Et blad for Førtids- og Folkepensionister - Greve Kommune

greve.dk

Et blad for Førtids- og Folkepensionister - Greve Kommune

Dialog


tværs

Marts 2005

Nummer 38

Læs inde i bladet:

Side 3

Leder: Hørte du det

Side 4

Nyt fra Ældrerådet

Side 5

Kultursiden

Side 6

Kære Lise

Side 7

Nyt om aktiviteter

Side 8-9

Portrætsiden

Et blad

for Førtids- og

Folkepensionister

Side 10-11

Notitser om lidt af hvert

Side 12-13

Inger Svane i samtale med

Jan Kristensen og Carsten Weber

Side 14

Nyt om aktiviteter

Side 15

Takstoversigt 2005 -

for ældre og handicappede

Bagside Nyttige adresser

Greve Kommune


Indholdsfortegnelse

Side 3 Lederen

• Hørte du det

Side 4 Nyt fra Ældrerådet

Side 5 Kultursiden

Greve Museum

Greve Bibliotek

• Portalen

Side 6

• Kære Lise

Side 7 Nyt om aktiviteter

• Sikker i trafikken - seniortræf

1. juni 2005

• Rettelse

• Seniorbio forår 2005 i

Portalen

Side 8-9 Portrætsiden

• Axel Weis Bjerrum - altid

smittende positiv og initiativrig

Side 10-11

Notitser om lidt af hvert

• Takster 2005

• Pensionisthåndbogen Pensionist

i Greve Kommune 2005

• Dialog på tværs på lydbånd

• Svømmehallens priser i

Pensionisthåndbogen

• Idrætsfestival 2005

Side 12-13 Portræt

• Inger Svane i samtale med

Jan Kristensen og Carsten Weber

Side 14 Nyt om aktiviteter

• Nyt tilbud til pensionister,

efterlønnere mv. i Askerød

Side 15 Forbrugervejledning

• Takstoversigt

Bagside

• Nyttige adresser

Mobil optikerservice

- en anderledes optikerforretning

Er De pensionist, bor i ældrebolig, på

plejehjem eller har De af anden årsag

svært ved at komme til optikeren, ja så

kommer vi til Dem. Tag telefonen og

ring til Pilborgs mobile optikerservice

på telefon 43601300

Pilborg Optik • Greve Midtby Center 10 E • 2670 Greve

Telefon 43601300 • Telefax 43601307

www.pilborg-optik.dk

HH public relations


LEDEREN

v/Bente Bentsen

Hørte du det

- eller gik du igen glip af en god historie, som de øvrige

tilstedeværende tilsyneladende morede sig meget over.

Måske er du blevet dårlig til at høre. Det

er noget, der kommer snigende ganske

langsomt, og man vænner sig meget hurtigt

til, at verden er dejlig stille. Til

gengæld går det ud over ens familie og

omgivelser, når der skal ses TV eller

høres radio. Så må der skrues op for

lyden, måske endda højt op. Er man i

større forsamlinger, må man ofte (nogen

mener for ofte) sige ”hvabehar”. Måske

hører man det heller ikke anden gang. Så

er det, at mange bare nikker og smiler og

alligevel ikke bliver klar over, hvad der

blev sagt. Man kan blive både meget

ensom og meget isoleret på den måde.

Siger nogen til dig, eller føler du selv, at

hørelsen er blevet noget dårligere, så gå

til ørelæge og få lavet en høreprøve. Man

behøver ikke nogen henvisning fra egen

læge for at gå til ørelæge. Ventetid på en

tid hos ørelæge her i lokalområdet er

oplyst til normalt at være 2-3 uger. Viser

det sig, at du har brug for et høreapparat,

så er det altså ikke verdens undergang –

måske tværtimod. Der findes i dag så

mange gode muligheder for at få et høreapparat,

som fungerer efter hver enkelts

behov. Det hedder sig, at der er lang ventetid,

hvis man skal have det gennem det

offentlige, men alle kan gå til et af de

mange private hørecentre medbringende

udskrift af høreprøven fra ørelægen og

apparater med det offentlige tilskud, og

der findes apparater, der ikke koster mere

end tilskuddet.

Når så apparatet er klar til brug, så brug

det. Smid det ikke ned i skuffen, hvis det

ikke lige går så godt de første dage. Det

kræver tilvænning at bruge det, og inden

man får set sig om, tænker man overhovedet

ikke over, at det sidder i øret eller

hænger bag det.

Men – én ting er vigtig. Vent ikke for længe

med at få noget gjort ved hørelsen.

Man vænner sig meget hurtigt til stilhed,

og så kan det blive noget af en barsk oplevelse,

når man igen bliver lukket ind i de

hørendes meget støjende verden.

Forfatteren taler af erfaring.

ROSKILDE AMT

Specialundervisningscentret

for voksne

Høreundervisningen

Solrød Gymnasium

Solrød Center 2 (v/Biblioteket)

2680 Solrød

Åbningstid: Ma., ons., fre. kl. 10-12

Telefontid:

Dagligt mellem kl. 9.00 - 12.00

tlf. 46 33 53 50

3


NYT FRA ÆLDRERÅDET

v/formand Mogens Marker

Parkeringsforhold

ved Nældebjerg

I det seneste nummer af Dialog på tværs blev

parkeringsforholdene ved Nældebjerg omtalt.

Greve Kommune fortsætter drøftelserne om parkeringspladser

med de øvrige parter, som er

involveret i byggerierne på stedet. Ældrerådet

følger fortsat, hvad der sker i sagen.

