Danica Link - Danica Pension

danicapension.dk

Danica Link - Danica Pension

Danica Pension

Parallelvej 17

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 70 11 25 25

Fax 45 14 96 16

www.danicapension.dk

DANICA LINK

– DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING

Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, CVR-nr. 25 02 06 34, København DK

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, CVR-nr. 24 25 61 46, København DK

DAN92000 · 2013.06


2 DANICA LINK

DANICA LINK 3

DANICA LINK

De fleste har en drøm om, hvordan

deres seniortilværelse skal

forme sig. Og mange har i dag

en pensions opsparing, fordi de

ved, at det er en god ide at spare

så meget som muligt op – så der

også bliver råd til at op fylde drømmen.

Men hvor aktivt ønsker du at tage

del i investeringen af din pension?

Hører du til dem, der gerne vil

have indblik i og indflydelse på

dine investeringer i aktier og obligationer,

er Danica Link noget for

dig. Her får du overblik, og du kan

aktivt følge med i, hvordan pengene

placeres.

Danica Link kan oprettes både af

private kunder og som firmapension.

I brochuren her kan du læse mere

om de muligheder, du får med

Danica Link.


4 DANICA LINK

DANICA LINK 5

FLEKSIBILITET

ER NØGLEORDET

Ideen bag Danica Link er fleksibilitet.

Det betyder, at du selv vælger,

hvordan dine pensionsmidler skal

investeres. Du tager selv ansvaret

for din pensionsopsparing og får

på den måde et afkast, der varierer

– alt efter hvordan kurserne

udvikler sig, og hvor stor en risiko

du løber.

To valgmuligheder

Du kan vælge mellem Danica Link

med Danica Valg, hvor vi investerer

for dig, og Danica Link med

Selv Valg, hvor du selv investerer.

Uanset om du vælger Danica Valg

eller Selv Valg, er du ikke bundet

af dit valg. Du kan når som helst

skifte, så dit investeringsvalg hele

tiden afspejler dit ønske.

Uanset om du selv plejer din

opsparing eller overlader det til

os, bliver pengene investeret i

investeringsforeningsafdelinger.

Vi samarbejder med nogle af de

førende fondsforvaltere i Danmark

og globalt. Det er en garanti for

seriøsitet og giver et stort udvalg

af afdelinger.

Har du spørgsmål om Danica

Link, er du altid velkommen til at

ringe på 70 11 25 25 og tale med

vores rådgivere.

Danica Valg

Med Danica Valg får du alle fordelene

ved Danica Link, men overlader

investeringerne til os. Vi investerer

din opsparing ud fra dine

forventninger til afkast og risiko.

Investeringsgrupper

Du kan vælge mellem forskellige

investeringsgrupper, der har en

forskellig fordeling mellem aktier

og obligationer – og dermed forskelle

i forventet afkast og risiko.

Men du kan naturligvis skifte mellem

investeringsgrupperne, som

det passer dig.

Se hvilke investeringsgrupper vi

tilbyder på danicapension.dk. Her

kan du også læse mere om investeringsgrupperne.


6 DANICA LINK

DANICA LINK 7

GODE RÅD,

FØR DU INVESTERER

Selv Valg

Danica Link med Selv Valg er til

dig, der ønsker direkte indflydelse

på, hvordan din pensionsformue

investeres. Du angiver en procentvis

fordeling af, hvordan du

ønsker, dine indbetalinger skal

fordeles på de enkelte investeringsforeningsafdelinger.

Du bestemmer

Du vælger selv den eller de

afdelinger, der opfylder dine forventninger

til afkast og risiko. De

afdelinger, du kan investere i, er

for eksempel sat sammen på baggrund

af geografiske områder,

obligationernes løbetid m.v.

Du skræddersyr din helt individuelle

investeringssammensætning

i dit Danica Link-depot, og du kan

når som helst ændre sammensætningen.Vores

samarbejdspartnere

giver dig adgang til et stort udvalg

af in ve steringsforeningsafdelinger.

Afdelingerne er nøje udvalgte og

overvåges løbende af specialister

i investering.

