Jens Thordrup

toef.dk

Jens Thordrup

Status på ITS-området i DK

› Ingen tegn på implementering af EU's ITS-handlingsplan og -direktiv

www.regjeringen.no: "Danmark har i svært liten grad deltat i eCall utviklingen"

› Ingen politisk stillingtagen til en dansk strategi for ITS (fra ITS-udviklingsforum)

› Der savnes et aktivt organ med hjemmel og pligt til at koordinere:

› ansvaret for trafikken i byområder og på motorveje

› den strategiske udvikling inden for brug af ITS i et samarbejde mellem staten,

kommunerne, trafikselskaberne, politiet og andre interessenter

6

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV

More magazines by this user
Similar magazines