajs i fremtidens svinefoder På de lettere jorder kan der under lune forhold være god økonomi i at producere kernemajs frem for vårbyg. I Sydjylland blev der i 2005-2006 i sortsforsøgene med kernemajs på JB 1 høstet mellem 9.000 og 13.000 FEsv pr. ha. På Lolland og Langeland blev på hhv. JB 4 og JB 6 høstet mellem 12.000 og 15.000 FEsv pr. ha i sortsforsøgene med kernemajs i 2005-2007. Med andre ord blev der i forsøgene opnået stort set dobbelt så mange foderenheder som i vårbyg. (Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2005-2007). Højere udbytter, højere omkostninger – men bedste bundlinie Kernemajs koster ca. 2000 kr. mere pr. ha at dyrke end vårbyg. Det skyldes større omkostninger til både udsæd, gødning og planteværn. Lagerog forarbejdningsomkostningerne er større for kernemajs end for korn. Bedst er opbevaringen i en gastæt silo med bundudtag (specialudstyr), men også crimpning og ensilering med ensileringsmidler i silopose er en mulighed. Det er en klar forudsætning, at kernemajsen anvendes i vådfodringsanlæg. Her har kernemajsen en stor fordel frem for vårbyg på lune lokaliteter. Det rigtige sortsvalg Vi anbefaler majssorter, som har en lille modtagelighed for Fusarium og en god standfasthed. Sorten bør være tidlig eller meget tidlig. Nordic Seed fører topsorterne: Nordic Seed sorter som egner sig til kernemajs: Kerneudbytte Vand, pct. kerne Plantehøjde Lejesæd Kolber med blottet spids Kolber knækket ned Fusarium (hkg/ha) (%) (cm) (kar. 0-10) (%) (%) (% kolber m) Coryphee 84,9 36,1 230 1,2 29 5 36 Aurelia 79,1 38,9 236 1,2 2 4 14 Patrick 75,8 37,8 226 0,5 20 0 14 Kilde: Landsforsøgene 2008. Nye sorter i Landsforsøgene 2009: LG3181, Podium, Saludo, NK Ravello. 12


Majs til biogas Når majsen bliver til den rene gas I Tyskland findes ca. 4.000 biogasanlæg, og majsensilage indgår ofte som en vigtig kilde til produktion af biogas. Sorter egnet til biogas er majssorter, som indeholder den højeste mængde grønmasse og stivelse pr. ha. Stort potentiale i velkendte sorter Landsforsøgene til helsædsmajs i 2008 viste det enorme potentiale, der er i de velkendte sorter på markedet – sorter med meget høj dyrkningssikkerhed. I toppen lå sorterne med grønmasseudbytter på godt 57 tons pr. ha svarende til mere end 18 tons TS pr. ha! Af disse kan nævnes følgende: ES Marco, Ambrosini, Katy, Beethoven, Podium og Saludo. Sortiment til biogas: Stivelse, udbytte Grønt, udbytte Tørstof, udbytte Tørstof (FHT) (Hkg/ha) (Hkg/ha) (%) ES Marco 109 573 184,1 32,2 Saludo 112 541 177,4 32,9 Katy 110 525 179,7 34,0 Podium 111 495 175,6 35,5 Ambrosini 107 534 180,0 33,6 Beethoven 108 516 177,6 34,4 Kilde: Landsforsøgene 2008. Sortiment til vildtpleje: Etårige arter Såtid Varighed Egnethed på sandjord Udsædsmængde (kg/ha) Egnethed til Råvildt Egnethed til harer Egnethed til Hønsefugle Gul Lupin apr./jun. 1 årig 160 Vi tilbyder majsfrø til Vildtpleje Honningurt apr./aug. 1 årig 10 Oliehør apr./maj 1 årig 65 Majs maj 1 årig 30 Fuglevildtblanding apr./maj 1 årig 33 Overvintrende arter Fodermarvkål apr./aug. 1-2 årig 4 Foderraps apr./aug. 1-2 årig 9 Cikorie maj flerårig 5 Skorzonerrod maj flerårig 12 Vildtblanding apr./aug. 1-2 årig 35 Meget velegnet = Velegnet = Egnet = 13