Demens

Greve Kommune har igangsat en analyse af indsatsen

på demensområdet, og Amtsældrerådet

har fået plads i styregruppen for et nystartet

arbejde omkring ”Demens Samarbejdet i Roskilde

Amt”. Det betyder, at Ældrerådet følger meget

med i dette arbejde og er aktivt med i arbejdet.

Demens er en meget alvorlig sygdom. Vores

viden om den er i forhold til så mange andre

sygdomme noget begrænset, og det er meget vigtigt,

at såvel behandling som forebyggelse prioriteres

højt.

Type 2-diabetes

Greve Kommune har igangsat en efteruddannelse

for medarbejdere inden for ældreområdet, som

beskæftiger sig med type 2-diabetes. Medarbejderne

skal uddannes til at opdage symptomerne

på type 2-diabetes i de tidlige stadier, da sygdommen

så kan behandles. Ældrerådet ser dette

som et meget godt og nyttigt tiltag, der ligger på

linie med Ældrerådets stærke ønske om at fokusere

forebyggelse.

Temadag

Torsdag den 10. marts har Ældrerådet afholdt

temaeftermiddag. Temadagens emne var ”Hvilke

forventninger har jeg til tilværelsen, når jeg går

på pension”. Fremtidsforsker og forfatter Martin

Ågerup fortalte om ”Hvilke tanker gør en fremtidsforsker

sig om ældres forhold i fremtiden”.

Omsorgsorganisationernes Samråd

I seneste nummer af Dialog på tværs skrev Ole Andersen om et nyt initiativ – uddannelse af

frivillige bisiddere.

Omsorgsorganisationernes Samråd (OS) vil i 2005 gerne oprette et korps af frivillige bisiddere

i Roskilde Amt.

OS indkaldte interesserede til møde den 3. februar på Margrethegården i Roskilde, og ca. 20

personer (heraf 11 fra Greve) mødte op.

Forskellige personer fra OS gav en orientering om de visioner, man i organisationen har for

fremtiden, og efter en kaffe-/snakkepause blev der nedsat en bestyrelse for OS i Roskilde Amt.

Der findes allerede bestyrelser i flere amter, bl.a. Viborg og Nordjylland.

Til bestyrelsen for Roskilde Amt meldte følgende sig til arbejdet: Jette Lyngsgård, Bente Vejlesby,

Ole Andersen, Bente Bentsen (revisor) – alle Greve, og Bente Parry, Hvalsø og Tove

Hygum, Kirke Hyllinge.

Bestyrelsen har afholdt konstituerende møde den 4. marts. I næste nummer af Dialog på tværs

vil der komme nyt fra bestyrelsen.

Bente Bentsen

4


KULTURSIDEN

v/Bente Bentsen

Greve Bibliotek

Året 2005 er jo stadig H.C.Andersen-år, og det sætter stadig sit præg på arrangementer på Greve

Bibliotek.

Lørdag den 2. april – selve fødselsdagen – er der på biblioteket papirklip for voksne og børn ved

forfatteren og klippekunstneren Svend Ahnstrøm.

Svend Ahnstrøm har lavet adskillige bøger om hobbyarbejde og klip med forskellige motiver

bl.a. H.C.Andersen klip. Her vil han hjælpe med at lave nogle klip inspireret af eventyrene Svinedrengen,

Fyrtøjet og Prinsessen på ærten.

Gratis billetter kan bestilles fra 23. marts på tlf. 43 95 80 00. Biblioteket sørger for sakse og

materialer.

Greve Museum

Også på museet handler programmet om

H.C.Andersen. Palmesøndag, den 20. marts,

åbnede en udstilling med værker af H.C.Andersens

første illustrator, Vilhelm Pedersen, som

boede i Karlslunde. Han var en meget folkekær

kunstner, som var inspireret af guldaldermaleriet

og elev af Wilhelm Marstrand. I udstillingen vil

også indgå andre illustratorer som fx Ib Spang

Olsen og Lorenz Frölich, der ligeledes har tegnet

til H.C.A.-eventyr og historier.

Søndag den 17. april kommer Ib Spang Olsen og

fortæller om sine billeder til H.C.Andersen eventyr

og om arven fra andre illustratorer af digterens

eventyr. Tilmelding senest den 8. april på tlf.

43 40 40 36.

Den 5. april åbnes en udstilling af Kunstneriske

fortolkninger af H.C.Andersen. Det er elever fra

Kunstskolen Rammen, der i et halvt år har arbejdet

med emnet ”Personen H.C.Andersen og hans

eventyr” gennem malerier.

Så nærmer vi os sommeren, og den 5. juni åbnes

en ny udstilling i anledning af Strandparkens 25

års jubilæum. Det bliver en fotoudstilling om

lejrlivet gennem 30’erne og 40’erne ved Mosede,

Greve og Hundige.

Der er flere andre arrangementer på museet, så

hold øje med lokalaviserne.

Portalen

Her er forårets anden udstilling netop åbnet. Indtil

den 3. april kan man se Billedvævninger og

tekstilkunst af Gudrun Pagter, der er uddannet på

kunsthåndværkerskolen i Kolding og arbejder

med vægtæpper på eget værksted. Tæpperne bliver

vævet på skaftevæv og materialerne er indfarvet

sisal. Kunstneren tager udgangspunkt i et

geometrisk formsprog meget inspireret af arkitektoniske

former.

Carsten Dahl har tidligere vist sin kunst på Mosede

Fortet. På udstillingen i Portalen viser Carsten

Dahl en lang horisontal linie af små ”voksmalerier”

med grafisk karakter samt et meget stort

metalmaleri.

