Ungepakken-mockupsv4.. - Optagelse.dk

optagelse.dk

Ungepakken-mockupsv4.. - Optagelse.dk

Optagelse.dk – ansøgningsrunden 2011 11. januar 2011


Program • Nyt i skemaerne • Ungepakke 2 i Optagelse.dk • Tidsplan • NemId • Karakterer • Kontakt 13-01-2011 2


Erhvervsuddannelser • Ændringer i begrænsningstekster • Markering af uddannelser med pladsbegrænsning 13-01-2011 3


Hf 13-01-2011 4


Internationale gymnasiale uddannelser 13-01-2011 5


Unge med særlige behov og Egu • Skemaet til unge med særlige behov og Erhvervsgrunduddannelse (egu) er delt i to skemaer. 13-01-2011 6


10. klasse 13-01-2011 7


10. klasse 13-01-2011 8


Andre aktiviteter 13-01-2011 9


Andre aktiviteter 13-01-2011 10


Ungepakke 2: konsekvenser i Optagelse.dk • Vejleder har hovedansvaret • Parathedsvurdering • Værktøj: Opmærksomhedslister 13-01-2011 11


Tre perioder • Periode 1: før 1/3 – vejledning • Periode 2: før 1/5 – afklaring • Periode 3: efter 1/5 – afhentning Ungepakken 13-01-2011 12


Vejleder forside 13-01-2011 13


Elevoversigt 13-01-2011 14


Personlige oplysninger 13-01-2011 15


Karakterer 13-01-2011 16


Grundlag 13-01-2011 17


13-01-2011 18


Uddannelser 13-01-2011 19


Parathedsvurdering 13-01-2011 20


Parathedsvurdering med kommentarer 13-01-2011 21


Forældres vurdering 13-01-2011 22


Underskrifter 13-01-2011 23


Historik 13-01-2011 24


Elevoversigt 13-01-2011 25


Udskrift • Skemabaseret • Indholdsbaseret 13-01-2011 26


Fordelingsalgoritmen • Hvis ansøgers første ønske er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse eller ”Anden” aktivitet, så sendes ansøgningen stadig straks til ”Andet”-fanen. Dem skal UU håndtere i perioden fra 1/3 og altså også efter 1/5. Ganske som i dag. • Hvis ansøger vurderes uddannelsesparat i forhold til første ønske, sendes ansøgningen som i dag straks til modtagende institution • Hvis ansøger ikke vurderes uddannelsesparat i forhold til første ønske, sendes ansøgningen til den nye ’opmærksomhedsliste hos UU i ansøgers hjemkommune • … eud med pladsbegrænsning … 13-01-2011 27


Fordelingsalgoritmen, 2. del • Hvis ansøger vurderes uddannelsesparat i forhold til første ønske, men uddannelsen er en erhvervsuddannelse med begrænset antal pladser, kigges efter højeste ønske uden adgangsbegrænsning • Hvis ansøger vurderes uddannelsesparat i forhold dette ønske, sendes ansøgningen videre til modtagende institution på første ønske. Der vil være noget at falde tilbage på. • Hvis ikke ansøger vurderes uddannelsesparat i forhold dette ønske, sendes ansøgningen både til den nye ’opmærksomhedsliste hos UU i ansøgers hjemkommune og til (opmærksomhedslisten(?) på) modtagende institution på første ønske . • Hvis alle ønsker er med begrænsede antal pladser, sendes ansøgningen videre til modtagende institution på første ønske. 13-01-2011 28


UU-Center modtager rollens forside 13-01-2011 29


Opmærksomhedslisten (UU medarbejder) 13-01-2011 30


Parathedsvurdering (UU medarbejder: Første behandling) 13-01-2011 31


UU opmærksomhedsliste 13-01-2011 32


Opmærksomhedsliste hos institutionen 13-01-2011 33


Parathedsvurdering (UPV afholder: Behandles af UPV afholder(e)) 13-01-2011 34


UU opmærksomhedsliste 13-01-2011 35


Parathedsvurdering (UU medarbejder: Afventer godkendelse) 13-01-2011 36


Parathedsvurdering (UU medarbejder: Underskriv og send til afhentning) 13-01-2011 37


Parathedsvurdering (UPV afholder vurderer elev/ansøger ikke parat) 13-01-2011 38


Elevens oprindelige valg 13-01-2011 39


Parathedsvurdering (UU-Center medarbejder kommenterer på dette) 13-01-2011 40


Parathedsvurdering (Omprioriterer uddannelsesønsker) 13-01-2011 41


Historikken efter ændringer 13-01-2011 42


Tidsplan • Udbudsredigering, elevlister med grundlag: uge 43 • Valg af ønsker, kommentering mv: ultimo januar 2011 • Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse – hvordan? Side 14-15 13-01-2011 43


1.0. NemID DanID udmeldinger • Muligt at udstede MOCES1- signaturer (gamle medarbejdersignaturer) frem til september 2011, men ikke for nye institutioner/ kommuner efter 9.marts 2011, som får den nye LRA udstedelsesfunktion (nyt begreb: NemID superadministrator). • Institutioner/kommuner kan valgfrit gå over til MOCES2 medarbejdersignatur efter 9.marts 2011. Folkeskoler, kommuner, fri- og efterskoler mv. kan på et vilkårligt tidspunkt herefter vælge at overgå til MOCES2.


1.1. NemID medarbejdersignatur Optagelse.dk anbefalinger til uddannelsesinstitutionerne • Medarbejderne skal tjekke medarbejdersignaturens udløbsdato og forny dem, hvis de udløber inden 1. august 2011. • Link på Optagelse.dk, som viser brugerne, hvordan man tjekker sin medarbejdersignatur. • Optagelse.dk vil sandsynligvis ikke kunne understøtte MOCES2- softwareløsningen, men vil heller ikke understøtte medarbejdersignatur på nøglekort.


2.0. Håndtering af karakterer 2010/2011 Skoler, som bruger centrale elevadministrative systemer fx KMD-elev og Tabulex. 9. Klasses afgangsprøvekarakterer • I starten af januar 2011 vil skolerne få stillet karakterer fra 9.klasses afgangsprøve til rådighed for 10. klasses elever. Standpunktskarakterer • Skolerne skal inden tirsdag 1.februar 2011 indberette 9.klasses og 10. klasses standpunktskarakterer. Hvis skolen indberetter 2. standpunktskarakter vil det være den, som bliver præsenteret i optagelse ellers vil det være 1. standpunktskarakter. • Skolerne vil senest fredag 11. februar 2011 få stillet standpunktskarakterne til rådighed i Optagelse.dk.


2.1. Decentrale elevadministrative systemer fx EDB- Brugsen, Dansk skoledata mv. • 9. klasses afgangsprøver og standpunktskarakterer. • Skolerne kan selv bestemme, hvornår de vil indlæse 9.klasses afgangsprøvekarakter og standpunktskarakterer fra deres administrative system til Optagelse.dk, men skal blot være opmærksomme på deadlines. • Til næste år vil det være muligt at bruge webservice til håndtering af karakterer i Optagelse.dk og dermed fleksibelt bestemme, hvornår skolen vil sammenknytte elevoplysninger og karakterer.


Kontakt • Steen Navntoft: sna@uni-c.dk • Tobias Thisted: tot@uni-c.dk • Jan Toksvig: jto@uni-c.dk’ • UNI-C Support: support@uni-c.dk Telefon: 8937 6535 13-01-2011 48

More magazines by this user
Similar magazines