65 millioner kroner for ingenting - Jørn Thomsen Elbo

infolink.elbo.dk

65 millioner kroner for ingenting - Jørn Thomsen Elbo

P

STOP

STOP

STOP

65 millioner

kroner for ingenting

STOP STOP STOP

Der bliver ikke færre lukkedage i daginstitutionerne i 2009, selvom

kommunerne har fået 65 millioner til at opfylde regeringens løfter.

Pengene er nemlig forsvundet i den store kommunale kasse.

STOP

ST

Af Anette Kruhøffer

Næsten otte ud af ti kommuner melder om flere eller et uændret antal

lukkedage i deres daginstitutioner i 2009. Det viser en undersøgelse

som Vilstrup/Synovate har foretaget for BUPL og FOA.

Det begyndte ellers så godt

I forbindelse med regeringens kvalitetsreform fra august 2007 blev

danske forældre stillet i udsigt, at lukkedage skulle afskaffes på almindelige

hverdage. Men sådan bliver det ikke. FOA og BUPL har undersøgt

kommunernes planer for næste år. Undersøgelsen viser, at

syv procent af kommunerne melder om flere lukkedage til næste år.

Syv ud af ti kommuner melder om et uændret antal lukkedage. Undersøgelsen

er gennemført af analysefirmaet Vilstrup/Synovate i oktober

måned 2008. Det billede hænger dårligt sammen med, at der i

sommeren blev afsat 65 millioner kroner til at nedbringe antallet af

lukkedage i de danske daginstitutioner. Aftalen blev indgået af regeringen

og kommunerne som en del af en større aftale om kommunernes

økonomi for 2009.

Dækker huller i den kommunale økonomi

Ifølge beregninger fra Kommunernes Landsforening (KL) skulle der

være penge nok til, at alle kommuner kunne afskaffe en lukkedag

næste år. Det sker ikke. Ifølge Formanden for KL’s børne- og kulturudvalg,

Jørn Sørensen (R) er de 65 millioner kroner blevet anvendt på

kommunernes anstrengte økonomi. Så de kan sagtens være brugt til

alt andet end at nedbringe antallet af lukkedage.

Men hvad er så meningen med at afsætte 65 millioner kroner til afskaffelse

af løsrevne lukkedage?

”Det er et signal til kommunerne fra regeringen om, at nu har vi udvidet

jeres bloktilskud med 65 millioner kroner. Dermed har I mulighed

for at nedbringe antallet af lukkedage med en om året.”

Men KL har vel indgået en aftale med regeringen?

”Det er rigtigt, ja. Men det er ikke et forslag, der er kommet fra KL.”

At de 65 millioner ikke går til færre lukkedage, er en konsekvens af,

at pengene er en del af det årlige bloktilskud, som kommunerne kan

råde over, som de vil. Det følger af det kommunale selvstyre, forklarer

Jørn Sørensen.

Men kan du forstå, hvis forældrene ser undrende til her?

”Ja, det kan jeg godt. Men det er rent faktisk sådan systemet fungerer.”

Men alligevel er det ofte jer, som bliver stillet til ansvar, når løfterne

ikke bliver til noget?

”Det er rigtigt, og det er også et problem. Der er et problem specielt

der, hvor regeringen og Folketingets partier udsteder nogle løfter,

som kommunerne rent faktisk ikke har mulighed for at leve op til.”

Men hvad kan kommunerne gøre for at få bedre vilkår for at leve op

til løfterne?

”Kommunerne kan ikke gøre andet end det, de gør. Gå ud i debatten

og fortælle, at de løfter som bliver givet før, under og efter forhandlingerne

(om kommunernes budget red.), dem har de altså ikke

nogen mulighed for at leve op til.”

Synes du, I er gode nok til det?

”Nej det er vi ikke, og det bliver vi nok heller aldrig. Det er en svær

opgave, men det er nødvendigt.”

”Det bliver ikke i min tid”

Professor i statskundskab Jørgen Grønnegaard Christensen fra Aarhus

Universitet regner ikke med at opleve, at regeringen holder op

med at afgive løfter på kommunernes vegne i hans egen levetid.

