STORT TEMA: Alle har noget at bidrage med - ADHD: Foreningen

adhd.dk

STORT TEMA: Alle har noget at bidrage med - ADHD: Foreningen

ADHD-foreningen og projektet

”Kærlighed i Kaos”

– et forældretræningsprogram

Forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos er

udviklet af ADHD-foreningen i 2010 og pilottestet

i 2011. Programmet består af et kursusforløb, hvor

forældrepar til børn med ADHD på 3-9 år mødes

en gang om ugen i 12 uger under ledelse af to frivillige

forældretrænere. De forældre, der har deltaget,

oplever, at de får bedre forældrekompetencer, en

nemmere hverdag, færre konflikter og gladere børn.

På den baggrund har ADHD-foreningen fået støtte

af TrygFonden til at teste kurset videnskabeligt i et

samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter

for Velfærd.

Undersøgelsen gennemføres som et såkaldt randomiseret,

kontrolleret forsøg. Ca. 130 familier udfylder

et spørgeskema om deres familieliv og barnets

adfærd og trivsel. Baseret på en lodtrækning fordeles

de herefter i to grupper. Den ene gruppe tilbydes

kurset i begyndelsen af 2014, mens den anden gruppe

tilbydes kurset i slutningen af 2014. Undervejs måles

der jævnligt hos begge grupper. Den reelle effekt af

kurset kan derfor måles ved løbende at sammenligne

besvarelser fra forældrene i de to grupper.

ADHD-foreningen vil køre kurserne i foreningens

lokalafdelinger rundt om i landet. Programmet

ledes af frivillige forældretrænere med

en professionel baggrund, som bliver

efteruddannet i programmet af

ADHD-foreningen. Forældrene

mødes på en hverdagsaften

i 2½ time, og der vil være mulighed

for støtte til pasning af børnene

imens. Enlige forældre kan

deltage på kurset sammen med

en anden nærtstående voksen, fx

en mor, søster eller ven. Forældrene

undervises blandt andet i ADHD hos

børn, anerkendelse, positiv

kommunikation, konflikthåndtering

og strukturering af

dagligdagen.

Projektet indledtes den 1. marts i år og løber

frem til sommeren 2015. Hvis der kan dokumenteres

en positiv effekt, er det ADHD-foreningens ønske

herefter at kunne forankre forældretræningen lokalt

og gøre den tilgængelig for forældre til børn med

ADHD på 3-9 år. Således får forældre mulighed for

på egen hånd at vælge en forebyggende indsats med

dokumenteret effekt – på et tidligt tidspunkt.

For yderligere information om selve projektet

kontakt projektleder Anna Furbo Rewitz på tlf. 53

72 99 09 eller på mail afr@adhd.dk

KiK-piloter søges

For at kunne gennemføre Kærlighed i Kaos-projektet

i Storkøbenhavn, har vi brug for frivillige tovholdere

– vi kalder dem KiK-piloter. Vil du være med i et

spændende forskningsprojekt og hjælpe til med at

skaffe gratis forældretræning til familier i dit lokalområde

– og har du ekstra tid og kræfter, så har du

nu muligheden for at blive KiK-pilot.

Hver lokalafdeling skal bruge to frivillige KiKpiloter,

som vil være behjælpelige med den praktiske

afholdelse af de to kursusforløb, der starter i hhv.

januar og september 2014. Det drejer sig om at uddele

brochurer, finde lokaler, bestille mad, lave kaffe etc.

ADHD-foreningen Storkøbenhavn hjælper KiKpiloterne

med info og spørgsmål under forløbet –

KiK-piloten står for det praktiske.

Hvis du er interesseret eller har yderlige spørgsmål

omkring det praktiske, er du velkommen til at

kontakte ADHD-foreningen Storkøbenhavn på

storkbh@adhd.dk.

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 9

More magazines by this user
Similar magazines