Eksamineret offentlig controller

files.conferencemanager.dk

Eksamineret offentlig controller

ØKONOMIFORUM • DEDIKERET VIDEN TIL ØKONOMIFUNKTIONEN

Eksamineret

offentlig controller

ANVENDELSESORIENTERET TRÆNING I OFFENTLIG CONTROLLING

• Få et proaktivt mindset som strategisk sparringspartner

• Kvalificering og implementering af omkostningsoptimerende tiltag

• Træning i aktivitetsbaseret budgettering

ØKONOMIFORUM ∙ DEDIKERET VIDEN TIL ØKONOMIFUNKTIONEN


CIMA-AKKREDITERET UDDANNELSE

Eksamineret

offentlig controller

• Få værktøjer til effektiv offentlig økonomistyring

• Styrk den forretningsorienterede ledelsesrapportering

• Få indblik i omkostningsminimering og intelligente besparelser

• Få et proaktivt ”mind-set” som strategisk sparringspartner

med fokus på forretningen

Indhold og udbytte

Der stilles skarpt på økonomistyringens fundament samt

udformning af en rapportering, der understøtter og opgraderer

ledelsens strategiske beslutningsgrundlag.

Uddannelsesforløbet henvender sig til dig med erfaring indenfor

økonomistyring. Du ønsker at få specifik viden om og

indsigt i, hvordan du som offentlig controller kan tilføre værdi

til kerneydelserne.

Forløbet er opbygget efter optimale indlæringsprincipper,

hvor du som deltager skifter mellem teori, praksis i form af

cases og øvelser, feedback og gæste indlæg fra det offentlige.

I alt fire dages intensiv træning, uddannelse og feedback som

afsluttes med en skriftlig eksamen.

Målgruppe

Controllere, økonomimedarbejdere, økonomiansvarlige, som

er beskæftiget med økonomistyring og controlling i offentlige

organisationer.

‘Hvad siger deltagerne

”For en gangs skyld et kursus, der både er yderst relevant og samtidig har et meget højt fagligt

udbytte. Jeg vil varmt anbefale det til andre, der arbejder med ledelsesbetjening og -sparring.”

Terkel Rørkær Sigh, PA for vicedirektør, AU Studieadministration

CIMA-akkrediteret Uddannelse

Eksamineret offentlig controller (EOC), er akkrediteret efter CIMA’s (The Chartered Institute

of Management Accountant), standarder for “Continuing Professional Development”. CIMA

repræsenterer mere end 168.000 medlemmer i 161 lande i verden. CIMA er verdens førende

professionelle institut indenfor uddannelse indenfor regnskab og økonomistyring.

ØKONOMIFORUM ∙ DEDIKERET VIDEN TIL ØKONOMIFUNKTIONEN


ANVENDELSESORIENTERET TRÆNING

Se hele programmet på

www.offentligcontroller.dk

Modul 1 Modul 2

Økonomistyring og budgettering med fokus

på kerneydelserne

Dag 1

Introduktion til New Public Management og økonmistyring/regnskab

v/ Professor Peter Skærbæk, CBS

Offentlig økonomistyring - omkostninger i teori og praksis

• Fra udgiftsbaseret til omkostningsbaseret økonomistyring

• Begrænsning af det økonomiske råderum

• Aktivitetsbudgettering som styringsværktøj

v/ Professor Peter Skærbæk, CBS

Budgettering - en del af økonomistyringen

• Budgettering – indhold og proces

• Klassisk budgettering

• Beyond budgetting

v/ Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Dag 2

• Mål- og resultatstyring - også en del af økonomistyringen

• Hvorfor mål- og resultatstyring?

• Etablering af mål – oppefra og ned eller nedefra og op?

• Værktøjer: Opgavehierarki og styringshierarki

v/ Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Gæsteindlæg fra Ascendi:

Økonomistyring af større projekter

Økonomistyring af større og især større it-projekter har de

senere år vist sig at være en udfordring. Susan Moestrups

indlæg vil omfatte struktur og indhold i økonomistyringen af

større projekter inkl. inddragelse af en case.

v/ Projektleder Susan Moestrup, Ascendi A/S

Økonomistyring

• Fra finansiel styring over aktivitets- og ressourcestyring til

mål- og resultatstyring

• Kvalificeret budgetopfølgning og kobling mellem budgettering,

mål- og resultatstyring

• Ledelsesrapportering – væsentligt, relevant og vedkommende?!

• Strategisk økonomistyring som (nyt) fokus

v/ Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Controlling - analyse og forretningsstyring

Dag 1

Controlling

• Hvad er controlling?

