Mere... - Crowe Horwath International

crowehorwath.net

Mere... - Crowe Horwath International

Personaleforeninger

29

På mange arbejdspladser er der etableret en personaleforening,

hvor den enkelte medarbejder betaler et månedligt

kontingent. Da foreningen typisk afholder aktiviteter,

som arbejdsgiveren ellers ville tilbyde medarbejderne,

vælger mange arbejdsgivere at yde et månedligt

tilskud til personaleforeningen. Spørgsmålet er

derfor, om de aktiviteter personaleforeningen afholder,

er et personalegode, der er ydet af arbejdsgiveren, eller

der blot er tale om en almindelig foreningsaktivitet for

medarbejderne.

Den skattemæssige behandling af personalegoder/

aktiviteter i personaleforeningen er afhængig af, om

arbejdsgiveren har en væsentlig indflydelse i personaleforeningen

eller ikke.

Væsentlig arbejdsgiverindflydelse

Hvis arbejdsgiveren yder et væsentligt tilskud eller på

anden måde har en direkte væsentlig indflydelse i personaleforeningen,

er aktiviteterne omfattet af de almindelige

regler for beskatning og indberetning af

personalegoder.

Arbejdsgiveren yder et væsentligt tilskud, hvis tilskuddet

overstiger et af følgende to kriterier:

• Betaler en væsentlig del af foreningens udgifter (det

vil sige mere end medarbejdernes bidrag)

• Betaler et væsentligt beløb pr. medarbejder (mere

end 1.500 kr. om året).

Betaler den enkelte medarbejder eksempelvis 600 kr.

om året i kontingent til personaleforeningen, og arbejdsgiveren

betaler det dobbelte beløb, har arbejdsgiveren

efter praksis en væsentlig indflydelse på personaleforeningen,

selv om beløbet er mindre end 1.500 kr.

om året pr. medarbejder.

Er der på arbejdspladsen flere forskelle foreninger

for personalet, skal arbejdsgiverens maksimale tilskud

på 1.500 kr. årligt ses for foreningerne under ét.

Selv om arbejdsgiverens tilskud til personaleforeningen

ikke overstiger ovennævnte grænser, kan der være

tale om en arbejdsgiverstyret forening, hvis ar bejdsgiveren

har en væsentlig indflydelse i personaleforeningen

i øvrigt, hvilket sædvanligvis ikke er tilfældet.

Hvis arbejdsgiveren har en væsentlig indflydelse i

personaleforeningen på grund af tilskuddets størrelse

mv., gælder de almindelige regler for beskatning og

skattefrihed for personalegoder, se de enkelte stikord i

kapitlet ”Personalegoder – skat”. Det betyder også, at

arbejdsgiveren har indberetningspligt til SKAT efter de

almindelige regler.

Ingen væsentlig arbejdsgiverindflydelse

Når arbejdsgiveren ikke har væsentlig indflydelse i personaleforeningen,

er de goder mv., som medarbejderne

får fra foreningen ikke skattemæssigt et personalegode,

men deltagelse i en foreningsaktivitet. Det betyder, at

medarbejderne ikke er skattepligtige af det tilskud,

som arbejdsgiveren yder til foreningen, ligesom deltagelsen

i personaleforeningens aktiviteter ikke udløser

beskatning af medarbejderne, se dog stikordet ”Kunstforening”.

Konsekvensen er også, at arbejdsgiveren

ikke skal foretage indberetning af eventuelle goder/

aktiviteter, der foregår i personaleforeningens regi.

Arbejdsgiverbetalt motion, der foregår uden for arbejdspladsen,

er normalt et skattepligtigt personalegode.

Når der er tale om en personaleforening uden væsentlig

arbejdsgiverindflydelse, er det i et vist omfang

muligt at lade personaleforeningen stå for motionsaktiviteterne.

Fra praksis kan nævnes en afgørelse, hvor

personaleforeningen blandt andet tilbød medlemmerne:

• Løbetræning og deltagelse i løb

• Indendørsfodbold

• Fodbold, badminton og squash under Københavns

Firma Idræts Union.

Personaleforeningen betalte udgifterne til de nævnte

aktiviteter, men derudover skulle medarbejderne betale:

• 100 kr. om måneden for deltagelse i løbetræning

• 50 % af udgifterne for deltagelse i arrangerede løb.

Sådan idrætsaktivitet i en personaleforening er skattefri

for medarbejderne.

© REVITAX

More magazines by this user
Similar magazines