finanslov2014

chrissnoesgaard

finanslov2014

pct., så langt flere familier har mulighed for at vælge en fri- eller privatskole. Samtidig ønsker vi, at der

etableres flere fripladser på skolerne, som skal komme særligt trængende familier til gavn. Samlet set

vil vi afsætte 500 mio. kr. til at hæve koblingsprocenten og sikre flere fripladser.

SOCIALT FRIKORT

For nogle mennesker er den bedste terapi at føle sig værdsat og være i stand til at bidrage. Derfor vil

Liberal Alliance give de mest udfordrede borgere et særligt socialt frikort, som gør det muligt at arbejde

skattefrit på en helt ubureaukratisk måde i en begrænset periode. Det skal give mulighed for at søge

kortvarig beskæftigelse, eksempelvis på dagsbasis, mod kontant betaling. En sådan form for beskæftigelse

giver plads til, at der er dage, hvor man er hårdt ramt af angst, udmattet af den træthed som man som

hepatitis- eller hiv-smittet kan overvældes af, eller har voldsomme smerter. Omvendt vil det også være

muligt at lave en konkret aftale om for eksempel at feje fortovet eller skovle sne foran en butik eller bistå

caféerne med at sætte stole og borde ud og tilbage, når overskuddet for den enkelte er der.

Et socialt frikort vil reelt udvide arbejdsmarkedet, så de svært udsatte, som i dag er langt fra

arbejdsmarkedet, tør nærme sig det igen på en for dem håndterlig måde. Målgruppen for et socialt

frikort kan være dem, som er omfattet af servicelovens § 81 (udsatte voksne), og senest hvert halve år

kan der, forud for eventuel genbevilling af socialt frikort, holdes et statusmøde, hvor man vurderer, om

den pågældende nu vil være i stand til at påtage sig arbejde på ordinære vilkår.

FASTE LÆGER

Beboerne på landets plejehjem vil få meget bedre lægehjælp og slippe for flere tusinde indlæggelser,

hvis hvert plejehjem fik tilknyttet en fast læge. Det viser et forsøgsprojekt på syv plejehjem i fem

kommuner, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har evalueret på. I forsøgsperioden

blev antallet af indlæggelser på de syv plejehjem nedbragt med mere end 250 om året, og hvis

det resultat overføres til alle plejehjem, så vil det ifølge SFI være muligt at nedbringe antallet af

indlæggelser med flere tusinde og dermed spare mere end 232 mio. kr. i løbet af 18 måneder.

På baggrund af de gode resultater har regeringen sagt, at den vil arbejde på at udbrede ordningen med

faste læger til alle plejehjem i Danmark. Det støtter Liberal Alliance, men vi mener allerede, at dette arbejde

6

Similar magazines