Mere... - Crowe Horwath International

crowehorwath.net

Mere... - Crowe Horwath International

Personalegoder – skat

7

Medarbejderen er som udgangspunkt skattepligtig af

de goder, der modtages som led i ansættelsesforholdet.

Reglerne om beskatning af personalegoder gælder også

for goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende.

Skattepligtige personalegoder, der tilfalder

medarbejderens familie, skal beskattes hos medarbejderen.

Den skattepligtige værdi af goder til medarbejderens

familie udgør normalt arbejdsgiverens faktiske

udgift i stedet for en gældende standardsats. Dette

gælder eksempelvis telefon.

På mange arbejdspladser er der etableret personaleforeninger,

hvor arbejdsgiveren yder et tilskud til foreningen.

Hvis arbejdsgiveren yder et væsentlig tilskud

til foreningen eller i øvrigt har en væsentlig indflydelse

i foreningen, er der tale om et personalegode på samme

måde, som hvis godet kom direkte fra arbejdsgiveren,

se kapitlet ”Personaleforeninger”.

Avis

Arbejdsgiverens betaling af avis, der leveres på medarbejderens

bopæl, er som udgangspunkt et skattepligtigt

personalegode.

En arbejdsgiverbetalt avis, der leveres på bopælen,

og som er nødvendig til brug for arbejdet, er skattefri,

men udgiften hertil falder ind under bagatelgrænsen

på 5.500 kr. (2012), hvis husstanden ikke i øvrigt holder

avis. Holder husstanden selv avis, er den arbejdsgiverbetalte

avis skattefri og medregnes heller ikke under

bagatelgrænsen.

Kan avisen ikke anses for nødvendig af hensyn til

arbejdet, skal medarbejderen beskattes af arbejdsgiverens

udgift til avisen, hvis husstanden ikke i øvrigt har

udgift til mindst én avis. Afholder husstanden selv udgift

til én avis, vil arbejdsgiverens betaling af yderligere

en privat avis, normalt være et skattefrit personalegode,

der heller ikke falder ind under bagatelgrænsen på

5.500 kr. (2012).

Aviser, der leveres på arbejdspladsen, skal medarbejderen

ikke beskattes af.

Befordring hjem/arbejde

Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde

er et skattefrit personalegode, hvis medarbejderen undlader

at selvangive befordringsfradrag.

Arbejdsgiverbetalt befordring kan være befordring

med offentlige transportmidler, taxa, fly eller lignende,

hvorimod udgiften til kørsel i egen bil ikke kan dækkes

skattefrit. Se i øvrigt ”Kørselsgodtgørelse/tilskud til bil”.

© REVITAX

More magazines by this user
Similar magazines