ModelprograM for daginstitutioner - JJW Arkitekter

schulz.nicolas12

ModelprograM for daginstitutioner - JJW Arkitekter

forord

MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER JANUAR 2010

I Danmark er daginstitutionen en vigtig ramme for børns,

medarbejderes og forældres liv. Den gode daginstitution

skaber trygge rammer for børns trivsel og udvikling, et

attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderen, og er et tillidsfuldt

og velkomment sted for forældre at færdes.

I modelprogrammet for daginstitutioner findes aktuel

viden om samspillet mellem børns, medarbejderes og

forældres nuværende og fremtidige behov og daginstitutionens

fysiske rammer. Inspirationskatalog for

daginstitutioner og Modelprogrammet kan bruges aktivt

i planlægningen og byggeprogrammeringen, når bygherre

og brugere sammen skal skabe gode resultater.

Der findes ikke én opskrift på den rigtige daginstitution.

Børn, pædagoger og forældres behov er forskellige,

og modelprogrammet kommer ikke med recepten på

fremtidens daginstitution. Den rigtige daginstitution afhænger

af kommunens ønsker og brugernes specifikke

behov. Modelprogrammet skærper fokus på samspillet

mellem daginstitutionens fysiske rammer, indhold og

brugernes behov. Samtidigt er idéerne og designprincipperne

i modelprogrammet udviklet med fokus på

anvendelighed og realiserbarhed.

Modelprogrammet er udviklet i et samarbejde med

fagstyregruppen, referencegruppen og caseinstitutioner.

Referencegruppen har bestået af repræsentanter fra

nyskabende daginstitutioner, den kommunale forvaltning

og udvalgte eksperter.

Modelprogram for daginstitutioner kan suppleres af

“Inspirationskatalog til renovering og byggeri af

daginstitutioner og folkeskoler” (2009), der

illustrerer hvordan man kan arbejde konkret

med en række emner som også indgår i modelprogram

for daginstitutioner.

Modelprogrammet kan give inspiration og være med til

at kvalificere beslutningsprocessen, når bygherre og

brugere sammen skal blive enige om, hvad netop deres

daginstitution skal kunne.

Med ønsket om en god proces

Fagstyregruppen for daginstitutioner

Erhvervs- og Byggestyrelsen, Realdania, KL,

Servicestyrelsen, Finansministeriet,

Indenrigs- og Socialministeriet, Signal Arkitekter

og Copenhagen Living Lab

3

More magazines by this user
Similar magazines