Maleren Rikke Ahm viser under titlen ”Hundeliv”

en række sjove og tankevækkende billeder –

billeder der er tænkt som humoristisk kommentar

til det moderne menneske, der bruger det meste

af dagen foran en computer, indtil øjnene bliver

røde og kroppen stiv.

Den 9. april åbnes forårets sidste udstilling i

Portalen, det bliver ”En hyldest til Selma”. Selma

Michelsen fra Galleri Aahuset i Køge fylder 75

år. Derfor hyldes hun af sine kunstnere med en

stor udstilling i Portalen. Landets (måske) mindste

galleri besøger landets (måske) største galleri

Det bliver helt sikkert et tilløbsstykke, mange

kendte kunstnere har allerede givet tilsagn om at

være med.

Åbningstider Tirsdag til fredag kl. 14-17, Lørdage

kl. 13-17, Søndage kl. 11-15.

5


Kære Lise

Tak for de 12 år du gav os frivillige i Greve Kommune.

Du har i allerhøjeste grad været fødselshjælper

for en masse gode aktiviteter, som vi nok

ikke selv havde haft fantasi til at føre ud i livet.

Vi vil komme til at savne din store entusiasme og

aldrig svigtende opbakning og energi, når vi kom

med nogle, for andre at se, ret vidtløftige ideer.

Du var altid parat til at sige, det er ok - prøv det

og lad os se, om det kan bære. Det kunne det i de

fleste tilfælde med din store opbakning.

Din store og gode indsats sås jo også tydeligt, da

du holdt dit ”farvel arrangement”, jeg tror gæsteantallet

var på næsten 200, vi var i hvert fald

mange, og der blev heldigvis ikke sparet på de

store ord.

Dit arbejde skal nu klares af to stærke mænd! De

får i sandhed noget at leve op til, men vi ønsker

dem held og lykke.

Til dig Lise siger vi mange, mange tak for et godt

venskab og en god dialog.

Red.

Thomas Pedersen, chef for pensions- og hjemmeplejen

sagde tak Lise for et godt samarbejde.

Det imponerende men velfortjente gavebord.

Greve

Handicap

Idrætsforening

ET TILBUD TIL ALLE UANSET HANDICAP

Aktiviteterne foregår på Tjørnelyskolen

tirsdag aften.

Lørdagssvømning i ekstra opvarmet bassin.

Transport kan arrangeres, dog ikke lørdag.

For yderligere oplysninger kontakt

Yvonne Person

Tlf. 46 13 80 65

6


NYT OM AKTIVITETER

Sikker i trafikken –

seniortræf

1. juni 2005

Med arrangementet "Sikker i trafikken -

seniortræf" sætter Roskilde Amt fokus på ældre i

trafikken. Derfor inviteres alle amtets borgere

over 60 år til at vise, hvad de kan som bilister,

cyklister, passagerer og gående på Køreteknisk

Instituts baner.

Rettelse

I sidste nummer af Dialog på tværs bragte vi

en beretning fra besættelsestiden.

Redaktionen er blevet gjort opmærksom på, at

datoen for bombardementet af Shellhuset var

forkert.

Den rigtige dato var den 21. marts 1945.

Redaktionen beklager fejlen.

Der vil være foredrag om trafiksikkerhed, om nye

regler og tips om gode trafikvaner. Bilister kan

teste deres køreevner i egen bil på prøvebanerne

(NB begrænset antal pladser). Samtidig vil der

være masser af aktiviteter for dem, som gerne vil

teste kroppens reaktionsevne, muskelstyrke, koordination

m.m. Erfarne instruktører byder op til

seniordans, motion og stavgang. På markedspladsen

vil forskellige organisationer og instanser

oplyse om deres tilbud i forhold til trafiksikkerhed,

fysisk udfoldelse og hjælpemid-ler til ældre i

trafikken. Der vil også være mulighed for at tale

med en læge om fx, hvornår det er klogt at stoppe

som bilist.

Onsdag den 1. juni 2005 går det løs på

Køreteknisk Institut i Tjæreby kl. 9.30-16.

Arrangementet er gratis.

Netværkskontoret

Strandcentret 1. sal

Frydenhøj Allé 100

2670 Greve

Tlf. 43 60 00 93

Kom og

hjælp os med

at hjælpe

andre

Kontakt os

for nærmere

Greve Netværk

Seniorbio forår 2005 i Portalen

I sidste nummer af Dialog på tværs bragte vi omtale af forårets syv film. Vi gentager her titlerne

på de resterende film i forårssæsonen 2005.

Billetter kan købes i Portalen, og koster 40 kr. pr. film inkl. kaffe og brød i Portalens Café efter

forestillingen.

Program for efterårets film bringes i Dialog på tværs i juni.

Brødre 29. marts kl. 13.00 og 3. april kl. 11.00

Kongekabale 12. april kl. 13.00 og 17. april kl. 11.00

God fornøjelse med film, der skal ses i biografen.

7


PORTRÆTSIDEN

v/Peder Egelund

Axel Weis Bjerrum

-altid smittende positiv og initiativrig

Det var som for første gang at besøge et ungt nygift

par i deres nye hjem, at besøge Ebba og Axel Bjerrum

i deres nye hjem, i lejligheden på 5. sal i Hegnsgården.

Begge viste tydeligt glæden og forventningen om

det helt ideelle, når nu alt kommer helt på plads, og

gardinerne kommer op.

Sammenligningen med unge nygifte holder dog ikke

helt, idet valget af møbler ikke har været, hvad der

skulle anskaffes, men og det har været meget svært,

hvad blev der plads til, når nu pladsen er næsten halveret.