Klik ind på danicapension.dk/

danica_link under Selv Valg og

få en nærmere beskrivelse af de

afdelinger, der udbydes under

Danica Link, og deres investeringer,

risiko og historiske afkast. Du

kan også sammenligne de forskellige

afdelingers resultater.

Der er en sammenhæng mellem

afkast og risiko. Derfor kan du

ikke forvente en meget større forrentning

af dine penge uden samtidig

at påtage dig en høj risiko.

Historisk er der højere risiko ved

at investere i aktier end i obligationer.

En tommelfingerregel er,

at jo kortere tid der er, til du skal

på pension, jo mindre risiko bør

du tage. Det er også en god ide at

sprede investeringerne over flere

forskellige investeringsforeningsafdelinger.

Det gælder især, når

du investerer i afdelinger, der er

karakteriseret ved en høj risiko.

Du skal være opmærksom på, at

der i de fleste afdelinger med investering

i udenlandske værdipapirer

også kan være en risiko på

valutakursen ud over den risiko,

der ellers er ved at investere i de

enkelte værdipapirer.

Har du spørgsmål i forbindelse

med dine investeringer, tilbyder

vi gratis råd og vejledning på

70 11 25 25.

Du kan også få tilknyttet din egen

personlige investeringsrådgiver

mod betaling.

Strakshandel

Som de førende på det danske

marked tilbyder vi strakshandel

for en række investeringsfonde,

hvor du løbende kan indtaste dine

salgs- og købsordrer.

Du kan strakshandle via netpension

på danicapension.dk og i

Danske Netbank alle hverdage

mellem klokken 10 og 22 eller i

det omfang, vores samarbejdspartnere

stiller en strakskurs.


8 DANICA LINK

DANICA LINK 9

AFKAST

OG RISIKO

Stabilt afkast – lav risiko

Vælg hovedsageligt obligationsafdelinger,

der er baseret på korte

eller mellemlange danske obligationer.

Kombiner eventuelt med

en mindre del i andre typer obligationer

samt i aktieafdelinger,

som investeres i et bredt udsnit

af internationale aktier. Anbefales

især, hvis du skal på pension om

forholdsvis få år.

Højere forventet afkast

– middel risiko

Vælg en kombination af afdelinger,

der er sat sammen af ca. 50 procent

obligationsafdelinger og ca.

50 procent aktieafdelinger. Obligationsdelen

bør overvejende bestå

af mellemlange og lange danske

obligationer, der kan suppleres

med erhvervsobligationer og internationale

stats- og realkreditobligationer.

Aktiedelen bør sammensættes af

flere forskellige aktieafdelinger,

så størstedelen er investeret i

et bredt udsnit af internationale

aktier. I disse afdelinger svinger

kurserne mere, men på langt sigt

er afkastet sædvanligvis bedre.

Anbefales især, hvis der er 10 år

eller mere, til du skal på pension.

Højt afkast – høj risiko

Vælg hovedsagligt afdelinger,

der er baseret på investeringer i

aktier, og lad obligationsafdelingerne

udgøre en mindre andel.

Aktieinvesteringerne bør overvejende

sammensættes af brede

aktie-afdelinger, der investerer i

internationale aktier. Kom biner

med specialiserede aktieafdelinger,

som investerer i forskellige

brancher – for eksempel teknologi

og healthcare eller lande og

geografiske regioner, så som Østeuropa

og Fjernøsten.

Anbefales især, hvis du er indstillet

på at følge dine investeringer

tæt og er villig til at acceptere

større udsving. Desuden bør der

være mere end 15 år, til du skal

på pension, da store udsving i

aktiekursen som regel udjævnes

over længere tid.


10 DANICA LINK

DANICA LINK 11

GARANTI

FOR DIN UDBETALING

Med Danica Link kan du investere

dine indbetalinger i investeringsforeningsafdelinger

og samtidig

sikre dig mod kurstab. Det gør du

ved at vælge en udbetalingsgaranti.