• Strategisk versus operationel controlling

• Controlling uden controller

v/ Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Gæsteindlæg fra Økonomistyrelsen: Den store udfordring:

Kompleksiteten i offentlig økonomistyring

• Intern opdeling

• Intern budgettering

• Intern kontrol

• Intern risikostyring

v/Kontorchef Erik Hammer, Moderniseringsstyrelsen

Controlleren som strategisk sparringspartner med fokus

på forretningen

• Forretningsorientering

• Strategisk indsigt

• Kommunikation og salg af ”controlling” til organisationen

• Kundepleje

v/ Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Dag 2

Effektiv omkostningsbekæmpelse

• Analyse af omkostningsstrukturen

• Kvalificering af omkostningsoptimerende tiltag

• Implementering af omkostningsoptimerende tiltag

• Husk kommunikationen!

v/ Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Forretningsorienteret ledelsesrapportering

• Væsentlig, relevant og vedkommende ledelsesrapportering

• Ledelsesinformationssystemer – understøttende eller tidsrøveri?

• Etablering af ledelsesrapportering – med fokus på kerneydelserne

• Kvalificering af ledelsens strategiske beslutningsgrundlag

v/ Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Dag 3

Årsregnskaber og deres strategiske effekter

v/ Professor Peter Skærbæk, CBS

Offentlig sektor – styringsforskelle og -ligheder:

Statslig, kommunal og selveje sektoren

v/ Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Eksamen

ØKONOMIFORUM Gæsteindlæg fra: ∙ DEDIKERET VIDEN TIL ØKONOMIFUNKTIONEN


EKSAMINERET OFFENTLIG CONTROLLER

RABAT

Tilmeld dig før 10. august

og spar kr. 2.500,-

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27 B, 1401 København K

Modul 1: 12. og 13. november 2012

Modul 2: 11. og 12. december 2012

Eksamen: 13. december 2012.

Pris

Kr. 24.990,00 ekskl. moms. I prisen indgår morgenmad,

frokost, undervisning, uddannelsesmappe og eksamen.

Tilmeld 3 for 2!

3-for-2 rabatordning

Er I to kollegaer, der skal på samme kursus, har I mulighed

for at invitere en tredje deltager med gratis. Du kan også

bruge 3-for-2 rabatten, hvis du tilmelder dig tre forskellige

arrangementer, så får du det billigste gratis. På denne måde

kan du frit sammensætte en kompetencepakke.

Betaling

Kurset eller uddannelsen betales ved modtagelse af faktura.

Medmindre andet er nævnt i kursusbeskrivelsen, dækker

beløbet samtlige undervisningsmaterialer samt forplejning.

Tilmelding

Der findes tre hurtige måder, hvorpå du kan tilmelde dig

Økonomiforums kurser, uddannelser eller konferencer. Du kan

enten gå ind på vores hjemmeside på www.okonomiforum. dk,

sende en mail til tilmeld@okonomiforum.dk eller ringe på telefon

70 25 60 85.

Uddannelsesansvarlig

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at

kontakte Joachim Kattrup på telefon 60 21 60 85 eller sende

en mail til jk@okonomiforum.dk

Undervisere på uddannelsen

Fagansvarlig:

Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Tina har mere end 15 års erfaring med styring, controlling og revision i den statslige sektor bl.a. fra

Rigsrevisionen, Økonomistyrelsen og SKAT. Hendes gode samarbejdsevner kombineret med en høj faglighed

inden for regnskab og økonomi gør Tina til en stærk underviser og samarbejdspartner. Dette har mange

statslige styrelser såvel som departementer værdsat gennem flere år.

Professor Peter Skærbæk, Copenhagen Business School

Peter Skærbæk er professor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School. Han har

i mange år forsket og undervist i den offentlige sektors økonomistyring og revision. Han har i sin forskning

fulgt udrulningen af New Public Management startende med et nu klassisk studie af Det Kongelige Teaters

økonomistyring, over implementering af økonomisystemer i Forsvaret og Politiet, ligesom han har forsket i

økonomistyringens adfærdsmæssige konsekvenser og sammenhængen mellem strategi og økonomistyring.

Gæsteindlæg:

Kontorchef Erik Hammer, Moderniseringsstyrelsen

Projektleder Susan Moestrup, Ascendi A/S

3 hurtige måder at tilmelde sig på

ØKONOMIFORUM ∙ DEDIKERET VIDEN TIL ØKONOMIFUNKTIONEN

www.okonomiforum.dk tilmeld@okonomiforum.dk +45 7025 6085

More magazines by this user
Similar magazines