Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

I 1. halvår 2009 modtog Danica reserveoverførsler for

500 mio. kr. mere fra andre selskaber end Danica

afgav. Reserveoverførslen har derved haft en positiv

effekt på Danicas markedsandel.

Folketinget vedtog i foråret skattereformen. Den vil få

stor betydning for Danicas kunder i fremtiden. Skatteloftet

sænkes fra 59 pct. til 51,5 pct. Det betyder, at

2009 er sidste år hvor indbetalinger kan fradrages i

den høje marginalskat. Endvidere indføres der et loft

for fradrag for indbetalinger på ratepensionen på

100.000 kr. årligt. Kunder med ratepension på over

100.000 kr. vil fra 2010 i stedet kunne indbetale den

del, der overstiger 100.000 kr., på en livrente. Folketinget

besluttede endvidere at gøre det muligt at få

udbetalt SP-ordningen med en nedsat beskatning.

Beløbet kan med fordel indsættes på en ratepension

tilknyttet en firmaordning, idet der derved opnås

fuldt fradag for indbetalingen.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i tiden fra den 30. juni 2009 til regnskabets

underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter

ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på

selskabets økonomiske stilling.

Danica Pension har den 8. juli nedsat kursværnet fra

5 pct. til 2 pct. Nedsættelsen har ingen påvirkning på

selskabets økonomiske stilling.

Forventninger til 2009

Årets resultat, og herunder eventuel indtægtsførsel af

risikotillæg, vil bl.a. afhænge af udviklingen på de

finansielle markeder. Med en fortsat gunstig udvikling

på de finansielle markeder vil der sandsynligvis

være mulighed for at ophæve eller yderligere reducere

kursværnet.

Danica forventer lavere præmier end for 2008.

DANICA PENSION 1.halvår 2009 7/27

More magazines by this user
Similar magazines