Kapitel 9 - Aage Staffe

aage.staffe.dk

Kapitel 9 - Aage Staffe

Kapitel 9

Trekking fra Den gyldne Trekant til Shanfolket

I en grænseby dannede en flod med tilhørende bro grænsen mellem Burma og

Thailand. Trafikken på broen illustrerede ganske godt de herskende forhold.

På Thaisiden handelsboder, små grupper der hyggede sig – på Burmasiden

tomt – her havde vi et land, lukket for omverdenen – og dog.

Vi drog rundt i byen – så på vareudbuddet og på arbejdet i de mange værksteder.

Her var simpelthen alt som hjertet kan begære. Velsagtens et eldorado

for smuglere – sort børs. Burmesernes betaling var, så vidt vi kunne skønne

narkotika, ædelstene som rubiner – smaragder – diamanter – guld og jade.

Narkotika 9, 85, 125, 153

125


Jade er særdeles eftertragtet

i Asien. Man har

i generationer udviklet

et kunsthåndværk.

I Rangoon findes en udstilling,

der viser hvor

råvarer forefindes og

minedrift finder sted.

Jaden findes i forskellige

farver og er vanskelig at

bearbejde. Det betyder

megen støv på værkstederne,

hvor man arbejder

uden nogen form for

beskyttelse.

126


Turen foregik med longtail-boat ad en flod,

hvorefter det gik videre på elefantryg.

Et par gode råd:

Hvis du er iført shorts, skal du ikke sætte dig

på elefantens hoved bag ørerne, da den har hår,

der stikker som små blå søm, og at den, hvis den

kan se sit snit til det, overøser passagererne med

vand fra vandpytter på og ved stien.

Ej heller skal du sætte dig bagerst i stolen, for

elefanter roterer med halen som en flypropel,

når den lader vandet, hvilket kan sammenlignes

med et bedre brusebad. Nedstigning fra

elefantryggen kan ske via snabel og et forben,

for os dog via et stillads.

Udstillingsgenstande – Lang halsede kvinder

Set i bakspejlet

På trods af USAs støtte til (Chiang Kai-Shek) led denne nederlag til formand

Mao i den kinesiske borgerkrig. Kuomintang-officerer flygtede til Karen og

Shan stammernes områder i Burma, og organiserede de efterfølgende

krige mod Burmas militærstyre. Oprettelsen og udrustningen af hærstyrker

på op til 4.000 mand blev finansieret ved salg af opium, som gik ad en

rute gennem nationalparken Mae Hong Son (2.000 m. o. h.) til Thailand.

Under Den kolde Krig hævder onde tunger, at USA var leverandør af den

militære udrustning, som man gentog senere under Sovjets invasion af

Afghanistan, her dog til Taliban i «krigen mod kommunismen».

Krigenes omkostninger:

Tusinder blev dræbt - tusinder invalideret, da de involverede parter var ret

gavmilde med uddelingen af miner. Andre tusinder flygtede til Thailand,

hvor de blev interneret i flygtningelejre. Blandt flygtningene var en mindre

gruppe fra padaungstammen, hvorfra kvinder med halsringe af messing

blev vist frem af smarte forretningsfolk mod betaling til nysgerrige turister

- smarte kriminelle kidnappede en gruppe, og holdt dem indespærret

mellem forestillingerne, lige indtil de thailandske myndigheder stoppede

denne trafik. Lønnen for at vise sig frem var ca. 240 kr. pr. måned, og var

kvindernes eneste mulighed for at få mad på bordet, al den stund de ikke

kunne forlade lejrene, da de ikke havde identitetspapirer.

Flygtningelejr 127, 128

Chiang Kai Shek 11, 127

Shan folket 8, 26, 127

127


En af de tre flygtningelejre. Her fandtes også butik med

souvenirs og forevisning af de langhalsede damer.

Ringene består af to spiralsnoede

ringe og skiftes en gang om året,

indtil de har en vægt på omkr. 7

kg. Nu skulle man tro, at halsen

bliver længere, men det er ikke

tilfældet. Ryg og skuldre presses

nedad, resulterende i, at muskulatur

og hud tager skade. Messingen

giver kløe og farver huden,

derfor har de fleste klude inde

under ringene. Nogle kvinder

har tilsvarende ringe fra knæet og

nedefter, det skal ikke være lige så

smertefuldt som halsringene.

128


Hovedbeklædningen var forskellig

for de forskellige stammer og tilkendegav

kvindens tilhørsforhold til en

stamme og ægteskabelige stand, hos

nogen bestod den af sølvplader.

Man påstod, at så længe den unge var jomfru, måtte hun ikke

fjerne hovedbeklædningen. Hårpragten må vel kunne betegnes

som veritabel luserede.

Mao Formand 11, 129 Kuomintang 11, 129

129


Husene er bygget på pæle, med stald nederst til husdyr, man har ikke sparet

på tømmeret – teak – disse pælehytter rummer en stue og et soverum.

130


Handel med og brug af opium foregik ugenert – næsten offentligt.

Der var dog forskellige måder at indtage det på.

131


132


Trin 1:

Risdyrkning

Bede til såning oversvømmes, så de fremstår som rene mudderpøle.

Trin 2:

Derefter pløjning og en form for harvning, hvor mudderet jævnes ud.

Vandbøfler – stude anvendes de fleste steder som trækkraft.

Det er vel de færreste af os, der tænker på det slidsomme job, der ligger bag

den pose ris, vi forlader supermarkedet med. Vi sammenligner næppe pris

med det kæmpearbejde, der ligger bag. Derfor bringer jeg dette. Vore billeder

stammer dels fra Shanfolket i bjergområdet mellem Thailand og Burma og

fra Naxifolket ved foden af Himalay i Kina.

Ris indgår som den vigtigste del af kosten over alt i Burma. I de svært tilgængelige

bjergområder var man selv i ca. 1.000 meters højde o.h. i stand til at

dyrke ris, da man anvendte en ældgammel teknik betegnet som

Svedjebrug

der består i, at man rydder et areal for skov og brænder træet. Asken gør

jorden frugtbar i nogle år, med et udmærket udbytte . Når jorden er udtømt

for næringsstoffer, ryddes et nyt areal. Dyrkningsmåden er skånsom.

I lavlandet opfyldes krav til forsyningen med vand via vandingskanaler. I

områder, hvor vandet kun er sparsomt til rådighed, aftaler risbønderne et

fordelingssystem, således at alle bliver tilgodeset.

133


Enkelte steder anvendes

en maskine, der

minder om en havefræser.

Trin 3:

Risen sås i bede. Derefter forestår et trælsomt arbejde med at luge

de spæde planter. Når tiden er inde, trækkes planterne op og bundtes

således, at de er klar til udplantning.

134


Trin 4:

Her er risplanterne bundtet, klar til plantning.

135


Advarsel gå ikke i områder med vand med bare ben. Visse steder

forekommer en snegl, som formerer sig ved, at dens larver udvikler

sig i mennesker. Larven bevæger sig til centralnervesystemet, hvilket

betyder den sikre død.

136


Plantningen af ris foregik i Kina i grupper og efter en snor.

Trin 5:

Den høstede ris skulle tærskes – her med en plejl-

137


Her tærskes med hjælp af en lastbil

Nederst skilles kerner fra avner, små sten var lagt på vejen – alle

kørte pænt uden om.

138

More magazines by this user
Similar magazines