Corporate video communication – internal and external values

it.c.dk

Corporate video communication – internal and external values

Corporate video communication – internal and external values DEN FINALE DRAMATURGI ........................................................................................31 DEN ADDITIVE DRAMATURGI ....................................................................................31 DEN ADDITIVE FORTÆLLINGS TIDSLIGHED................................................................31 VALG AF DRAMATURGI OG FORTÆLLETEKNIK OG TIDSLIGHED .................................32 ENTER: MADS TOFTE ...........................................................................................33 Spændingskurve ....................................................................................................34 DIGITALE ÆSTETISKE VIDEO VIRKEMIDLER .................................................................37 Multi layers, picture in picture og lysavis ...........................................................37 Tegnsystemer........................................................................................................37 PROTOTYPEN..................................................................................................39 OPBYGNING AF SITE....................................................................................................39 Forsiden................................................................................................................39 Vision....................................................................................................................39 Mads Tofte ............................................................................................................39 Buzz......................................................................................................................39 Forelæsninger.......................................................................................................39 Debat ....................................................................................................................40 Studiemiljø ............................................................................................................40 Studieguide ...........................................................................................................40 Arkiv .....................................................................................................................40 Om dette site .........................................................................................................40 VIDEOKLIP ................................................................................................................40 Direktørens visions tale .......................................................................................40 Direktørens FAQ..................................................................................................40 Studieguiden.........................................................................................................40 Bordfodbold .........................................................................................................41 Kiosken og Didim pizza .......................................................................................41 Det virtuelle klasseværelse ..................................................................................41 KONKLUSION..................................................................................................43 METODEKRITIK ...........................................................................................44 Empiri ..................................................................................................................44 Teori.....................................................................................................................44 LITTERATUR ...................................................................................................45 BØGER.......................................................................................................................45 ARTIKLER ..................................................................................................................47 BILAG.....................................................................................................................49 #1 SPØRGERAMME KVALITATIVE INTERVIEWS..............................................................49 #2 RESULTATER AF KVALITATIVE INTERVIEWS.............................................................49 #3 DESIGNUDKAST .....................................................................................................49 #4 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE ......................................................49 #5 SPØRGESKEMA OG KODE ........................................................................................49 2

More magazines by this user