Det har været en lang og svær beslutning at sælge

huset på Tavleager, deres hjem i mere end 37 år, men

efter at have været skrevet op til en lejlighed i mange

år og et sammenfald af sygdom og at der nu var en

lejlighed i rette størrelse ledig gjorde sit til, at Ebba

og Axel sammen tog beslutningen, og som Axel

udtrykte det: ”Det var en svær beslutning, som vi

ønskede at være to om”. Garagen til bilen er nu

erstattet af en plads på parkeringspladsen, men der

kan dog køres ”lige til døren” med opgangens elevator.

Axel Weis Bjerrum kender vi fra 30 år som viceskoleinspektør

ved Krogårdskolen, som tidligere formand

for Greve Teater og i en årrække som menighedsrådsmedlem

i Kildebrønde. Han er født 24. maj 1927 i

Skjern, hvor hans far ejede Skjern Realskole.

I 1944 døde Axels far, på det tidspunkt gik Axel på

Gymnasiet i Haslev, hvorfra han fik sin studentereksamen.

Efter skoletiden kom han til militæret i 1948, hvor

han blev uddannet på Fodfolkets Kornet- og Løjtnantskole

på Kronborg, soldatertiden varede i fem år,

hvorefter han blev hjemsendt som løjtnant. Det var i

soldatertiden han fik mod på (og lært på en pædagogisk

måde) at stå foran andre, og i et klart sprog at

kunne afgive en ordre, eller give en irettesættelse.

Efter hjemsendelsen var han i tjeneste som rådighedsofficer

ved Flyvevåbnet i 25 år, sideløbende med

civiluddannelse og tjeneste ved Greve-Kildebrønde

skolevæsen. Axel Bjerrum kunne klare de årlige

indkaldelser ved at få dem passet ind i sine 5-7 uger

skoleferier.

8

I 1954 fik Axel Bjerrum job som vikar ved Greve-Kildebrønde

skolevæsen, i første omgang ved Mosede

Skole, efter samtale med skolekommissionens formand

pastor L.S. Jørgensen. Når det var som vikar,

var det fordi læreruddannelsen endnu ikke var afsluttet.

Derfor skulle lærervikarjobbet passes sammen

med at passe studierne på Københavns Aftenseminarium.

Dette medførte mange timer ”undervejs”, idet

Axel Bjerrum på det tidspunkt boede i Hellerup.

Heldigvis lykkedes det at få indkøbstilladelse til en

scooter. Med det store kørselsbehov, lykkedes det

Axel at slide to scootere op.

Den 15. august 1954 blev første dag på Mosede

Skole, her blev tiden kort, idet han flyttede med til

den nye Greve-Kildebrønde Centralskole, i dag

Hedelyskolen. Han blev ansat som vikar for Christian

Hougaard, der var indvalgt i Folketinget og derfor var

bevilget orlov fra Mosede Skole.

Det var dengang eleverne tiltalte læreren med hr. og

efternavn. Eleverne fandt hurtigt ud af, at det og

gjaldt for hr. Bjerrum! Og man stod stille ved siden af

sin plads, indtil læreren gav tilladelse til at sætte sig.

Om starten husker Bjerrum: ”Efter blot to dages skolegang

var de alle sammen fuldt bekendt med deres

og min stilling. Det viste sig, at de var rolige og tillidsfulde

og glade børn, måske ogfordi grænserne

var klart optrukne. Vi havde et dejligt samarbejde

resten af tiden. Meget behagelig er erindringen om

den venlighed og gæstfrihed, som fru Hougaard viste

mig. Hun kom næsten hver dag ca. kl. 11 frem i

døren, der førte fra klassen direkte ind til førstelærerboligen

og bød mig på kaffe og kage. Så fik jeg en lille

pause, - og også børnene, der legede ude på legepladsen”.

Ved det første lærermøde rejste den konstituerede skoleinspektør

spørgsmålet om gårdvagt. En sådan skulle

man have, - og ingen gjorde tegn til at melde sig.

Samtidig hvilede hans blik påfaldende længe på mig.

Som vikar skulle man holde sig tilbage, men være tjenestvillig,

- og så kom det direkte spørgsmål: Er det

ikke noget for Dem? Sådan blev det, Axel Bjerrum

var fra det øjeblik gårdvagt i alle frikvarterer.

Mange syntes, at det var en svær belastning, men som


Bjerrum siger: ”Jeg havde kun pædagogisk fordel af

den tjeneste. Jeg lærte dermed alle børnene at kende,

og de lærte mig at kende, selv dem jeg ikke havde

timer med. Som vikar var der dog ikke nogen klasser,

som man ikke på et tidspunkt fik berøring med”.

Efter at være dimitteret fra Aftenseminariet i 1959, fik

Axel Bjerrum fast lærerstilling på skolen.

Centralskolens overbelægning øgedes stadig. For

eksempel blev specialundervisningshold hver dag

undervist i skolebetjent Christian Becks fyrrum i Østfløjens

kælder. Skolelægens venteværelse var for

længst taget i brug. Sognerådet besluttede sig for at

bygge en skole i Hundigeområdet, hvor tilflytningen

(de Plougske grunde) næsten var eksplosiv, også i

henseende til børneantallet, da det var unge børnefamilier,

der flyttede ind.

Den 1. august 1965 mødte Axel Bjerrum op på Krogårdskolen,

hvor han var udnævnt til viceskoleinspektør.

Skolen havde da fungeret med Abel Nielsen som

skoleinspektør i et år. Der var 14 lærere, hvoraf halvdelen

pendlede mellem Krogårdskolen, Centralskolen

og Hundige Landsbyskole, hvor de læste en større

eller mindre del af deres ugentlige skema.

