Mere... - Crowe Horwath International

crowehorwath.net

Mere... - Crowe Horwath International

24

Personalegoder – skat

bejdsgiverbetalt fitnessabonnement, selv om træningen

kan forebygge arbejdsskader.

Sundhedstjek

Et arbejdsgiverbetalt sundhedstjek er efter gældende

praksis skattefrit for medarbejderne, når der er tale om

en overordnet og generel forbyggende undersøgelse.

Et eksempel herpå er en undersøgelse, der omfatter

måling af kolesterol, blodtryk, blodsukker, højde,

vægt, kuliltemåling og kondital. Skattefriheden er dog

betinget af, at ydelsen falder ind under almindelig personalepleje,

se ”Skattefri personalepleje” i kapitlet ”Beskatning

af personalegoder”.

Udvides den generelle sundhedsundersøgelse eksempelvis

med måling af lungefunktion, elektrokardiografi

og røntgen af lunger og hjerte, er der tale om en

egentlig helbredsundersøgelse, og medarbejderen er

skattepligtig af det af arbejdsgiveren betalte beløb.

Tilbyder en virksomhed eksempelvis alle de kvindelige

medarbejdere en brystunderundersøgelse, er der

tale om et skattepligtigt personalegode, idet der ikke

er tale om almindelige personalepleje, da godet kun

tilbydes de kvindelige medarbejdere.

Syge- og ulykkesforsikring

Betaler arbejdsgiveren for en syge- og ulykkesforsikring,

der udelukkende dækker medarbejderen i arbejdstiden,

er forsikringspræmien skattefri for medarbejderen.

Hvis syge- og ulykkesforsikringen også dækker i

medarbejderens fritid, skelnes der mellem, om forsikringssummen

er på maksimalt 500.000 kr. eller derover.

Udgør forsikringssummen maksimalt 500.000 kr.,

er medarbejderen ikke skattepligtig af arbejdsgiverens

præmiebetaling. Er forsikringssummen derimod større,

er medarbejderen skattepligtig af den del af præmien,

der vedrører dækning i fritiden. Er forsikringspræmien

ikke opdelt, anses 50 % af præmien for at vedrøre fritiden,

og denne del af præ mien er medarbejderen skattepligtig

af.

Teambuilding

Der er normalt skattefrihed for medarbejderne, når de

deltager i arbejdsgiverbetalte faglige arrangementer,

herunder teambuilding.

Ikke et hvert arrangement, der benævnes teambuilding,

er skattefrit for medarbejderne. Fra praksis kan

nævnes en gruppe medarbejdere, der blev sendt på skiferie

til Alpe d’Huez. Turen varede i fire dage, og i stedet

for en teambuildinginstruktør blev medarbejderne

guidet af en skiinstruktør. Hovedformålet med arrangementet

var efter domstolenes opfattelse ikke teambuilding,

og medarbejderne var derfor skattepligtige

af de af arbejdsgiveren betalte udgifter til turen.

© REVITAX

More magazines by this user
Similar magazines