Mere... - Crowe Horwath International

crowehorwath.net

Mere... - Crowe Horwath International

30

Arbejdsgiverens indberetningspligt

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren mfl. skal foretage

indberetning til indkomstregistret af alle naturalier/

personalegoder ydet i ansættelsesforhold, aftaleforhold

eller som led i valg til tillidspost.

Hvilke personalegoder skal ikke indberettes?

Der skal ikke ske indberetning af følgende personalegoder:

• Gaver mv. omfattet af bagatelgrænsen på 1.000 kr.

(2012). Selv om den samlede årlige værdi overstiger

bagatelgrænsen, og medarbejderen derfor er skattepligtig

af det samlede beløb, skal arbejdsgiveren ikke

indberette disse goder. Har en enkelt gave en

værdi på mere end 1.000 kr., skal gaven indberettes.

• Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende

grad stiller til rådighed af hensyn til medarbejderens

arbejde. Det drejer sig om de personalegoder, der er

skattefri, når den samlede årlige værdi ikke overstiger

en bagatelgrænse på 5.500 kr. (2012). Selv om

den samlede årlige værdi overstiger bagatelgrænsen,

og medarbejderen derfor er skattepligtig af det samlede

beløb, skal arbejdsgiveren ikke indberette disse

goder.

• Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og

hotelovernatninger mv.

• Firmabørnehave og firmavuggestue.

• Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber,

eksempelvis værktøj.

• Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads

i tilknytning til arbejdspladsen.

• Arbejdsgiverbetalte præmier for sundhedsforsikringer,

som er en integreret del af en skattebegunstiget

pensionsordning oprettet i ansættelsesforholdet.

Selv om arbejdsgiveren ikke skal foretage indberetning

af ovenstående personalegoder, ændrer det ikke på

skattepligten for medarbejderen. Anvender medarbejderen

eksempelvis optjente bonuspoint på arbejdsgiverbetalte

rejser til private rejser, er medarbejderen

skattepligtig og skal selvangive værdien heraf.

Hvilke personalegoder skal indberettes?

Alle andre skattepligtige personalegoder end de nævnte

undtagelser skal indberettes til indkomstregistret.

Arbejdsgiveren skal indberette godet med angivelse

af værdi. Medmindre der gælder standardsatser for

værdiansættelsen (telefon, computer på bruttotrækordning,

firmabil, helårsbolig, sommerbolig og lystbåd),

vil det skattepligtige/indberetningspligtige beløb normalt

være arbejdsgiverens udgift. Det eneste indberetningspligtige

personalegode, hvor der ikke skal angives

værdi, er frikort til offentlig befordring.

© REVITAX

More magazines by this user
Similar magazines