Mere... - Crowe Horwath International

crowehorwath.net

Mere... - Crowe Horwath International

12

Personalegoder – skat

Skattefriheden gælder følgende udgifter:

• Flytning af indbo

• Rejseudgifter for husstanden

• Udgifter til flytning af telefon mv.

• Huslejetab.

Skattefriheden gælder kun, hvis arbejdsgiveren godtgør

udgifterne efter regning.

Udgifter til fast ejendom, herunder renteudgifter,

anses ikke for at være hus lejetab. Disse udgifter kan

derfor ikke godtgøres uden beskatning. Det samme

gælder udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse

med køb og salg af fast ejendom. Udgift til leje

mv., som skal betales for den lejlighed, der fraflyt tes, for

tiden fra fraflytningen og indtil udløbet af opsigelsesfristen

kan dækkes uden beskatning af medarbejderen.

Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse er skattefri op til 8.000 kr.

Der skal heller ikke betales AM-bidrag af den del af

gratialet, der er skattefri. Det er en forudsætning for

skattefriheden, at beløbet ikke træder i stedet for løn i

en opsigelsesperiode.

Der er tale om en årlig skattefri bund grænse på

8.000 kr., som tillige omfatter jubilæumsgratialer.

Overskydende beløb er skattepligtige som anden løn.

Færgeabonnement

Færgeabonnement er ligesom brobizz et skattefrit personalegode,

hvis medarbejderen kun bruger det i forbindelse

med erhvervsmæssig kørsel og kørsel mellem

hjem og arbejde.

Gaver

Gaver fra arbejdsgiveren er som hovedregel skattepligtige

som løn. Det gælder uanset, om gaven består i

kontanter eller naturalier.

Efter praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver,

hvilket vil sige gaver i anledning af fødselsdag,

bryllup, sølvbryllup og lignende. Skattefriheden gæl der

kun, hvis gaveniveauet holdes inden for, hvad der må

anses for almindeligt i en sådan anledning.

Endvidere er der i et vist omfang skattefrihed for

naturaliegaver i anledning af jul og nytår, se ”Julegaver”.

Smågaver fra arbejdsgiveren er omfattet af en skattefri

bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt (2012), se ”Bagatelgrænse

for mindre personalegoder” i kapitlet ”Beskatning

af personalegoder”.

Gevinster

Gevinster og lignende fra arbejdsgiveren til medarbejderne

er skattepligtige. Dette gælder eksempelvis, hvis

arbejdsgiveren giver kontanter eller tingsgaver til den

© REVITAX

More magazines by this user
Similar magazines