Mere... - Crowe Horwath International

crowehorwath.net

Mere... - Crowe Horwath International

Personalegoder – skat

21

Arbejdsgiverens eventuelle eftergivelse af medarbejderens

gæld er fuldt ud skattepligtig som almindelig

lønindkomst.

Personalerabat

Medarbejderrabat på varer, som virksomheden producerer

eller handler med, er skattefri, hvis rabatten ikke

overstiger arbejdsgiverens avance.

Medarbejdere kan ofte på forskellig måde opnå rabatter

og særtilbud gennem eksempelvis forbrugs- og

personaleforeninger. Sådanne ordninger er normalt

motiveret af de handlendes ønske om at udvide eller

bevare kundekredsen. Når sådanne rabatter opnås

uden modydelse, sker der ikke beskatning af medarbejderne.

Opnås medarbejderrabatten gennem en modydelse,

såsom indirekte betaling fra arbejdsgiveren, er medarbejderen

skattepligtig af den opnåede rabat. Fra praksis

kan nævnes en arbejdsgiver, der købte licenser til

Microsoft Office-pakken. Hvis arbejdsgiveren købte

en særlig tillægspakke, tilbød Microsoft, at virksomhedens

medarbejdere kunne købe private licenser til

Microsoft Office-pakken til 75 kr. Markedsprisen for

en sådan licens var 2.500 kr. De billige privatlicenser

ansås for indirekte finansieret af arbejdsgiveren, og

køb af en licens ville derfor betyde, at medarbejderen

skulle beskattes af 2.425 kr. (markedsprisen med fradrag

af egenbetaling).

Receptioner

Hvis arbejdsgiveren betaler udgifterne til en reception

eller lignende af privat karakter for en medarbejder,

skal medarbejderen normalt beskattes heraf.

Ved vurderingen af, om der er tale om en reception

af privat karakter, henses især til i hvilken anledning

arrangementet afholdes, hvem der er inviteret, størrelsen

af udgifterne, og hvor arrangementet afholdes.

Der foretages en konkret vurdering af arrangementet,

hvor de forskellige momenter skal afvejes i forhold

til hinanden. En væsentlig faktor er anledningen til

arrangementet. Andre momenter kan naturligvis indgå

i vurderingen.

Hvis der er tale om en reception i anledning af virksomhedsrelaterede

mærkedage som eksempelvis jubilæum

eller afsked, skal medarbejderen normalt ikke beskattes,

heller ikke selv om jubilarens ægtefælle og

børn deltager. Dette gælder eksempelvis, hvis en medarbejders

25-års-jubilæum fejres af firmaet med en reception

for øvrige medarbejdere og kunder på virksomhedens

adresse med et glas vin og pindemadder.

Anledningen er virksomhedsrelateret, udgifterne er beskedne,

og deltagerne er primært kolleger og kunder.

Hvis der derimod er tale om en rent privat mærkedag,

vil en af arbejdsgiveren afholdt reception normalt

udløse beskatning af medarbejderen. Hvis arbejdsgiveren

i anledning af en medarbejders runde fødselsdag

afholder et mindre arrangement på arbejdspladsen,

hvor kun øvrige medarbejdere og kunder deltager, vil

dette normalt ikke udløse beskatning.

Rejser

Ved beskatning af rejser skelnes der mellem forretningsrejser,

studierejser og belønningsrejser.

Forretningsrejse

En medarbejder, der er på forretningsrejse for og betalt

af arbejdsgiveren, er ikke skattepligtig heraf. En forretningsrejse

er karakteriseret ved at have en konkret og

direkte sammenhæng med de aktiviteter, som virksomheden

udfører.

Hvis medarbejderens ægtefælle deltager i en forretningsrejse,

skal medarbejderen beskattes heraf, medmindre

ægtefællens deltagelse klart er forretningsmæssigt

begrundet. Det vil normalt kun være tilfældet,

hvis ægtefællen også er ansat i virksomheden.

Studierejse

Deltagelse i en studierejse, der primært tilgodeser arbejdsgiverens

interesse, medfører ikke beskatning af

medarbejderen, uanset rejsens generelle karakter og

den turistmæssige værdi for medarbejderen. Skattefriheden

er betinget af, at rejsen har et overvejende fagligt

indhold. Der bør foreligge et detaljeret program

over aktiviteterne på rejsen.

© REVITAX

More magazines by this user
Similar magazines