Resultatkontrakt 2012-2015 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Resultatkontrakt 2012-2015 - Søfartsstyrelsen

Bilag 2. Måling af de strategiske målsætninger

Sikre skibe, sundhed og miljø

Regelfastsættelse og politikudvikling

Strategiske

Inden udgangen af 2014 er der i regi af IMO godkendt et obligatorisk

målsætninger

internationalt regelsæt for sejlads i arktiske farvande.

Der skal være en bindende regulering af skibsfartens CO 2 -udledning, som

effektivt medvirker til at reducere den globale CO 2 -udledning, og som samtidigt

sikrer ensartede konkurrencevilkår.

Løbende

opfølgning

Endelig opgørelse

Data, der ligger til

grund for opgørelse

Håndhævelse

Strategisk

målsætning

Løbende

opfølgning

Endelig opgørelse

Data, der ligger til

grund for opgørelse

Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som

forelægges på direktionsmøder.

Endelig opgørelse af den strategiske målsætning om et obligatorisk regelsæt for sejlads i

arktiske farvande foretages i Søfartsstyrelsens årsrapport for 2014.

Endelig opgørelse af den strategiske målsætning om en bindende regulering af global

CO 2 -udledning er ikke fastlagt.

Mødemateriale og officielle dokumenter fra FN’s søfartsorganisation IMO relateret til

hhv. Polarkoden og CO 2 -regulering.

Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være

Qualship nation i USCG.

Hyppigheden af arbejdsulykker skal til stadighed være for nedadgående.

Der må ikke forekomme fiskeskibsforlis, hvor årsagen kan henføres til

uanmeldte ombygninger.

Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som

forelægges på direktionsmøder.

Endelig opgørelse er ikke fastlagt.

Årsrapporter fra Paris-MoU og Tokyo-MoU, Søfartsstyrelsens opgørelse over

arbejdsulykker, rapporter fra Den Maritime Havarikommission vedr. søulykker.

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Politikudvikling, systemudvikling og regelfastsættelse

Strategisk

Det automatiske identifikationssystem (AIS netværk) udvikles fortsat med henblik på

målsætning

at styrke mulighederne for at analysere skibstrafikken og dermed optimere

afmærkningens antal, placering og udformning til gavn for sejladssikkerheden.

I samarbejde med nationale og internationale aktører styrkes den forebyggende

sejladssikkerhed i arktiske farvande, herunder de grønlandske.

Gennem standardisering af systemer til navigation, dataudveksling og

kommunikation skal sejladssikkerheden styrkes og administrative byrder lettes.

Løbende

opfølgning

Endelig opgørelse

Data, der ligger til

grund for

opgørelsen

Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som

forelægges på direktionsmøder.

Endelig opgørelse af de strategiske målsætninger er ikke fastlagt.

Strategisk mål vedr. samarbejde med nationale og internationale aktører

Materiale fra bilaterale, nationale og internationale møder relateret til sejladssikkerhed i

Arktis.

17

More magazines by this user
Similar magazines