Gødning Gødningssortimentet er tilpasset lokale behov Jordens evne til at producere et højt udbytte af sunde og ernæringsrigtige afgrøder er basis for såvel husdyrenes som menneskers ernæring. Denne frugtbarhed bevares kun, hvis de næringsstoffer, der bortføres med afgrøden, erstattes ved tilførsel af nye. Derfor er afbalanceret gødskning vigtigt! Konkurrencedygtige samgranulerede gødninger Med op til 40 meter mellem køresporene skal gødningskvaliteten være i orden. Ujævn spredning kan i alvorlige tilfælde medføre tab på 2-3 hkg pr ha. Hos DLA Agro sikrer et fast team med mangeårig erfaring fra gødningsbranchen bredden i sortimentet af gødninger med veldefinerede specifikationer. Gødningerne testes hos de største spredefabrikanter, der tilbyder spredetabeller for gødningerne i DLA Agro’s sortiment. NS-gødninger til husdyrbrug Optimale gødningstyper, hvor der grundgødes med svine- og kvæggylle. N P K S Mg NS 27-4 m/Mg 27,0 3,7 0,5 NS 24-7 m/Mg 24,0 6,5 0,5 NS 26-14 26,0 14,0 0,3 Svovlsur ammoniak 21,0 24,0 NK+S på sandjord Vort NK+S sortiment er tilpasset lokale forhold og består af samgranulerede gødninger samt mekanisk blandede typer, der ofte fremstilles regionalt. N P K S Mg NK 25-0-9 m/Mg, S, B 25,0 9,0 4,0 0,5 NK 23-0-8 m/S, eks. mek. bl. 23,0 8,0 3,0 NK 19-0-8 m/Mg, S, eks. mek. bl. 19,0 7,6 10,0 1,1 NP+S til majs Ingen majs uden startgødning. Startgødninger til majs kan være samgranulerede eller mekanisk blandede typer, der fremstilles regionalt. N P K S Mg NP 20-9-0 m/S, B eks. mek. bl. 19,7 9,0 5,0 NP 20-5-0 m/S, Mg, B eks.mek. bl. 19,6 4,6 8,6 2,0 14


NPK til bæredygtig planteavl Vær opmærksom på fosfor-, kali- og magnesiumtal, når du udarbejder gødningsplanen. N P K S Mg NPK 21-3-10 m/Mg, S, B 20,6 2,6 9,6 3,6 1,0 NPK 22-3-8 m/S 21,6 2,6 7,6 2,6 NPK 26-2-7 m/Mg, S 25,6 1,8 6,6 2,6 0,6 Klorfattige gødningstyper til kartofler og grøntsager Til kartofler, grønsager og juletræer anbefales klorfattig gødning med det rette Mg:K forhold. Gødningerne indeholder vigtige mikronæringsstoffer til sikring af udbytte og kvalitet. N P K S Mg NPK 14-3-15 m/Mg, S, B, Cu 14 3,0 15,0 10,0 2,5 NPK 23-3-6 m/Mg, S, B, Mn, Zn 22,6 3,0 6,0 6,0 1,0 Flydende gødning fra DanGødning Med DanGødning tilbyder vi en rationel løsning til brug i marksprøjten eller til placering i forbindelse med såning. N P K S NS 20-10 20,0 10,0 NS 24-7 24,0 7,0 NS 27-5 27,0 5,0 NS 29-3 29,0 3,0 NS 30-2 30,0 2,0 NPK 15-2-6 m/S 15,0 1,6 6,0 2,0 NP 19-7-0 m/S, B 18,7 6,7 5,0 Gødningssortiment Vi tilbyder et bredt sortiment af faste som flydende gødninger. Kontakt os for mere detaljeret information om indhold og øvrige egenskaber. 15

More magazines by this user
Similar magazines