Den færdige skole blev indviet i oktober 1966.

Midt i 70-erne blev det almindelig omgangstone, at

eleverne sagde ”du” til lærerne, og i mange tilfælde

tiltalte de læreren ved deres fornavn. Som tiden gik,

viste det sig, at det ikke skadede. Men revolution var

det! Dog som Bjerrum bemærker: ”Jeg nåede aldrig

dertil, at de kaldte mig ved fornavn”.

Fra 1966 til 1970 var Bjerrum leder af Den kommunale

Aftenskole. Mange af aftenskoleholdenes undervisning

blev henlagt til Krogårdskolen, fordi der var

de nyeste faciliteter. Og deltagerne tilmeldte sig gerne

de hold, der blev undervist her, også af nyhedens

interesse. Nu var det så de voksne, der fik glæde af

skolen. Det var en helt speciel fornøjelse at have kontakt

og samarbejde med de mange beboere, som søgte

lærdom af så mange slags. Og det var ordentlig

undervisning i betydningsfulde fag, såsom dansk,

fremmedsprog, manuelle fag m.v. der var meget efterspurgt.

På den tid var der mange yngre og ældre menneske,

som af den ene eller anden grund havde afsluttet

deres skolegang efter 8. klasse eller før. De havde

et latent behov for at øge deres viden.

Axel Bjerrum fortsætter: I foråret 1967, hvor skolens

smukke festsal med den fuldt udstyrede scene blev

færdig, ændrede jeg – efter aftale med aftenskoledeltagerne

– den traditionelle aftenskoleafslutning fra at

være underholdning og bal på Badehotellet til at tilbyde

en professionel operetteforestilling på Krogårdskolens

scene. Det blev en fuldstændig publikumssucces.

Kort efter lykkedes det, med sognerådets velvillige

underskudsgaranti, at få en professionel teaterforestilling

fra Det Danske Teater op på scenen - en slags

”prøveforestilling”. Der var så offentlig adgang til en

meget rimelig pris. Der var stuvende fuldt hus. Den

forestilling blev faktisk ”præludiet” til dannelse af

”Teaterforeningen Køge Bugt Teater”, senere ”Greve

Teater”, som havde Axel Bjerrum som formand indtil

30. juni 1999, altså uafbrudt i 32 år. Tilslutningen var

fra første færd meget stor. Fra januar 1995 blev Kulturhuset

”Portalen” det faste opførelsessted.

Bjerrum var viceskoleinspektør i præcis 30 år. Glæderne

gennem årene har været talrige. Og det er tydeligt

at se og høre, at han med meget stor taknemlighed

mindes samarbejdet med alle på skolen, skoleinspektøren,

lærerne, skolebetjent og teknisk personale,

sekretærerne og ikke mindst med eleverne.

Om familien fortæller Axel Bjerrum: ”Ebba og jeg

mødte hinanden ovre på heden i 1951, hun er fra Herning,

hun var netop blevet færdiguddannet som farmaceut,

efter et par år i Videbæk, kom hun til Taastrup

Apotek, hvor hun har været i 41 år.

Sammen boede vi i Taastrup i 14 år, før vi købte

grunden i 1966 på Krageager, det der i dag hedder

Tavleager, hvor vi flyttede ind i 1968. Alle tre børn

kom til verden medens vi boede i Taastrup og både de

to piger og sønnen bor stadig i nærområdet”.

9


NOTITSER OM LIDT AF HVERT

v/Carsten Weber

Takster 2005

I det seneste nummer af Dialog på tværs skrev vi,

at taksterne for 2005 ikke var helt på plads. Det

er de kommet nu, og vi bringer andet steds i bladet

en samlet oversigt over taksterne for ældre og

handicappede.

Er du interesseret i takster indenfor andre områder

er der også en vejledning til, hvordan du finder

dem på kommunens internet.

Aktiviteter i

Ældre hjælper

Ældre i Greve

v/ Karen Marie Buus

Indkøbsgruppen

Vi efterlyser stadig nye

frivillige, der vil være indkøbere. Har du

overskud til at bruge nogle timer én gang om

ugen for at glæde en ældre, der ikke mere selv

kan købe dagligvarer, så ring venligst på

nedenstående telefonnummer eller henvend

dig personligt på nedenstående adresse.

Altmuligmanden

Vores praktiske hjælper kommer meget gerne

hjem til jer, der har brug for hjælp til at få

slået et søm i, skiftet en pære eller lignende.

Ring og hør nærmere.

Bisidderstøtte

Hvis du har brug for at have en i hånden, når

du skal henvende dig til offentlige myndigheder

eller lignende, eller brug for hjælp til at

forstå skriftlige henvendelser, så ring og hør

nærmere.

Du kan også bare komme indenfor

Vi træffes i Annas Hus, Hundige Bygade 49

Åbningstider

Tirsdag og onsdage kl. 10.00 – 13.00

Tlf. 43 90 18 17

Pensionisthåndbogen

Pensionist i

Greve Kommune 2005

Den 14. februar 2005 kunne vi adressere årets

pensionisthåndbog og sende den ud til alle førtids-

og folkepensionister i kommunen. Bogen er

opdateret med de nyeste oplysninger indenfor alle

kategorier. Men vi ved, at der hurtigt kan være

ændringer til den form for oplysninger, som vi

sender ud og vi skal derfor gøre opmærksom på,

at eventuelle ændringer i årets løb vil blive bragt i

Dialog på tværs.

