Mere... - Crowe Horwath International

crowehorwath.net

Mere... - Crowe Horwath International

Personalegoder – skat

23

undtagelsesbestemmelse, der betyder skattefrihed for

sponsorbilletter, når hovedydelsen i sponsoraftalen er

reklameværdien. Dette gælder også, selv om medarbejderen

får flere billetter til et arrangement og derfor tager

familien med. Sådanne sponsorbilletter skal heller

ikke medregnes under den særlige skattefrie bagatelgrænse

på 1.000 kr.

Skattefriheden for sponsorbilletter er dog ikke uden

begrænsninger. Hvis arbejdsgiveren er sponsor for

eksempelvis en dansk fodboldklub og som led i sponsoratet

eksempelvis modtager nogle fribilletter til en

fodboldlandskamp i Parken, gælder skattefriheden

ikke. Dette skyldes, at arbejdsgiveren ikke er sponsor

for landsholdet. De medarbejdere, der modtager billetterne,

er skattepligtige af markedsværdien. Billetterne

er dog omfattet af den skattefri bagatelgrænse på

1.000 kr.

Skattefriheden gælder endvidere kun selve billetterne.

Er arbejdsgiveren eksempelvis sponsor for en dansk

håndboldklub, der skal deltage i en europacup-kamp i

udlandet, vil en sponsorbetalt tur betyde, at medarbejderen

er skattepligtig af turens værdi dog med fradrag

af selve billettens værdi. Fra praksis kan nævnes en

dom, hvor en distriktschef (salgsmedarbejder) deltog i

en fodboldrejse sammen med tre kunder efter ”påbud”

fra arbejdsgiveren. Distriktschefen var skattepligtig af

rejsens værdi, da rejseprogrammet helt overvejende var

af turistmæssig karakter. Hans opgaver af praktisk art

over for kunderne var meget begrænsede, ligesom de

forretningsmæssige drøftelser på turen var af et meget

begrænset omfang.

Sport og motion

Sportsfaciliteter til rådighed på arbejdspladsen er et

skattefrit personalegode. Skattefriheden gælder også

arbejdsgiverens betaling af udgifter til firmasport.

Derimod er arbejdsgiverens betaling af medarbejderens

private fitnesskort mv. et skattepligtigt personalegode.

Det gælder også, selv om aktiviteten generelt

kan forebygge arbejdsskader, nedbringe sygefravær

eller lignende. Det skattepligtige beløb udgør det af

arbejdsgiveren betalte beløb.

Sundhedsordning

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt, lægefagligt begrundet,

behandling af en medarbejder ved sygdom eller

ulykke, herunder behandling hos psykiater, psykolog

og kiropraktor, er ophævet fra og med 1. januar 2012.

Det gælder, såvel når arbejdsgiveren direkte betaler en

sådan udgift som ved indirekte betaling via en sundhedsforsikring.

Hvis præmien på en sundhedsforsikring

er betalt i 2011, og præmien tillige dækker en periode

ind i 2012, vil denne præmiebetaling dog være

skattefri for medarbejderen.

Præmien på en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring

er skattepligtig for medarbejderen. Dækker arbejdsgiveren

medarbejderens udgifter til operation

mv., er medarbejderen skattepligtig af den af arbejdsgiveren

betalte udgift.

Dog er der fortsat skattefrihed for arbejdsgiverbetalt

rygeafvænning og behandling for misbrug af medicin,

alkohol og andre rusmidler, uanset om der er tale om

direkte arbejdsgiverbetaling, eller betalingen sker via

en sundhedsforsikring. Skattefriheden er betinget af, at

der er tale om en generel ordning, der tilbydes alle

medarbejdere i virksomheden. Endvidere skal der foreligge

en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen

har behov for behandlingen, dog ikke for så vidt angår

rygeafvænning.

Arbejdsskader

Arbejdsgiverens betaling for forebyggelse og behandling

af konkrete arbejdsskader er skattefri. Har en

medarbejder fået påført en skade under arbejdets udførelse,

vil arbejdsgiverens betaling for behandling af

skaden på eksempelvis et privathospital være skattefri

for medarbejderen.

Arbejdsgiverbetalte udgifter til forebyggelse af arbejdsskader

er ligeledes skattefrie for medarbejderen,

når der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for

behandlingen, uanset om behandlingen foretages af

en massør, fysioterapeut, zoneterapeut eller lignende.

Massage eller andre behandlinger, der foretages for

et almindeligt godt velbefindende, er ikke omfattet af

skattefriheden. Der er heller ikke skattefrihed for et ar-

© REVITAX

More magazines by this user
Similar magazines