Formanden beretning - Den lille turisme

den.lille.turisme.dk

Formanden beretning - Den lille turisme

Formanden beretning

Travlt år

Ny i Koog

Afslut LAG med

Landliv.

Cykelruter

Hjemmeside

LAG med VG

Kommuneplan

pulje

Samarbejde med

VG

Officiel turisme

aktør.

Stormøde

Tomoko Nielsen

Japanske turister

10 års jubilæum

Skjørringe gods

SN-fonden

92 medl.

4 intro møder

2010 blev et travlt år især for koordinationsgruppen i den lille

turisme.

Vi startede med en udskiftning i koog, Kirsten og Jan som delte en

post, havde for travlt med lønnet arbejde og Ulla Petot trådte ind i

stedet.

Vores LAG ansøgning, med Landliv som ansøger, skulle afsluttes pr.

1. marts 2010. Den var fyldt med mange projekter, bl. a. 2 cykelruter

på Nordfalster og 3 sproget hjemmeside, som endnu ikke var på

plads.

Det lykkes at få lavet cykelruterne, som kan downloades fra vores

hjemmeside og nu også kommer til at ligge på VG’s hjemmeside.

Vores nye hjemmeside på 3 sprog, har vi måtte opgive og tage den

gamle i brug igen. Landliv udfærdigede en kravspecifikation, som de

desværre ikke fulgte op på, og webmaster og jeg, som ikke er

specielt IT kyndige formåede ikke at se at projektet var kørt af sporet

før det var for sent og vi stod med en hjemmeside, som næsten var

umulig at arbejde med.

I 2009 søgte vi sammen med Visit Guldborgsund en ny LAG. I januar

2010 fik vi tilsagn om 100.000 kr. af det 150.000 vi havde søgt om.

Vi søgte også Kommuneplan puljen. Men kommunen satte så

mange urealistiske krav til de 40.000 kr. de havde bevilget os, at vi

valgte at sige nej tak. Koog har så løbende hele året holdt møder

med VG. Ansøgningen har primært gået på at finde samarbejde med

VG. Vi er blevet inviteret til alle møder ang. Business LF og

samarbejdsmøder med erhvervet. VG har forsøgt at synliggøre os og

man har nu lagt mærke til os i kommunerne. Vi er blevet til en officiel

del af turisme aktørerne.

I februar holdt vi stormøde og den japanske journalist Tomoko

Nielsen, holdt foredrag for os, om sit arbejde for at tiltrække japanske

turister til Lolland og Falster. Det var et rigtig godt foredrag og mange

ville gerne have et samarbejde med Tomoko. Jeg må indrømme at

det ikke rigtig er kommet i gang endnu, jeg fik for travlt og jeg fik

heller ikke så mange tilbagemeldinger fra jer. Men intet er for sent.

2010 var også året hvor vi havde 10 års jubilæum. Vi valgte at slå

det sammen med vores Åbne Døre i pinsen. I stedet for at

medlemmerne slog dørene op derhjemme, så valgte vi at leje

Skjørringe Gods hestestald, hvor vi slog dørene op til en stor samlet

udstilling. Som blev et brag af en succes. Et sted mellem 1000 og

1500 besøgende, vi opgav at tælle på et tidspunkt. Efterfølgende

holdt vi en dejlig jubilæumsmiddag.

SN-fonden havde givet 10.000 kr. til dækning af nogle af udgifterne

til udstillingen.

Vi startede 2010 med at være 92 medlemmer. I løbet af året holdt vi

ca. 4 intromøder og kom faktisk på et tidspunkt op på 106, som

gerne ville være med i dlt.


25.000 brochu.

fordelingssteder

Foreningsdannelse

Stormøde og

stiftende

generalforsamling

Medlems

kontingent

Bestyrelses

møder

Lars Fuglsang

RUC

Tilgang og afgang

af medlemmer

Arbejdsgrupper

Ingrid Lekven

Åbne Døre i

pinsen

Vi fik trykt vores brochure i 25.000 ex. Og det gik fint med at få dem

fordelt, dels hos medlemmer og på turistkontorerne og andre gode

steder, hvor turister kommer. Vi fik sendt en portion til Vestsjælland,

hvor vi havde et netværkssamarbejde og Kurt Forslund har forsynet

Tårs – Spodsbjerg færgen. Velkomstmapperne i Sydfalster fik rigtig

mange, men sidst i juli måtte vi sige stop. Vi var lige ved at løbe tør

for brochurer.

Koog begyndte at tænke lidt ud i fremtiden og kunne godt se at de 2

store LAG-ansøgninger vi havde været igennem, var meget

arbejdskrævende. Hvis vi skulle have mulighed for at søge mindre

beløb hos fonde og lign. og også i forhold til samarbejde med VG

ville vi stå meget stærkere, hvis vi blev en forening.

Den 14. oktober holdt vi stormøde og efterfølgende stiftende

generalforsamling. På stormødet holdt turistchef Jette Rau og Mikkel

fra VG foredrag om deres turisme strategi og om muligheden for

gratis at blive oprettet på Guide Danmark, som jeg stadig vil opfordre

alle til.

Så siden midt oktober 2010 har vi været en forening, med valgt

bestyrelse og vedtægter. Vi er ikke momsregistreret.

På den stiftende generalforsamling blev det besluttet at hæve det

eksisterende medlemsgebyr på 800 kr. skulle stige til et kontingent

på 1.250 kr. Hvilket ville gøre os uafhængige af tilskud til vores

brochure.

Den nye bestyrelse holder primært møde sidste tirsdag i hver

måned, I kan læse referaterne på hjemmesiden under medlem.

I november fik vi besøg af lektor Lars Fuglsang fra RUC, som gerne

vi at interviewe nogle af os om netværksdannelse

November gik med opkrævning og modtagelse af materiale til

brochure 2011/12. Der har desværre været en del, der har måttet

stoppe med deres medlemskab af dlt. Et medlem er død, et par

stykker har lukket grundet sygdom, nogle har lukket grundet

manglende omsætning og flytning fra området og nogle har følt at

1250 kr. var for stort et beløb. Så selvom vi har fået en tilgang på 12

nye, så er vi endt med at have 81 medlemmer.

Bestyrelsen har nedsat en del arbejdsgrupper, som tager sig af bl.a.

Korrektur på brochuren, til retning af diverse skrivelser på papir og

på hjemmesiden, søgning af fonde til arrangementer, afholdelse af

stormøder, afholdelse af dette års Åbne Døre i pinsen og afslutning

af LAG med VG, som bliver afsluttet her pr. 1. april.

Nu har vi fået en henvendelse fra Ingrid Lekven fra Nordnorge, som

gerne vil lære om netværk. Jeg takker alle der har tilbudt at have

hende på besøg her i første halvdel af april.

12. juni holder vi Åbne Døre i pinsen med 22 tilmeldte stande igen på

Skjørringe Gods.

More magazines by this user
Similar magazines