Garanti for din udbetaling

Vælger du en udbetalingsgaranti,

er du sikret mindst 95 procent af

dine indbetalinger, når du bliver

pensioneret – uanset hvordan

dine investeringer forløber. Før

de 95 procent beregnes, trækker

vi omkostninger og betaling for

garanti og forsikringsdækninger

fra.

Ved et positivt afkast fra dine

investeringer, forhøjes din garante

rede udbetaling med 95 procent

af afkastet efter omkostninger mv.

en gang om året. Denne procedure

gentages hvert år, og din garanterede

udbetaling kan ikke senere

sættes ned, hvis du får et negativt

afkast. Et eventuelt negativt afkast

bliver dog modregnet i senere års

positive afkast.

Når du går på pension

Du skal være opmærksom på, at

udbetalingsgarantien er knyttet til

det aftalte pensionstidspunkt. Hvis

du flytter din pensionsopsparing

eller får den udbetalt før det aftalte

pensionstidspunkt, falder udbetalingsgarantien

væk.

Et stykke tid før det aftalte pensionstidspunkt

omlægges den

opsparede værdi gradvist til en

omlægningsafdeling, der primært

er baseret på korte obligationer.

Hvis værdien af din opsparing på

pensionstidspunktet er større end

det garanterede beløb, vil du altid

få en udbetaling baseret på værdien

af din opsparing.

De præcise regler for udbetalingsgarantien

står i investeringsbetingelserne

og i den dækningsoversigt,

du får, når du opretter Danica

Link.

Investeringsmuligheder

ved garanti

Når du har valgt en udbetalingsgaranti,

er der nogle begrænsninger

i dine investeringsmuligheder

af hensyn til lovgivning og risikospredning.

Dem kan du læse mere

om på danicapension.dk.


12 DANICA LINK

DANICA LINK 13

ANDRE VALG

Hvordan skal din

opsparing udbetales?

Når du vælger Danica Link som

opsparingsform, skal du samtidig

tage stilling til, hvordan du vil have

pengene udbetalt – det vil sige,

om du ønsker en aldersopsparing,

en ratepension eller en livrente.

Alt afhængig af produktet er der

forskellige skatteregler knyttet til

både ind- og udbetalinger. Hvilke

regler der gælder, kan du få oplyst

hos os i Danica Pension.

Suppler med de rigtige

forsikringer

I Danica Pension synes vi, det

er vigtigt at være dækket rigtigt

– også mens du er på arbejdsmarkedet.

Derfor tilbyder vi, at

du samtidig med Danica Link kan

oprette en række forskellige forsikringer

som for eksempel dækning

ved tab af erhvervsevne, dækning

ved visse kritiske sygdomme

og Danica Sundhedssikring. Du

beslutter selvfølgelig selv, hvilke

forsikringer du vil købe, og hvor

store de skal være. Det vigtigste

er blot, at du og din familie altid er

dækket i forhold til jeres behov. Du

kan læse mere om de enkelte forsikringer

på danicapension.dk.


14 DANICA LINK

DANICA LINK 15

DIREKTE ADGANG

TIL DANICA LINK PÅ NETTET

Du kan altid følge dine investeringer

og udviklingen af din pensionsformue

i Danica Link via

netpension på danicapension.dk

og i Danske Netbank. Det gælder,

uanset om du har Selv Valg eller

Danica Valg. Det er også her, du

kan se alle dine forsikringer, som

for eksempel dækning ved tab af

erhvervsevne.

Hvis du opretter Danica Link med

Selv Valg, kan du gennem netpension

eller Danske Netbank handle

direkte på dit Danica Link-depot.

Med netpension ved du altid, hvordan

det går med dine investeringer.

Hele døgnet. Helt enkelt.

Har du ikke selv adgang til internettet,

kan du kontakte os.

TJEK INVESTERINGSBETINGELSERNE

Du kan læse de præcise vilkår for,

hvordan Danica Link fungerer i

”Investeringsbetingelser for

Danica Link”.

Se dem på danicapension.dk, eller

ring til os.

More magazines by this user
Similar magazines