GENBRUG: EN BYGNINGS- KULTUREL TREND ... - Arkitektforbundet

arkitektforbundet.dk

GENBRUG: EN BYGNINGS- KULTUREL TREND ... - Arkitektforbundet

dato, hvorefter omsætningen forøgedes

betragteligt. Det viste sig nemlig, at der i

hovedstadsområdet var en stigende efterspørgsel

på gammelt håndværk, ikke bare

det man kan købe, men også det man kan

lære sig – blandt andet på de kurser i

vinduesrenovering, som Genbyg afholder

i samarbejde med Center for Bygningsbevaring

i Raadvad.

Genbyg fungerer i dag som en slags

arkitektonisk reservedelslager, hvor man

kan finde netop de historiske bygningsmaterialer,

vinduer, stikkontakter, døre

og andet, der skal til for at sikre, at en

given bygning fastholder eller genfinder

sit oprindelige udtryk. En del af kundegrundlaget

udgøres således af folk med

en specifik restaureringsfaglig interesse,

for hvem materialernes kvalitet og håndværksmæssige

forarbejdning og ikke

mindst deres kulturhistoriske værdi har

stor betydning.

kreative rammer for vores arbejde, og vi

synes, der er en herlighedsværdi ved at

bo her.”

I Kødbyen i København, der fortsat huser

en lang række kødgrossister, har en

stribe unge designere gennem de sidste

par år etableret virksomheder. De låner så

at sige glansen fra et af Københavns sidste

arbejderklassemiljøer og ønsker, som

det formuleredes i en artikel i Urban sidste

sommer, “at skabe en ny design-scene,

hvor kreativiteten interagerer med områdets

historie”.

“Frøsiloerne ved Islands Brygge er blevet behængt med mondæne

ejerlejligheder, det tidligere gasværk på Østerbro er omdannet til

teater, en papkassefabrik i Valby er forvandlet til et trendy galleri

og en tidligere fabriksbygning i Holmbladsgadekvarteret på Amager

er blevet kvarterhus.”

Arkitektonisk reservedelslager

På detailniveau ses en lignende udvikling,

og efterspørgslen på bygningsmaterialer

med en fortid har ført til, at flere byggemarkeder

har specialiseret sig i at tilvejebringe

og sælge brugte bygningsmaterialer.

Et af disse foretagender er Genbyg i

Kastrup. Forretningen, der er otte år gammel,

startede ud som et bæredygtigt byggemarked,

der solgte høruldsisolering,

linoliemaling m.v. til selv- og frilandsbyggere.

Men dette varesortiment blev snart

suppleret med bygningselementer af ældre

Feinschmeckere, selvbyggere

og individuelt særpræg

Til denne gruppe af feinschmeckere føjer

sig imidlertid andre kundetyper, som anvender

de gamle materialer på en knap

så dogmatisk måde. En gruppe af brugere

er selvbyggere, der i deres kolonihaver

benytter ældre byggematerialer for at

holde udgifterne ved en evt. til- eller ombygning

nede. For denne gruppe er selvgjort

velgjort. Og sidegevinsten ved

anvendelsen af ældre – ofte heterogene

materialer – er, at arkitekturen tilføres et

individuelt særpræg.

Det individuelle særpræg er imidlertid

også hovedsagen hos andre brugere, for

hvem prisen er mindre afgørende. Her

finder man folk, som er villige til at betale

op til 100.000 kr. for en brugt dør. Hos

denne kundegruppe er udvalget i traditionelle

byggemarkeder ikke tilstrækkeligt.

Ifølge Peder Hansen, der har været

ansat i Genbyg siden virksomheden start,

ønsker disse brugere nemlig, at deres boliger

skal være alt andet end standard.

I denne kundegruppe er man særligt opmærksom

på materialernes signalværdi,

og her benyttes særligt udvalgte ældre

Økonomiske betragtninger er ikke længere den primære motivation bag genanvendelsen af

bygningsmaterialer. I Genbyg fås døre i op til 200.000-kroners klassen. Men hvad der sker med

den kulturelle værdi, når historiske bygninger brydes op og sælges i stumper og stykker?

RECYCLING

5

More magazines by this user
Similar magazines