Hvis du ikke har modtaget Pensionisthåndbogen,

kan den rekvireres ved henvendelse til SocialServiceCenter

på tlf. 43 97 97 97 eller du kan hente

den på Rådhuset, biblioteket og

www.greve.dk.

Dialog på tværs

på lydbånd

Som et tilbud til blinde, svagtseende eller andre,

der kunne have behov for det, udgiver vi og

Dialog på tværs på lydbånd. Ring på tlf.

43 97 92 61 og bliv skrevet på listen, hvis det er

noget for dig.

Svømmehallens

priser i

Pensionisthåndbogen

I Pensionisthåndbogen, som netop er sendt

ud, har der desværre indsneget sig en fejl på

side 11 vedrørende priserne for at benytte

Greve Svømmehal. De rigtige priser bringes

her:

En billet

15 kr.

Rabatkort, 10 billetter 125 kr.

Månedskort

150 kr.

1/2 årskort 400 kr.

Årskort ifm. social pension 700 kr.

Vi beklager fejlen.

10


NOTITSER OM LIDT AF HVERT

v/Carsten Weber

Idrætsfestival 2005

Torsdag den 12. maj 2005 afvikles der igen en

idrætsfestival i Greve Idræts Center. Festivalen

begynder kl. 10.30 og slutter kl. 15.30. Programmet

i år omfatter bl.a. holdkonkurrencer, duocykling

og opvisning med folkedans. Der vil

være mulighed for at købe mad, kaffe, kage m.v.

Program samt oplysninger om tilmelding vil snarest

blive hængt op på plejecentrene.

Sidste gang der blev afholdt en idrætsfestival var

den 9. oktober 2003. Ved denne lejlighed var der

over 100 deltagere samt tilskuere. Festivalen

blev en stor succes, og der var mange positive

tilbagemeldinger fra de deltagende udøvere.

Vi viser her nogle billeder fra festivalen i 2003.

Idrætssind i Greve

Alle pensionister i Greve Kommune med

psykiske problemer samt deres venner og

hjælpere kan deltage i foreningen Idrætssind.

Kontakt Lars Nørregård, Hedelunden,

tlf. 43 95 81 00.

11


Portræt af to aktuelt interessante personer i Greve Kommune

Inger Svane i samtale med

Jan Kristensen og Carsten Weber

12

Data:

Navn:

Alder:

Uddannelse:

Job:

Familie:

Interesser:

Navn:

Alder:

Uddannelse:

Job:

Familie:

Interesser:

Jan Kristensen

54 år

Sundhedsuddannelse (plejehjemsassistent)

for 30 år siden, efterfulgt

af diverse kurser/uddannelse i

ledelse, IT m.m.

Udviklingskonsulent i Pensions- og

Hjemmeplejeafdelingen

Bor med mit ”barn” hunden Zoya i

Karlslunde

Kultur, musik og ikke mindst

HUNDEN

Carsten Weber

35 år

Cand.oecon

Udviklingskonsulent

Bor på Frederiksberg

Film, kunst – maler selv, musik, løber

maraton, står på ski, rider en gang

imellem og har i øvrigt en bred

sportslig interesse.

Indledning

Denne gang er det et dobbeltinterview, og grunden

er vagtskiftet, hvor aktivitetskonsulenten Lise

Høst efter 12 spændende år i Greve Kommune,

har valgt at navigere videre og lægge til kaj hos

Omsorgsorganisationernes Samråd med fast base

i Vanløse.

De har headhuntet Lise til at blive kursuschef, og

så er der jo kun at sige held og lykke, og tak for

den tid vi kendte hinanden.

Lises opgaver fordeles mellem de to udviklingskonsulenter

Jan Kristensen og Carsten Weber, og

det er disse to samtalen denne gang er med.

Jan kender jeg fra hans tid på Strandcentret, hvor

vi havde et fint samarbejde, og Jan var meget

positiv overfor Netværkskontoret som jeg repræsenterer.

Carsten mødte jeg første gang til Lises farveldag,

og der var det ligesom vi faldt i hak med det

samme. Carsten er ikke ret høj, men imødekommende

og smilende.

Derfor glæder jeg mig til samtalen, og er nu på

vej til mødelokale 1, hvor ”Fyrtårnet og Bivognen”

venter mig.

Hvem er I egentlig

Jan

Jeg er født på Frederiksberg Hospital, som den

ældste af fem, opvokset på Frederiksberg, i

Gladsaxe og Karlslunde. Jeg troede dog aldrig, at

jeg skulle vende tilbage til Karlslunde, da jeg som

ung forlod området, jeg syntes det var et rart hul

dengang. Men for 12 år siden var jeg tilbage igen

i området, og nu vil jeg aldrig derfra.

For 30 år siden fik jeg min uddannelse indenfor

sundhedssektoren, senere efterfulgt af tre af mine

søskende og senere også min mor indenfor samme

branche. Den femte af mine søskende fulgte fader

og valgte at blive maskinmester, som han var.

Greve blev min arbejdsplads for ni år siden, til

start som leder af Strandcentret.

I min fritid er det musik - gerne opera, kultur og

ikke mindst hunden og lange gåture på stranden.

Carsten

Jeg er Fynbo, men opvokset på Fanø og i Svendborg.

Læste på Odense Universitet, fik job i

København og flyttede dertil sammen med min

hest, Elnegårdens Kasper. Vi boede i Tåstrup, og

dengang var ridning mit et og alt.

Senere blev det løb, og nu er det blevet til maraton

(42 km). Jeg løbetræner nu flere gange om ugen.

Samtidig står jeg på ski og må af sted mindst én

gang om året, gerne de franske alper.