Men det er vigtigt at forstå, at regering og kommuner indgår en årlig

aftale om kommunernes økonomi. For at komme frem til en aftale

STO

BØRNS HVERDAG NR. 1 – februar 2009


OP STOP STOP

TOP STOP STOP STOP

STOP STOP S

STOP

ST

må der studehandles. Angående lukkedagene, så forestiller Jørgen

Grønnegaard Christensen sig, at samtalen er foregået nogenlunde

sådan her: Regeringen, dvs. finansministeren, har sagt: ”Vi har lovet

det her, I skal gøre det”. Så har kommunerne sagt: ”Det vil vi meget

gerne gøre, men så skal der penge med til det”. Så har regeringen

sagt: ”Det kan I også godt få”, og så har kommunerne sagt: ”Vi vil

ha’ det over bloktilskuddet”. Og det særlige ved bloktilskuddet er

som bekendt, at kommunen kan bruge det til, hvad den vil.

P STOP STOP

STOP STOP STOP STOP

Systemet er ikke perfekt, men..

Den kan man sige meget om, mener Jørgen Grønnegaard Christensen:

”Negativt kan man sige, at det kan føre til at politiske debatter,

politiske løfter, der bliver givet på centralt niveau, ikke afspejles automatisk

på det lokale niveau. Det gør de sådan gennemsnitligt set,

men hvordan det sker nede i den enkelte kommune, det kan man

ikke sige noget om. Det kan jo sagtens være, at de 65 millioner faktisk

er kommet daginstitutionerne til gode, men man har bare gjort

det på en lidt anden måde.”

Men noget kunne tyde på, at de ikke er gået til lukkedage?

”Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men sådan er systemet og det

er der ikke noget at gøre ved. Medmindre man vil have en meget

central styring.”

Det, jeg hører dig sige er, at systemet er ikke perfekt, men vi er nødt

til at leve med det.

”Ja, og jeg vil stramme den op og sige, at der ikke findes perfekte systemer.

Så man skal sammenligne de forskellige ordninger og afveje

mod hinanden. Så selvom jeg kan følge tankegangen (at det er en

uoverensstemmelse mellem regeringens løfter og kommunal virkelighed

red.), så er det her ikke så tosset endda.”

Men det er jo ikke første gang, vi oplever det her. Er der ikke et problem

i, at de løfter, som bliver udstedt, ikke bliver indfriet?

”Jo, der kan være et politisk problem i det, forstået på den måde, at

det skaber lidt uklarhed om, hvad der blev lovet, og hvem der har

skylden for at løftet ikke bliver indfriet. På den måde kan man sige,

at der er nogle politiske problemer.”

Så de forsvundne 65 millioner kroner er et resultat af en forhandling,

hvor regeringen gerne ville gøre noget ved lukkedagene og kommunerne

gerne ville have pengene. Over bloktilskuddet, som de selv kan

bestemme over.

Pengene rækker ikke

Noget helt andet er, at pengene slet ikke rækker til at gøre noget alvorligt

ved problemet. I aftalen mellem regeringen og kommunerne

sætter man spot på en meget lille del af de lukkedage, som danske

forældre planlægger sig ud af hvert år. Det mener formanden for

Forældrenes Landsorganisation (FOLA), Lars Klingenberg: ”De 65

millioner vil forslå som en skrædder i helvedet, hvis det var alle lukkedage,

der skulle fjernes”, siger han. I stedet for at se på alle lukkedage,

har man i aftalen mellem regering og kommuner valgt at se på

de ”løsrevne” dage. De løsrevne lukkedage er for eksempel en pædagogisk

dag, hvor institutionen lukker. Ved udelukkede at fokusere

på de løsrevne, har man gjort opgaven mere overskuelig, mener Lars

Klingenberg. Og billigere. Men for FOLA og Lars Klingenberg er det

en strid om ord: ”Vi skelner ikke mellem den ene eller den anden

slags lukkedage, for os er en lukkedag en lukkedag”. Og dem bliver

der altså ikke færre af til næste år, 65 millioner eller ej.

STOP STOP STOP STOP

STOP

ST

BØRNS HVERDAG NR. 1 – februar 2009

More magazines by this user