Når jeg ikke løber, ser film i biografen eller andet,

slapper jeg ofte af med at male akvarel.

Hvad er målet indenfor jeres nye område

Jan

Mine arbejdsopgaver de to sidste år, har været

meget målrettet med at udvikle og undervise i edb

blandt medarbejderne i hjemmeplejen, så for mig

er det at få nogle opgaver, som er mere udadvendte

og giver mig kontakt med pensionisterne i Greve.

Carsten

Jeg er i den situation, at jeg efter fire år ude andre

steder, er vendt tilbage til Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen

i Greve. Det er jeg glad for, fordi

mine nye arbejdsopgaver matcher mine interesser.


Carsten

Da jeg så udbuddet af tilbud her i kommunen,

glædede jeg mig meget til at komme tilbage og

arbejde, for her i Greve er der masser af spændende

tilbud.

Hvorledes ”ser fremtiden” ud, kan I enes,

og er I ikke bange for at blive ”spillet ud”

mod hinanden

Jan Kristensen og Carsten Weber.

Hvordan fordeler I arbejdet

Jan

Lises opgaver er foreløbigt fordelt sådan, at jeg

har kontakten til pensionistforeningerne m.fl. og

er ansvarlig for deres lokaler, gennemgang af

regnskaber og fordeling af økonomi i forhold til

§65 midler.

I den forbindelse er det mit mål at besøge samtlige

foreninger o.a. mindst én gang årligt.

Samtidigt er jeg sekretær for Ældrerådet, og

en opgave jeg er glad for at have fået.

Carsten

Jeg overtager Dialog på tværs, Senior Bio, ældreidrætten

og den årlige redigering og udsendelse

af Pensionisthåndbogen.

Også jeg forestiller mig at komme ud til de forskellige

steder og foreninger mindst én gang om

året.

Det første jeg glæder mig til er Ældre Idrætsdagen

den 12. maj 2005.

Begge

Yderligere ligger der en del opgaver fra Lises

job, som vi også skal se på og fordele.

Men i øvrigt er det jo meningen, at vi skal supplere

hinanden og kunne træde i hinandens sted.

Hvordan ser I på ældreområdet generelt

Jan

Jeg synes at de ældre i Greve har mange muligheder

for at udfolde sig, og kun fantasien sætter

grænser, så det er bare med at komme ud af

busken.

Jan

Det er en fordel, at vi kender hinanden i forvejen

fra tidligere og ikke mindst, at vi sidder på samme

kontor.

Carsten

Nej – vi kan fint enes, og ser ingen problemer.

Begge

Vi har jo kontor sammen, og er indstillet på at

supplere hinanden og tale åbent om tingene, så os

kan man ikke ”spille” ud mod hinanden.

Afslutning

Mit møde med Jan og Carsten får en lidt brat

afslutning.

Lokalet vi befinder os i, er booket til anden side

– der er dog stadig 20 – 25 minutter tilbage af

vores tid – og nogle af de næste kommer i særdeles

god tid, og har lidt svært ved at forstå, at der

er optaget, så efter et hastigt farvel og på gensyn,

skilles vi.

Jeg forlader rådhuset og smutter en tur i Greve

Midtby Center, som jeg godt kan lide, det er

overskueligt og har gode forretninger.

På vejen går jeg og smiler over mit møde med de

spøjse/underfundige fyre, som jeg også kan lide

at drille lidt, men samtidig ser jeg med stor entusiasme

på deres fremtidige arbejde, de har let til

smil og latter, så det skal nok gå.

Men jeg vil jo ikke være mig, hvis jeg ikke og

samtidig nok engang kan bekræfte mig selv i, at

kvinder er det stærke køn, tænk engang der skal

to mænd til at erstatte en stærk pige som Lise.

Solen skinner for resten i dag, men det er koldt.

Efterskrift

Cand.oecon: forkortelse for oeconomiæ, videnskaben om økonomi,

handel og pengevæsen.

Cand.oecon: kandidat med universitetseksamen i økonomi.

13


NYT OM AKTIVITETER

Nyt tilbud til pensionister,

efterlønnere mv. i Askerød

Fra og med marts vil pensionister og efterlønnere

i Askerød om onsdagen fra kl. 10.00-11.30 have

mulighed for at komme ned i Café Ask i Stamhuset

i Askerød og møde andre, som går hjemme

om formiddagen. Der vil være forskellig underholdning

fx film, kortspil, banko, højtlæsning og

syng-sammendage. Programmet for marts er fastlagt

– men derefter er det muligt at komme med

ønsker.

I marts er programmet

2. marts Banko

9. marts Foredrag

Højtider i kristendom og islam.

Sognepræst Bo Gravesen fra Hundige

Kirke og bachelor i fransk og engelsk

Gülsüm Akbas kommer og indleder

en snak om de to religioners traditioner

ved højtiderne – og baggrunden

for dem. Arrangementet er lavet i

samarbejde med Kilden (Hundige

Kirke). NB! Kaffe og hjemmebagt

kringle: 10,- kr.

16. marts Filmfremvisning

23. marts Påskefrokost

30. marts Spilledag

Lidt godt at spise/drikke

Der kan købes kaffe og brød.

Kaffe/the koster

Hjemmebagt bolle m/smør

3,- kr.

6,- kr.

Fra kl. 11.30 vil der være mulighed for at spise

sin frokost sammen. Man kan fx få

Lun ret

20,- kr.

Suppe

18,- kr.

Smørrebrød fra

9,- kr.

Frokostbuffet

35,- kr.

Hvis du har brug for nogen at følges med – evt.

lidt hjælp til at komme frem og tilbage – så ring

på nedenstående numre, så vil vi forsøge at arrangere

det.

Caféleder Inge Nielsen 43 97 43 43

Aktivitetskoordinator

Marianne Vittrup 43 97 43 49

På gensyn!

Spurven

- en klub for

førtidspensionister

Vi mødes hver onsdag

fra 13.00 - 17.00

i Greve Pensionistcenter,

Greveager 9, 2670 Greve

Kom og mød os, vi har det sjovt sammen.

Ring og hør nærmere hos formand

Sven Karlsen tlf. 46 15 25 98

14


FORBRUGERVEJLEDNING

Takstoversigt 2005 –

for ældre og handicappede

2004 2005

Aflastningsophold pr. døgn 15 15

Cafeteriapriser for brugere

Fuldkost 95 95

Morgenmad 17 17

Middagsmad. 28 28

Dessert/forret 8 8

Smørrebrød pr. stk. 8 8

Kaffe 3 gange dagligt 18 18

Kaffe pr. gang ekskl. brød 6 6

Cafeteriapriser for gæster

Fuldkost 176 183

Morgenmad 34 35

Middagsmad 55 57

Dessert/forret 25 25

Smørrebrød pr. stk. 12 13

Kaffe 3 gange dagligt 26 27

Kaffe pr. gang ekskl. brød 9 9

Madudbringning

Middagsmad inkl. dessert/forret 39 40

Middagsmad ekskl. dessert/forret 30 31

Madpakke 26 27

Gæstemiddag 86 89

Kølemad ved levering af 3 portioner, pr. gang 36 37

Faste ydelser, plejehjemsbeboere

Rengøringsmidler, inkl. moms 46 47

Vask af sengelinned og håndklæder, inkl. moms 125 129

Leje af sengelinned og håndklæder, inkl. moms 88 91

Vask af eget tøj, sengelinned og håndklæder pr. kg. 4 4

Tøjvaskeordning

Under 20 kg. pr. måned 115 118

20-25 kg. pr. måned 144 148

Over 25 kg. pr. måned 171 176

Diverse

Pensionisthaver – brugerbetaling pr. sæson 212 218

Brugerbetaling, transport § 103 pr. måned 117 121

Sådan finder du alle Greve Kommunes takster på internettet

Gå ind på kommunens hjemmeside www.greve.dk

På fanebladet ”Kommunen” klikker du i venstre side på ”Takster og gebyrer.

Klik herefter på den røde linie ”Takstoversigten”.

15


Nyttige adresser

Hedebo

Degnestræde 1

2670 Greve

Tlf. 43 41 50 00

Møllehøj

Møllehaven 2

2690 Karlslunde

Tlf. 46 16 56 00

Nældebjerg

Rådhusholmen 8

2670 Greve

Tlf. 43 97 86 00

Strandcentret

Frydenhøj Allé 100

2670 Greve

Tlf. 43 95 90 00

Greve Bibliotek

Portalen 2

2670 Greve

Tlf. 43 95 80 00

Greve Pensionistcenter

Greveager 9

2670 Greve

Tlf. 43 90 14 72

Aktivhuset Olsbækken

Olsbæk Strandvej 43

2670 Greve

Tlf. 43 90 13 96

Forebyggelseskonsulenter

Hjemmebesøg til alle over 75 år

Jerismosevej 95, Greve

Tlf. 43 97 84 62

Ældrerådet

Form. Mogens Marker

Bastebjerg 26

2690 Karlslunde

Tlf. 46 15 00 02

Netværkskontoret

Frivilligt socialt arbejde

hverdage kl. 10-12

på tlf. 43 60 00 93

Greve Museum

Bækgårdsvej 9

2670 Greve

Tlf. 43 40 40 36

Tune Pensionistcenter

Nørregade 6, Tune

4000 Roskilde

Tlf. 46 13 96 79

Høreundervisningen

Solrød Center 2

2680 Solrød

Tlf. 46 33 53 50

Greverne

Socialpsykiatrisk dagtilbud

Rådhusholmen 5, Greve

Tlf. 43 97 22 50

Klagerådet

Form. Mogens Marker

Bastebjerg 26

2690 Karlslunde

Tlf. 46 15 00 02

Annas Hus

Hundige Bygade 49

2670 Greve

Tlf. 43 90 18 17

Ældre hjælper Ældre

Indkøbskorps

tirs. og ons. kl. 10-13

Tlf. 43 90 18 17

Pensionisthaverne

Hundige Vænget 6

2670 Greve

Tlf. 43 61 10 64

Greve Kommune

Rådhusholmen 10

2670 Greve

Tlf. 43 97 97 97

Rådgivende Handicapforum

Louis Krantz (DSI)

Krogager 28, 2670 Greve

Tlf. 43 90 88 29

Aktiviteter

Jan Kristensen

Tlf. 43 97 96 11

Carsten Weber

Tlf. 43 97 92 61

Redaktion

Bente Bentsen

(ansvarshavende)

Peder Egelund

Jan Kristensen

Alexander Lukitsch

Inger E. Svane

Freddy Thaxow

Carsten Weber

Artikler i bladet udtrykker ikke

nødvendigvis redaktionens mening.

Redaktionens adresse

Bente Bentsen

Engrøjel 90

2670 Greve

benben@hlaug.dk

Tlf. 43 90 36 73

Næste nummer:

Juni 2005

Deadline 10. maj 2005

Udgiver

Greve Kommune

Oplag: 6.000

Idé/layout:

Formegon 43 99 90 99

Tryk: Lassen Offset

More magazines by this user
Similar magazines